Công ty TNHH Sumitomo Heavy Industries (Việt Nam)

Loại hình hoạt động:

Mô tả công ty

Công ty Sumitomo Heavy Industries (Việt Nam) là Công ty 100% vốn đầu tư của Nhật Bản được cấp giấy phép đầu tư trong lĩnh vực sản xuất máy chuyển nguồn điện và máy điện công nghiệp tại Việt Nam. Công ty mới khánh thành Nhà máy vào giữa tháng 05/2006 tại khu công nghiệp Thăng Long.

Hiện tại để đáp ứng nhu cầu sản xuất và kinh doanh, Công ty có nhu cầu tuyển dụng các vị trí để bổ sung nguồn nhân lực.

VIỆC LÀM ĐANG TUYỂN (3 vị trí)

tại Công ty TNHH Sumitomo Heavy Industries (Việt Nam)

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.8) 3822-6060 hoặc (84.4) 6268-1919
In Partnership with