Cty TNHH Box - Pak (Việt Nam)

Loại hình hoạt động:

Mô tả công ty

Công ty TNHH Box-Pak (Viet Nam) - Công ty chúng tôi 100% vốn nước ngoài, chuyên về sản xuất bao bì giấy carton. Hiện nay do nhu cầu cần phát triển, chúng tôi cần tuyển nhân viên cho vị trí sau:

VIỆC LÀM ĐANG TUYỂN ( vị trí)

tại Cty TNHH Box - Pak (Việt Nam)

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.8) 3822-6060 hoặc (84.4) 6268-1919
In Partnership with