Công ty TNHH MTV Sao Nam Phương

Loại hình hoạt động: |Qui mô công ty: 100-499

Mô tả công ty

Công ty TNHH MTV Sao Nam Phương kinh doanh chuỗi nhà hàng Nhật gồm Dragon Steak (www.steak.vn) chuyên món Âu và món Nhật; Dragon Hotpot (www.dragonhotpot.vn) chuyên món Nhật và bộ phận R&R (www.mealbox.vn) phục vụ cơm hộp Nhật Bản.

VIỆC LÀM ĐANG TUYỂN ( vị trí)

tại Công ty TNHH MTV Sao Nam Phương

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.8) 3822-6060 hoặc (84.4) 6268-1919
In Partnership with