Cty CP Y Dược Phẩm Vimedimex

www.vietpharm.com.vn

Loại hình hoạt động:

Mô tả công ty

Công ty TNHH Bất động sản VIMEDIMEX - Hòa Bình, đơn vị được thành lập từ Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX, Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình và Công ty Cổ phần Đầu tư- Phát triển Hòa Bình, tìm kiếm ứng viên có năng lực điều hành trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản như sau:

VIỆC LÀM ĐANG TUYỂN ( vị trí)

tại Cty CP Y Dược Phẩm Vimedimex

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.8) 3822-6060 hoặc (84.4) 6268-1919
In Partnership with