Cty TNHH Kiểm Toán Tri Thức Việt

www.trithucviet.com.vn

Loại hình hoạt động:

Mô tả công ty

Công ty TNHH Kiểm toán Tri Thức Việt, ngành nghề: Kiểm toán độc lập, Dịch vụ kế toán, Đại lý thuế, khai thuê Hải quan, giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, cung cấp phầm mềm E.R.P cho Doanh nghiệp và giải pháp phần mềm các cơ quan nhà nước. Hiện nay, Công ty có 3 chi nhánh (HCM, Tây Ninh, Phú Yên), hơn 100 nhân viên, đang cung cấp dịch vụ cho hơn 200 khách hàng, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và bổ sung nhân sự cho mùa kiểm toán sắp tới, Công ty có nhu cầu tuyển dụng 2 vị trí nhân viên có năng lực.

VIỆC LÀM ĐANG TUYỂN (1 vị trí)

tại Cty TNHH Kiểm Toán Tri Thức Việt

Kiểm Toán Viên / Trợ Lý Kiểm Toán

Bình Dương, Hồ Chí Minh-26-06-2015

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.8) 3822-6060 hoặc (84.4) 6268-1919
In Partnership with