Cty Thép Vina Kyoei

Loại hình hoạt động:

Mô tả công ty

Công ty Thép Vina Kyoei là liên doanh Việt Nam – Nhật Bản chuyên sản xuất thép xây dựng hàng đầu tại Việt Nam.

VIỆC LÀM ĐANG TUYỂN ( vị trí)

tại Cty Thép Vina Kyoei

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.8) 3822-6060 hoặc (84.4) 6268-1919
In Partnership with