Công ty Liên Doanh Điều Hành Côn Sơn (Con Son Joc)

Địa điểm: Lầu 11, Saigon Reverside Office Center, 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, HCM

Loại hình hoạt động: Liên doanh

Giới thiệu về công ty

Con Son Joint Operating Company is a joint company between Petrovietnam exploration Production Corporation (PVEP) a subsidiary of PetroVietnam, Petronas Calrigali Oversea Sdn Bhd ( Malaysian) , Pertamina ( Indonesian ), having its business in oil & gas exploration and production in Block 10 & 11-1 Offshore Vietnam.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.8) 3822-6060 hoặc (84.4) 6268-1919
In Partnership with