Cty CP Giao Nhận & Vận Tải Quốc Tế Hải Khánh

www.haikhanh.com

Loại hình hoạt động:

Mô tả công ty

Công ty Cổ Phần Giao Nhận và Vận tải Hải Khánh được thành lập năm 1993 chuyên về lĩnh vực giao nhận và vận tải, đại lý tàu. Hiện nay chúng tôi đã có các văn phòng tại các thành phố của Việt Nam (Hải Phòng, Hà nội , HCM, Đà Nẵng, ...) và hệ thống đại lý với hàng trăm nhân viên có thể đảm trách các hoạt động tại tất cả các cảng, sân bay và các địa điểm trên toàn quốc, Chúng tôi là thành viên của Hiệp hội giao nhận Quốc tế, Hiệp hội giao nhận Việt Nam, Hiệp hội đại lý và môi giới tàu, thành viên của Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam.

VIỆC LÀM ĐANG TUYỂN ( vị trí)

tại Cty CP Giao Nhận & Vận Tải Quốc Tế Hải Khánh

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.8) 3822-6060 hoặc (84.4) 6268-1919
In Partnership with