Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Truyền Thông Goldidea

Địa điểm: P.307, Nhà A2, KĐT Mỹ Đình I, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội ; Tầng 13, Indochina Park Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Đakao Quận 1, HCM

Qui mô công ty: 25-99

Việc làm đang tuyển (113)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 23-07-2017
Nhân Viên Copy Writing Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 23-07-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 23-07-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 23-07-2017
Nhân Viên Copy Writing Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 23-07-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 23-07-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 22-07-2017
Nhân Viên Copy Writing Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 22-07-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 22-07-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 18-07-2017
Nhân Viên Copy Writing Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 18-07-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 18-07-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 18-07-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 18-07-2017
Nhân Viên Copy Writing Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 18-07-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 17-07-2017
Nhân Viên Copy Writing Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 17-07-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 17-07-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 17-07-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 17-07-2017
Nhân Viên Copy Writing Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 17-07-2017
Nhân Viên Copy Writing Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 16-07-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 16-07-2017
Nhân Viên Copy Writing Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 16-07-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 16-07-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 16-07-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 16-07-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 15-07-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 15-07-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 15-07-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 15-07-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 14-07-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 14-07-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 12-07-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 12-07-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 12-07-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 12-07-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 11-07-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 11-07-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 11-07-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 11-07-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 10-07-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 10-07-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 10-07-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 10-07-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 09-07-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 09-07-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 09-07-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 09-07-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 08-07-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 08-07-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 08-07-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 08-07-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 06-07-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 06-07-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 05-07-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 05-07-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 05-07-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 05-07-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 04-07-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 04-07-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 03-07-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 03-07-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 02-07-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 02-07-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 29-06-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 29-06-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 29-06-2017
Nhân Viên Copy Writing Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 29-06-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 29-06-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 29-06-2017
Nhân Viên Copy Writing Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 29-06-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 29-06-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 28-06-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 28-06-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 28-06-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 28-06-2017
Nhân Viên Copy Writing Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 28-06-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 27-06-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 27-06-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 27-06-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 27-06-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 26-06-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 26-06-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 26-06-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 26-06-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 26-06-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 26-06-2017
Nhân Viên Copy Writing Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 26-06-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 25-06-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 25-06-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 25-06-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 25-06-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 25-06-2017
Nhân Viên Copy Writing Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 25-06-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 25-06-2017
Nhân Viên Copy Writing Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 25-06-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 24-06-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 24-06-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 24-06-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 24-06-2017
Nhân Viên Copy Writing Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 24-06-2017
Nhân Viên Copy Writing Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 24-06-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 24-06-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 24-06-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 24-06-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 24-06-2017
Nhân Viên Copy Writing Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 23-06-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 23-06-2017
Nhân Viên Copy Writing Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 23-06-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 23-06-2017
Designer Sáng Tạo Hà Nội Cạnh tranh 23-06-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 23-06-2017

Giới thiệu về công ty

Mỗi thiết kế logo được tạo ra với sự sáng tạo vô bờ từ tình yêu của những Designer Goldidea tràn đầy nhiệt huyết. Thấu hiểu tầm quan trọng của mỗi sản phẩm với sự phát triển thương hiệu, từ mỹ cảm thiết kế thương hiệu chúng tôi luôn nỗ lực chuyển tải trọn vẹn tâm ý của khách hàng qua từng nét vẽ, hình ảnh và sắc màu thương hiệu.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 6268-1919
In Partnership with