Công ty TNHH Công nghiệp Kính NSG Việt Nam

Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Mô tả công ty

Công ty TNHH Công nghiệp Kính NSG Việt Nam thuộc Tập đoàn đa quốc gia NSG trong lĩnh vực sản xuất kính xây dựng, kính ô tô, kính công nghệ cao, cần tuyển nhân sự như sau

VIỆC LÀM ĐANG TUYỂN ( vị trí)

tại Công ty TNHH Công nghiệp Kính NSG Việt Nam

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.8) 3822-6060 hoặc (84.4) 6268-1919
In Partnership with