Công Ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng Khôi Nguyên

Loại hình hoạt động:

Mô tả công ty

Công ty Khôi Nguyên hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, kinh doanh Bất động sản và vật liệu xây dựng.

VIỆC LÀM ĐANG TUYỂN ( vị trí)

tại Công Ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng Khôi Nguyên

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.8) 3822-6060 hoặc (84.4) 6268-1919
In Partnership with