Công Ty TNHH Taisun ViỆt Nam

www.taisun.com.vn

Loại hình hoạt động:

Mô tả công ty

Taisun Vietnam Co., Ltd is a company 100% foreign capital, specialized in producing baby diapers and sanitary napkins. Because of the need to expand production and trading company we need to recruit the following positions.

Công ty TNHH TaiSun Viet Nam là công ty 100% vốn nước ngoài, chuyên sản xuất tả giấy trẻ em và băng vệ sinh. Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh công ty chúng tôi cần tuyển dụng vị trí sau:

VIỆC LÀM ĐANG TUYỂN ( vị trí)

tại Công Ty TNHH Taisun ViỆt Nam

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.8) 3822-6060 hoặc (84.4) 6268-1919
In Partnership with