Công ty TNHH MTV O BA VN

www.oba-vietnam.com

Loại hình hoạt động:

Mô tả công ty

Công ty TNHH MTV O BA VN hoạt động trong lĩnh vực máy công cụ, máy tiện, máy phay, máy dập. Do nhu cầu phát triển, chúng tôi cần tìm các ứng viên có năng lực và tâm huyết làm việc tại các vị trí sau:

VIỆC LÀM ĐANG TUYỂN ( vị trí)

tại Công ty TNHH MTV O BA VN

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.8) 3822-6060 hoặc (84.4) 6268-1919
In Partnership with