amanda foods

Loại hình hoạt động:

Mô tả công ty

CTy TNHH Amanda foods. Duong do 2 KCN Amanta
Cty san xuat che bien thuy hai san

VIỆC LÀM ĐANG TUYỂN ( vị trí)

tại amanda foods

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.8) 3822-6060 hoặc (84.4) 6268-1919
In Partnership with