Công ty TNHH Công nghiệp Kính NSG Việt Nam

Loại hình hoạt động:

Mô tả công ty

Công ty TNHH Công nghiệp Kính NSG Việt Nam thuộc Tập đoàn đa quốc gia NSG trong lĩnh vực sản xuất kính xây dựng, kính ô tô, kính công nghệ cao, cần tuyển nhân sự như sau

VIỆC LÀM ĐANG TUYỂN ( vị trí)

tại Công ty TNHH Công nghiệp Kính NSG Việt Nam

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.8) 3822-6060 hoặc (84.4) 6268-1919
In Partnership with