Công ty CP Nhựa Bình Minh

www.binhminhplastic.com

Loại hình hoạt động:

Mô tả công ty

Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất ống và phụ tùng ống nhựa. Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới, chúng tôi cần tuyển những ứng viên chuyên nghiệp, có năng lực làm việc tại KCN Sóng Thần I - Bình Dương cho các vị trí sau:

VIỆC LÀM ĐANG TUYỂN (3 vị trí)

tại Công ty CP Nhựa Bình Minh

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.8) 3822-6060 hoặc (84.4) 6268-1919
In Partnership with