Công ty Liên Doanh Điều Hành Côn Sơn (Con Son Joc)

Loại hình hoạt động:

Mô tả công ty

Con Son Joint Operating Company is a joint company between Petrovietnam exploration Production Corporation (PVEP) a subsidiary of PetroVietnam, Petronas Calrigali Oversea Sdn Bhd ( Malaysian) , Pertamina ( Indonesian ), having its business in oil & gas exploration and production in Block 10 & 11-1 Offshore Vietnam.

VIỆC LÀM ĐANG TUYỂN ( vị trí)

tại Công ty Liên Doanh Điều Hành Côn Sơn (Con Son Joc)

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.8) 3822-6060 hoặc (84.4) 6268-1919
In Partnership with