Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình

www.szb.com.vn

Loại hình hoạt động:

Mô tả công ty

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình hiện đang quản lý, đầu tư, phát triển các khu công nghiệp: Biên Hòa 2, Xuân Lộc, Gò Dầu, Khu dân cư Trảng Bom... Hiện nay do nhu cầu phát triển một số dự án mới của Công ty, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

VIỆC LÀM ĐANG TUYỂN ( vị trí)

tại Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.8) 3822-6060 hoặc (84.4) 6268-1919
In Partnership with