Arai Vietnam Co., Ltd.

www.sofiapack.com

Loại hình hoạt động:

Mô tả công ty

- Chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm: gối đệm và các sản phẩm nhồi gòn khác,...

VIỆC LÀM ĐANG TUYỂN ( vị trí)

tại Arai Vietnam Co., Ltd.

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.8) 3822-6060 hoặc (84.4) 6268-1919
In Partnership with