Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Truyền Thông Goldidea

Địa điểm: P.307, Nhà A2, KĐT Mỹ Đình I, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội ; Tầng 13, Indochina Park Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Đakao Quận 1, HCM

Qui mô công ty: 25-99

Việc làm đang tuyển (144)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Nhân Viên Copy Writing (Mới) Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 29-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh (Mới) Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 29-05-2017
Designer Sáng Tạo (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 29-05-2017
Designer Sáng Tạo (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 27-05-2017
Nhân Viên Copy Writing (Mới) Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 27-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh (Mới) Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 27-05-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 26-05-2017
Nhân Viên Copy Writing Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 26-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 26-05-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 26-05-2017
Nhân Viên Copy Writing Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 26-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 26-05-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 25-05-2017
Nhân Viên Copy Writing Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 25-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 25-05-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 25-05-2017
Nhân Viên Copy Writing Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 25-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 25-05-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 24-05-2017
Nhân Viên Copy Writing Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 24-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 24-05-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 24-05-2017
Nhân Viên Copy Writing Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 24-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 24-05-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 23-05-2017
Nhân Viên Copy Writing Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 23-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 23-05-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 23-05-2017
Nhân Viên Copy Writing Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 23-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 23-05-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 29-05-2017
Nhân Viên Copy Writing Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 29-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 29-05-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 25-05-2017
Nhân Viên Copy Writing Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 25-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 25-05-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 25-05-2017
Nhân Viên Copy Writing Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 25-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 25-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 24-05-2017
Nhân Viên Copy Writing Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 24-05-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 24-05-2017
Nhân Viên Copy Writing Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 24-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 24-05-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 24-05-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 23-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 23-05-2017
Nhân Viên Copy Writing Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 23-05-2017
Nhân Viên Copy Writing Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 23-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 23-05-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 23-05-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 29-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 29-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 29-05-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 29-05-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 28-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 28-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 26-05-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 26-05-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 26-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 26-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 25-05-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 25-05-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 25-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 25-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 24-05-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 24-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 24-05-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 24-05-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 23-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 23-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 23-05-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 23-05-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 29-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 29-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 29-05-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 29-05-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 27-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 27-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 26-05-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 26-05-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 26-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 26-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 25-05-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 25-05-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 24-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 24-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 23-05-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 23-05-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 29-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 29-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 28-05-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 28-05-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 27-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 27-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 27-05-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 27-05-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 26-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 26-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 26-05-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 26-05-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 25-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 25-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 24-05-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 24-05-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 24-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 24-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 22-05-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 22-05-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 22-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 22-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 21-05-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 21-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 21-05-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 21-05-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 20-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 20-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 20-05-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 20-05-2017
Designer Sáng Tạo Hồ Chí Minh Cạnh tranh 19-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hồ Chí Minh, Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 19-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hồ Chí Minh, Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 19-05-2017
Designer Sáng Tạo Hồ Chí Minh Cạnh tranh 19-05-2017
Designer Sáng Tạo Hồ Chí Minh Cạnh tranh 18-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 18-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 29-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 23-05-2017
Designer Sáng Tạo Hồ Chí Minh Cạnh tranh 23-05-2017
Designer Sáng Tạo Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-05-2017
Nhân Viên SEO Hà Nội 6 Tr - 10 Tr VND 15-05-2017
Nhân Viên Copy Writing Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 15-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 15-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 13-05-2017
Nhân Viên Copy Writing Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 10-05-2017
Nhân Viên SEO Hà Nội 6 Tr - 10 Tr VND 10-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 10-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 06-05-2017
Nhân Viên Copy Writing Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 06-05-2017
Nhân Viên SEO Hà Nội 6 Tr - 10 Tr VND 06-05-2017
Nhân Viên SEO Hà Nội 6 Tr - 10 Tr VND 03-05-2017
Nhân Viên Copy Writing Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 02-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 02-05-2017
Nhân Viên Copy Writing Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 01-05-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 01-05-2017

Giới thiệu về công ty

Mỗi thiết kế logo được tạo ra với sự sáng tạo vô bờ từ tình yêu của những Designer Goldidea tràn đầy nhiệt huyết. Thấu hiểu tầm quan trọng của mỗi sản phẩm với sự phát triển thương hiệu, từ mỹ cảm thiết kế thương hiệu chúng tôi luôn nỗ lực chuyển tải trọn vẹn tâm ý của khách hàng qua từng nét vẽ, hình ảnh và sắc màu thương hiệu.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.8) 3822-6060 hoặc (84.4) 6268-1919
In Partnership with