MegaCEO.com

Địa điểm: Tầng 9, tòa Intracom, đường Dịch Vọng Hậu, phố Trần Thái Tông, Cầu GIấy

Qui mô công ty: 100 - 500Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoàiWebsite: www.megaceo.com

153 followers

Việc làm đang tuyển (577)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Trưởng phòng Hành chính Nhân sự (Sản xuất; USD1500) – N1276 (Mới) Hưng Yên Trên 33 Tr VND 23-03-2017
Chief Accountant (Manufacturing; USD:2000; H1255) (Mới) Hà Nam Trên 44 Tr VND 23-03-2017
Production Manager (Animal Feed, USD1500, C1270) (Mới) Hà Nội
Hà Nam
30,8 Tr - 39,6 Tr VND 23-03-2017
HR & Admin Manager (Female; Garment; USD2000) – N1275 (Mới) Vĩnh Phúc Trên 44 Tr VND 23-03-2017
Electrical Part Technology Manager (Eng/Japanese N3; USD2000;X1271) (Mới) Hải Phòng 33 Tr - 44 Tr VND 23-03-2017
Warehouse manager (N3; manufacturing; USD2200) – N1272 (Mới) Hải Phòng Trên 48,4 Tr VND 23-03-2017
Supply & Demand Manager (Japanese; SCM; USD2200)–N1273 (Mới) Hải Phòng Trên 48,4 Tr VND 23-03-2017
Internal Audit Manager (USD2000; English & Japanese N3; H1274) (Mới) Hải Phòng 33 Tr - 44 Tr VND 23-03-2017
Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (700USD,X1268) (Mới) Hưng Yên Trên 13,2 Tr VND 22-03-2017
Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng (USD1000)- X1269 (Mới) Hưng Yên Trên 19,8 Tr VND 22-03-2017
Nhân Viên Cải Tiến Chất Lượng (USD600 - TTH1267) (Mới) Hồ Chí Minh Trên 8,8 Tr VND 22-03-2017
Senior Production Supervisor (USD850 - TTH1266) (Mới) Hồ Chí Minh Trên 17,6 Tr VND 22-03-2017
Giám Sát Bộ Phận Sản Xuất Khuôn (USD850 - TTH1265) (Mới) Hồ Chí Minh Trên 17,6 Tr VND 22-03-2017
Sales Supervisor (Textile; USD1000) – N925 (Mới) Bắc Ninh Trên 19,8 Tr VND 22-03-2017
Management Accountant (USD1000; C1242) (Mới) Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 22 Tr VND 22-03-2017
Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất (267 -520 USD,PE Staff,TTH1262) (Mới) Bắc Ninh 5,9 Tr - 11,4 Tr VND 22-03-2017
Phó Phòng Kế Toán (USD900; N2) - VSIP-Q1263 (Mới) Bắc Ninh Trên 19,8 Tr VND 22-03-2017
Nhân Viên Kế Toán (USD500; English) - VSIP - Q1264 (Mới) Bắc Ninh Trên 11 Tr VND 22-03-2017
Nhân Viên Kho (267 - 520 USD) - Q1258 (Mới) Bắc Ninh 5,9 Tr - 11,4 Tr VND 22-03-2017
Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất (USD300; N4)-TTH1259 (Mới) Bắc Ninh Trên 6,6 Tr VND 22-03-2017
QC Staff (300 - 520USD; Mobile; N3)- TTH1260 (Mới) Bắc Ninh 6,6 Tr - 11,4 Tr VND 22-03-2017
QC Staff (300 - 520USD; Sitter; N3)-TTH1261 (Mới) Bắc Ninh 6,6 Tr - 11,4 Tr VND 22-03-2017
CI Manager (Power Coating; USD2000) – N690 (Mới) Đồng Nai Trên 44 Tr VND 22-03-2017
Head Of Commercial (USD2000) - N1198 (Mới) Đồng Nai Trên 44 Tr VND 22-03-2017
Kế Toán Quản Trị (USD1000; C1242) (Mới) Hồ Chí Minh Trên 17,6 Tr VND 22-03-2017
Trưởng Ban Pháp Chế (USD3000 – X1250) (Mới) Hà Nội 44 Tr - 66 Tr VND 22-03-2017
Customs And Trucking Staff (USD500) -Q1257 (Mới) Vĩnh Phúc Trên 11 Tr VND 22-03-2017
Chief Accountant (USD2000;H1256) Thanh Hóa Trên 44 Tr VND 21-03-2017
Chief Accountant (Manufacturing; USD:1500; H1255) Hà Nam Trên 33 Tr VND 21-03-2017
Trưởng Phòng Sản Xuất May Mặc (USD4000; Tiếng Trung -X1241) Hải Phòng 55 Tr - 88 Tr VND 21-03-2017
Trưởng Phòng Marketing (USD 3000++, C1170) Hà Nội 44 Tr - 88 Tr VND 21-03-2017
Product Manager (Home Appliance; USD:1500 – X1253) Hồ Chí Minh Trên 33 Tr VND 21-03-2017
Sales Manager (Mattress; USD:1500) – N1252 Đồng Nai Trên 33 Tr VND 20-03-2017
Chief Accountant (USD1000; H856) Bắc Ninh 17,6 Tr - 22 Tr VND 20-03-2017
Production Manager (USD:1400; Garment) - C1251 Bà Rịa - Vũng Tàu Trên 30,8 Tr VND 20-03-2017
Maintenance Manager (USD:1200, C1243) Hồ Chí Minh Trên 26,4 Tr VND 20-03-2017
Pattern Maker / Designer (USD:1000-2000)- Q1245 Bà Rịa - Vũng Tàu 22 Tr - 44 Tr VND 24-03-2017
Production Manager (Garment; USD4000; H426) Bắc Giang Trên 77 Tr VND 24-03-2017
Assistant Production Manager (Garment; USD1000 Up; H428) Bắc Giang Trên 22 Tr VND 24-03-2017
Customer Technical Service Manager (USD2000) - H1244 Đồng Nai Trên 44 Tr VND 24-03-2017
Giám Đốc Nhà Máy (USD4000;C1249) Hưng Yên Trên 66 Tr VND 24-03-2017
Head Of Business Development Of Asia – Pacific (USD2000; H1246) Hà Nội Trên 44 Tr VND 24-03-2017
BridgeSE (USD:1500 -2500, N2 ) - Q1247 Hà Nội 33 Tr - 55 Tr VND 24-03-2017
HR GA Staff (USD: 700 -1500; N3 At Least) -Q1248 Hà Nội 15,4 Tr - 33 Tr VND 24-03-2017
Purchasing Manager (Injection Module; USD2000; H838) Hà Nam 37,4 Tr - 44 Tr VND 24-03-2017
Processing Engineering Manager (USD:1500; H1238) Hà Nam Trên 33 Tr VND 24-03-2017
Purchasing Assistant Manager (Injection Module; USD1400; H860) Hà Nam Trên 30,8 Tr VND 24-03-2017
Facilities Manager/Assistant Manager (USD1500, C1067) Hà Nam 28,6 Tr - 33 Tr VND 24-03-2017
Warehouse Manager (USD1200 - C912) Hà Nam Trên 22 Tr VND 24-03-2017
Kỹ Sư Thiết Kế Hệ Thống Chống Cháy (PCCC, USD: 1000) - TTH1240 Hồ Chí Minh Trên 22 Tr VND 24-03-2017
Quản Lí Thiết Kế Cơ Điện (USD:1000, TTH1239) Hồ Chí Minh Trên 22 Tr VND 24-03-2017
Product Development Manager (Footwear; USD3000; H1028) Hồ Chí Minh 55 Tr - 66 Tr VND 24-03-2017
Sales Manager (Education; Telesales; USD2000) – N1152 Hồ Chí Minh Trên 33 Tr VND 24-03-2017
Thống Kê Tổng Hợp (USD500) - Q1226 Bà Rịa - Vũng Tàu Trên 7,7 Tr VND 24-03-2017
Commercialization Engineer (Footwear; USD1500; H1110) Hồ Chí Minh 30,8 Tr - 33 Tr VND 23-03-2017
Production Manager (Footwear; USD2500; H934) Bình Dương 44 Tr - 55 Tr VND 23-03-2017
3 Commercialization Engineer (Footwear; USD1500; H1029) Hà Nội Trên 33 Tr VND 23-03-2017
Quản Lý Trung Tâm Phân Phối Sữa (USD2000; H638) Hà Nội 39,6 Tr - 44 Tr VND 23-03-2017
Vice Manager Of Lean Supply Chain & Master Planning (USD1200; H1154) Hải Phòng 22 Tr - 30,8 Tr VND 23-03-2017
Production Manager (Footwear Or Garment, USD3000; H1186) Bình Dương 55 Tr - 66 Tr VND 23-03-2017
Operation Director (Garment, USD2500; H1195) Hồ Chí Minh 55 Tr - 66 Tr VND 23-03-2017
Trưởng Phòng Thi Công (Điều Hòa;USD1000 - X1235) Hà Nội Trên 17,6 Tr VND 23-03-2017
Trưởng Phòng Thiết Kế (Điều Hòa;USD1000 - X1233) Hà Nội Trên 17,6 Tr VND 23-03-2017
Trưởng Phòng Kinh Doanh (Ống Điều Hòa; USD800) – N1234 Hà Nội Trên 15,4 Tr VND 23-03-2017
Marketing Manager (USD: 800 - 1300) - C1236 Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 28,6 Tr VND 22-03-2017
Trưởng Phòng Cung Ứng (Tiếng Trung; USD2000; H1232) Hà Nội 33 Tr - 44 Tr VND 22-03-2017
Safety Engineer (USD:500, Male) -TTH1231 Hưng Yên Trên 11 Tr VND 22-03-2017
Senior Merchandiser (Food/ Feed Industry; USD3000 up; H1237) Hồ Chí Minh Trên 66 Tr VND 22-03-2017
Design Manager (USD:2000; Open For Expat) - NH1230 Hà Nội Trên 44 Tr VND 22-03-2017
IT Engineer (USD800;C826) Đồng Nai Trên 11 Tr VND 22-03-2017
Field Services Engineer (Both English & Japanese; USD1500; X1197) Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 22-03-2017
Engineering Manager (USD:5000 Net; Korean Nationality) -NH1229 Hà Nội Trên 110 Tr VND 22-03-2017
Sales Manager (Forwarding; Male; USD2000) - N1070 Hồ Chí Minh Trên 44 Tr VND 21-03-2017
Customs Operator (USD2000; Specialist For EP) - N1149 Hải Phòng Trên 22 Tr VND 21-03-2017
Thống Kê Tổng Hợp (USD500) - Q1226 Bà Rịa - Vũng Tàu Trên 7,7 Tr VND 21-03-2017
Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (USD 500) - Q1224 Bà Rịa - Vũng Tàu Trên 7,7 Tr VND 14-03-2017
Kỹ Sư Cơ Điện Lạnh (USD650) - Q1225 Bà Rịa - Vũng Tàu Trên 7,7 Tr VND 21-03-2017
Business Development Manager (Korean Nationality, CPA) - NH1223 Hà Nội Trên 110 Tr VND 21-03-2017
Giám Đốc Xưởng (USD1000) - Q1227 Bà Rịa - Vũng Tàu Trên 13,2 Tr VND 21-03-2017
Nhân Viên HACCP (USD500) - Q1228 Bà Rịa - Vũng Tàu Trên 7,7 Tr VND 21-03-2017
Trưởng Phòng Bảo Hành & Chăm Sóc Khách Hàng (USD1200) - C1184 Hà Nội Trên 22 Tr VND 21-03-2017
Giám Đốc Kinh Doanh (USD3000; Phân Bón) - C1222 Bình Phước Trên 44 Tr VND 21-03-2017
Giám Đốc Kinh Doanh (USD1000) - C1222 Bình Phước Trên 17,6 Tr VND 21-03-2017
Giám Đốc Kinh Doanh (General Trade; Hàng Gia Dụng; USD:1500) – N1189 Hà Nội Trên 33 Tr VND 21-03-2017
Trưởng Phòng Marketing (USD2000) - C1185 Hà Nội Trên 33 Tr VND 21-03-2017
Field Services Engineer (USD1500) - X1197 Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 14-03-2017
QC Manager (USD2000) - C1195 Đồng Nai Trên 33 Tr VND 21-03-2017
Warehouse Supervisor (USD 1300, C1200) Đồng Nai 22 Tr - 28,6 Tr VND 14-03-2017
Trưởng Ngành Hàng (Bếp Nướng Xuất Khẩu: USD:1500) – N1186 Hà Nội Trên 33 Tr VND 20-03-2017
Trưởng Ngành Hàng (Điện Gia Dụng; USD:1200) – N1187 Hà Nội Trên 26,4 Tr VND 20-03-2017
Trưởng Kênh Bán Hàng Dự Án (Hàng Gia Dụng; USD:1200) – N1188 Hà Nội Trên 26,4 Tr VND 20-03-2017
Kỹ Sư Điện Lạnh (USD700) - Q1199 Hồ Chí Minh Trên 13,2 Tr VND 20-03-2017
Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự (Sản Xuất; KPI; USD 1200) – N1191 Hà Nội Trên 26,4 Tr VND 20-03-2017
Bếp Trưởng (Lương Hấp Dẫn; Nam; C1155) Bắc Ninh 44 Tr - 61,6 Tr VND 20-03-2017
Senior Software Engineer (USD1500) - X1196 Tokyo 22 Tr - 33 Tr VND 20-03-2017
Sales Manager (Comestic; USD2000) – N1192 Hà Nội Trên 44 Tr VND 20-03-2017
Key Account Manager (Animal Feed; USD: 800)– N1193 Hà Nội Trên 17,6 Tr VND 20-03-2017
QA Manager (USD1200) – C1190 Hà Nội Trên 22 Tr VND 20-03-2017
Purchasing Staff (Japanese: N3)- NH1198 Hưng Yên Cạnh tranh 20-03-2017
General Accountant (Female; USD500) - TTH1182 Hưng Yên Trên 6,6 Tr VND 20-03-2017
Marketing Manager (USD1500, C1127) Hà Nội 26,4 Tr - 33 Tr VND 20-03-2017
M&E Manager (Open For Expat; USD1000; X1180) Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 24-03-2017
Production Chief (Male, USD900) - TTH1183 Hưng Yên Trên 13,2 Tr VND 24-03-2017
General Accountant (Female; > 2 Years, USD500) - TTH1182 Hưng Yên Trên 6,6 Tr VND 24-03-2017
HR & GA & Procurement Staff (USD500) - TTH1181 Hưng Yên Trên 6,6 Tr VND 24-03-2017
Trưởng Nhóm Kiểm Soát Tuân Thủ (USD1000)-X1128 Hà Nội 17,6 Tr - 22 Tr VND 23-03-2017
Trưởng Nhóm Kiểm Soát Rủi Ro (USD1000)-X1129 Hà Nội 17,6 Tr - 22 Tr VND 23-03-2017
Trưởng Phòng Pháp Lý (USD1500) - X1130 Hà Nội 22 Tr - 33 Tr VND 23-03-2017
Thực Tập Sinh (Internship) Hà Nội 3,3 Tr - 6,6 Tr VND 23-03-2017
Sales Officer (Male;Technical; USD700) – N930 Bình Dương Trên 13,2 Tr VND 23-03-2017
Sale Admin (Female; Binh Duong; USD600) – N1094 Bình Dương Trên 13,2 Tr VND 16-03-2017
Vice Production Manager (CNC; USD1100, C897) Hồ Chí Minh 19,8 Tr - 24,2 Tr VND 23-03-2017
Trưởng Phòng Kế Toán Tài Chính (USD1500, C1033) Hồ Chí Minh 26,4 Tr - 33 Tr VND 09-03-2017
EHS Manager (Japanese N3; USD2000; Male; C1122) Hưng Yên 33 Tr - 44 Tr VND 23-03-2017
QC Supervisor (Aqua Feed, Male, USD500, C1124) Hà Nam
Hưng Yên
11 Tr - 13,2 Tr VND 23-03-2017
Trưởng Phòng Marketing (USD1200, C1129) Hồ Chí Minh 22 Tr - 26,4 Tr VND 23-03-2017
Giám Sát Cắt Gỗ (Sơ Chế, USD 1000, C1066) Long An 17,6 Tr - 22 Tr VND 23-03-2017
Utility Manager (Garment; USD2000+; C1137) Nam Định 39,6 Tr - 50,6 Tr VND 23-03-2017
Production Manager (Furniture; USD1300; C1138) Đồng Nai 22 Tr - 28,6 Tr VND 23-03-2017
Purchasing Supervisor (USD1800, C1139) Hồ Chí Minh 30,8 Tr - 39,6 Tr VND 09-03-2017
English Center Director (USD3000, C1150) Hồ Chí Minh 44 Tr - 77 Tr VND 23-03-2017
Deputy Center Director (Sales, USD2000++, C1151) Hồ Chí Minh 33 Tr - 55 Tr VND 23-03-2017
Site Buyer Manager (USD2000, C1174) Đồng Nai 37,4 Tr - 44 Tr VND 23-03-2017
Production Engineer (Assistant Manager; CNC; USD800; C1177) Hà Nội 15,4 Tr - 17,6 Tr VND 23-03-2017
QA Manager (Powder Coatings, USD2000, C1177) Đồng Nai 39,6 Tr - 44 Tr VND 23-03-2017
Assistant Executive Of R&D Manager (USD 1300, C571) Đồng Nai 24,2 Tr - 30,8 Tr VND 23-03-2017
Phó Phòng Thiết Kế Kỹ Thuật (USD 1200, C917) Bình Dương 22 Tr - 26,4 Tr VND 23-03-2017
Finishing Supervisor (USD 1300; C1187) Hồ Chí Minh
Bình Dương
22 Tr - 28,6 Tr VND 23-03-2017
Workshop Manager (USD 1200, C903) Hưng Yên 22 Tr - 26,4 Tr VND 23-03-2017
Legal Counsel (Negotiable; FMCG; C1194) Bình Dương 44 Tr - 66 Tr VND 23-03-2017
Legal, Compliance And Internal Control Manager(USD2000)-C1199 Đồng Nai Trên 44 Tr VND 23-03-2017
Deputy Marketing Manager (USD2000) - C1200 Đồng Nai Trên 44 Tr VND 23-03-2017
Customer Service Manager (USD 900-1200)-C1202 Đồng Nai 19,8 Tr - 26,4 Tr VND 23-03-2017
Supply Chain Manager (USD1500 - 2000) - C1204 Đồng Nai 33 Tr - 44 Tr VND 23-03-2017
English Center Director (USD4000, C1216) Hà Nội 66 Tr - 88 Tr VND 23-03-2017
Assistant QA Manager (OSAHS, USD1000, C1134) Bắc Ninh Trên 19,8 Tr VND 23-03-2017
IT Manager (USD 1300++,C1142) Quảng Nam Trên 28,6 Tr VND 23-03-2017
HR Manager (USD1300++, C1143) Quảng Nam Trên 28,6 Tr VND 23-03-2017
Finance Manager (USD1300++, C1144) Quảng Nam Trên 28,6 Tr VND 23-03-2017
Factory Manager (USD1300++, C1145) Quảng Nam 26,4 Tr - 44 Tr VND 23-03-2017
Safety Engineering/ Safety Assistant (USD800; Male) - C1147 Đồng Nai Trên 15,4 Tr VND 23-03-2017
Production Manager (USD800, C1154) Bình Dương 15,4 Tr - 17,6 Tr VND 23-03-2017
CAD Design Engineer (USD 1000, C985) Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 22 Tr VND 23-03-2017
Chief Accountant (1000 USD; Age > 33, C1049) Vĩnh Phúc 19,8 Tr - 24,2 Tr VND 23-03-2017
Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự (KPI & BSC; USD1500) – N1179 Hồ Chí Minh Trên 22 Tr VND 09-03-2017
Internship - Customer Service (B2B) Hà Nội 3 Tr - 6 Tr VND 22-03-2017
Nhân Viên Kinh Doanh (USD750-TTH1172) Hà Nội 12 Tr - 15 Tr VND 22-03-2017
Trưởng Nhóm Thiết Bị Công Nghiệp (Thiết Bị Hàng Không; H231) Hà Nội 15 Tr - 20 Tr VND 22-03-2017
Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Hà Nam 12 Tr - 15 Tr VND 22-03-2017
Trợ Lý Tiếng Hàn (900USD, Vĩnh Phúc, TTH1178) Vĩnh Phúc 17,6 Tr - 19,8 Tr VND 22-03-2017
Chuyên Viên Phân Tích Đầu Tư (USD2000) - C1169 Hà Nội Trên 22 Tr VND 22-03-2017
Human Resource Development Director(Manufacturing; USD2000++)-N1171 Hà Nội Trên 44 Tr VND 22-03-2017
Supply Chain Manager (USD2000) - C1174 Hà Nam
Hà Nội
33 Tr - 44 Tr VND 22-03-2017
Supply Chain Staff (USD800) - C1175 Hà Nam Trên 13,2 Tr VND 22-03-2017
Import And Export Senior Staff (USD800) - C1176 Hà Nam Trên 11 Tr VND 22-03-2017
Software Development Programmer (500USD-1100USD; TTH1173) Hà Nội 11 Tr - 24,2 Tr VND 22-03-2017
Phiên Dịch Tiếng Hàn (1000USD; TTH1177) Hà Nội
Hà Nam
19,8 Tr - 22 Tr VND 22-03-2017
Trưởng Phòng Marketing (USD 2000) - C1170 Hà Nội
Hồ Chí Minh
Trên 33 Tr VND 22-03-2017
Kỹ Sư Thiết Kế Hệ Thống Cấp Thoát Nước (USD 700, HN1076) Hồ Chí Minh Dưới 15,4 Tr VND 22-03-2017
Kỹ Sư Thiết Kế Hệ Thống Điện – Điện Nhẹ (USD 700; HN1077) Hồ Chí Minh Dưới 15,4 Tr VND 22-03-2017
HSE Manager (USD 1500; X1167) Hải Phòng 22 Tr - 33 Tr VND 22-03-2017
Deputy Manager Of Customer Service (USD1200; X1169) Hải Phòng 22 Tr - 26,4 Tr VND 22-03-2017
International Business Manager (Open For Expat; USD 4000 Up; X1170) Hà Nội 66 Tr - 88 Tr VND 22-03-2017
Production Manager (USD2000; H1168) Hải Phòng 33 Tr - 44 Tr VND 20-03-2017
Plant Manager (USD 3000; H1012) Hải Phòng Trên 66 Tr VND 20-03-2017
Production Director (Manufacturing; USD2500; H1038) Hải Phòng 44 Tr - 55 Tr VND 20-03-2017
Sales Deputy Director (Infrastructure Pipes;USD1500;Male)-N1146 Đồng Nai Trên 33 Tr VND 20-03-2017
Sales Manager (Fleet; Automotive; USD1200) – N1164 Hồ Chí Minh Trên 22 Tr VND 18-03-2017
Giám Đốc Trung Tâm Đào Tạo Nấu Ăn (USD2500;Nam) - C1155 Hà Nội Trên 44 Tr VND 24-03-2017
Senior Fire Design Consultant (Firefighting System; USD1000) – N1163 Hồ Chí Minh Trên 17,6 Tr VND 24-03-2017
Giám Đốc Kinh Tế Kế Hoạch (Xây Dựng; USD2000) - C1165 Hồ Chí Minh Trên 33 Tr VND 24-03-2017
Organization Development Manager (Training&Development;USD3500)–N1163 Bình Dương Trên 66 Tr VND 24-03-2017
Phiên Dịch Tiếng Hàn (USD1000; Female; TTH1162) Bình Phước Trên 22 Tr VND 24-03-2017
Chief Accountant (1000 USD; Age > 33, C1049) Vĩnh Phúc 19,8 Tr - 24,2 Tr VND 24-03-2017
Sales Manager (Building Material; English; USD 1000) – N1150 Hồ Chí Minh Trên 22 Tr VND 23-03-2017
Production Manager (USD800, C1154) Bình Dương 15,4 Tr - 17,6 Tr VND 23-03-2017
Import Export Staff (USD600;TTH1159) Bắc Ninh 11 Tr - 13,2 Tr VND 16-03-2017
Phiên Dịch Tiếng Hàn (Phòng Sản Xuất Và Chất Lượng; USD700; TTH1160) Bắc Ninh Dưới 15,4 Tr VND 23-03-2017
Phiên Dịch Tiếng Hàn (Văn Phòng; USD700; TTH1161) Bắc Ninh Dưới 15,4 Tr VND 23-03-2017
HR Manager (Manufacturing; USD3000) – N1136 Bình Phước Trên 55 Tr VND 23-03-2017
Japanese Interpreter (N2; USD600-USD800) - TTH1162 Hà Nội 13,2 Tr - 19,8 Tr VND 23-03-2017
Phiên Dịch Tiếng Hàn (USD650-USD900) - TTH1157 Bắc Ninh 14,3 Tr - 19,8 Tr VND 23-03-2017
Phiên Dịch Tiếng Hàn (USD650-USD900) - TTH1158 Thái Nguyên 14,3 Tr - 19,8 Tr VND 23-03-2017
Nhân Viên Kinh Doanh (Nữ)/Sales Executive (Female) Hà Nội 5 Tr - 10 Tr VND 23-03-2017
Buyer Manager (USD 1500, C1074) Đồng Nai 33 Tr - 35,2 Tr VND 23-03-2017
Chăm Sóc Khách Hàng (Nam, USD350) TH1165 Hà Nội Trên 7,7 Tr VND 23-03-2017
Nhân Viên Thủ Kho (USD350; TH1166) Hà Nội Trên 7,7 Tr VND 23-03-2017
Industrial Engineering Manager (Experience In Garment; USD3000; H1153) Hưng Yên Trên 66 Tr VND 23-03-2017
Franchise Manager(H1152) Hồ Chí Minh 26,4 Tr - 33 Tr VND 22-03-2017
Recruitment Consultant (2 Females) Hà Nội 11 Tr - 22 Tr VND 22-03-2017
Sale Manager (Gas; Male;USD1700) – N900 Đồng Nai Trên 37,4 Tr VND 22-03-2017
Legal Staff (USD600-USD800) - TTH1151 Đồng Nai 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 22-03-2017
CAD Design Engineer (USD 1000, C985) Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 22 Tr VND 22-03-2017
Nhân Viên Đào Tạo Tuyển Dụng (USD800; Japanese N3)-TTH1148 Hưng Yên Trên 13,2 Tr VND 22-03-2017
Chief Accountant (USD800, C1139) Hải Phòng Trên 15,4 Tr VND 22-03-2017
Safety Engineering/ Safety Assistant (USD800; Male) - C1147 Đồng Nai Trên 15,4 Tr VND 15-03-2017
Phó Giám Đốc Kinh Doanh Ống Hạ Tầng (USD1500;Nam)-N1146 Đồng Nai Trên 27,5 Tr VND 22-03-2017
Labor Realationship Manager (USD1000 Up) - N772 Đồng Nai Trên 22 Tr VND 22-03-2017
Giám Đốc Đầu Tư Tài Chính (Sàn Chứng Khoán; English; USD5000) - N934 Hà Nội Trên 66 Tr VND 22-03-2017
HR & Admin Manager (Manufacturing; Male; USD1200) - N1043 Hà Nam Trên 26,4 Tr VND 22-03-2017
Sales Manager (Forwarding; Male; USD2000) - N1070 Hồ Chí Minh Trên 44 Tr VND 22-03-2017
Assistant Washing Tech Manager/ Washing Tech Manager (Garment; H1138) Phú Thọ Trên 2,2 Tr VND 22-03-2017
Finance Manager (USD1300++, C1144) Quảng Nam Trên 28,6 Tr VND 22-03-2017
HR Manager (USD1300++, C1143) Quảng Nam Trên 28,6 Tr VND 22-03-2017
IT Manager (USD 1300++,C1142) Quảng Nam Trên 28,6 Tr VND 22-03-2017
Factory Manager (USD1300++, C1145) Quảng Nam 26,4 Tr - 44 Tr VND 22-03-2017
QA Manager (Garment; USD 3000; H1137) Hà Nội Trên 66 Tr VND 21-03-2017
Telesales / Tư Vấn Dịch Vụ Khách Hàng Hà Nội Cạnh tranh 21-03-2017
Office Manager (English; USD 1500) – N1140 Hồ Chí Minh Trên 33 Tr VND 07-03-2017
Assistant QA Manager (OSAHS, USD1000, C1134) Bắc Ninh Trên 19,8 Tr VND 21-03-2017
Phó Phòng Hành Chính Nhân Sự (KPI & BSC; USD1000) – N1135 Hà Nội Trên 19,8 Tr VND 20-03-2017
Senior Sales Engineer (Electric Power Genetations; USD700) – N1133 Hà Nội Trên 15,4 Tr VND 20-03-2017
Chuyên Viên Tuyển Dụng (USD750) – N1136 Hà Nội Trên 15,4 Tr VND 13-03-2017
Phó Phòng Hành Chính Nhân Sự Tập Đoàn (USD1000) - N1135 Hà Nội Trên 22 Tr VND 20-03-2017
Assistant QA Supervisor (USD1000, C1134) Bắc Ninh 19,8 Tr - 22 Tr VND 19-03-2017
HR Manager (Female; USD1700) – N1131 Hồ Chí Minh Trên 30,8 Tr VND 10-03-2017
HR Manager (Food Manufacturing; USD1500) – N1132 Đồng Nai
Khác
Trên 22 Tr VND 17-03-2017
Credit Control And Finance Manager (USD2000) - H1126 Hà Nội Dưới 44 Tr VND 17-03-2017
Trưởng Phòng QA (USD1500) - N1215 Hà Nội Trên 22 Tr VND 17-03-2017
Phó Quản Đốc Xí Nghiệp Nhựa (USD1200) - HN1219 Đồng Nai Trên 18,7 Tr VND 17-03-2017
QA Manager (USD1500) - N1215 Hà Nội Trên 22 Tr VND 16-03-2017
Trưởng Phòng Pháp Lý ( USD1500)-N1130 Hà Nội Trên 22 Tr VND 16-03-2017
Trưởng Nhóm Kiểm Soát Rủi Ro (USD1000)-N1129 Hà Nội Trên 17,6 Tr VND 16-03-2017
Trưởng Nhóm Kiểm Soát Tuân Thủ (USD1000)-N1128 Hà Nội Trên 22 Tr VND 16-03-2017
Nhân Viên Cải Tiến Chất Lượng (USD600 QC) - HN1125 Hồ Chí Minh 6,6 Tr - 13,2 Tr VND 16-03-2017
IE Supervisor (USD900 - Male>30) - HN1124 Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 19,8 Tr VND 16-03-2017
Senior Production Supervisor (USD850 )-HN1123 Hồ Chí Minh Trên 11 Tr VND 16-03-2017
Giám Sát Bộ Phận Sản Xuất Khuôn/Supervisor (USD850,Male > 30) - HN1122 Hồ Chí Minh Trên 11 Tr VND 16-03-2017
Marketing Manager (USD1500 Up) - N1127 Hà Nội Trên 22 Tr VND 16-03-2017
Chuyên Viên Giám Định Bồi Thường Con Người (NH15) Hà Nội
Hồ Chí Minh
4 Tr - 6 Tr VND 16-03-2017
Giám Sát Bộ Phận Sản Xuất Khuôn (9.5 - 17Tr) - HCM- HN1122 Hồ Chí Minh 9 Tr - 17 Tr VND 16-03-2017
Trưởng Phòng Kế Hoạch Điều Phối Sản Xuất (F&B; USD1500) – N1214 Hà Nội Trên 33 Tr VND 16-03-2017
Chuyên Viên Thiết Kế Đồ Họa (USD1000; Design ) - HN1212 Hà Nội 11 Tr - 22 Tr VND 24-03-2017
Inspector (USD 800, Garment)_HN 1210 Hà Nội Trên 8,8 Tr VND 24-03-2017
Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí (Autocad, CNC, USD500)_HN1213 Hòa Bình Trên 11 Tr VND 24-03-2017
Senior Sales Specialist (English & Japanese; USD2000) – N1211 Hà Nam Trên 44 Tr VND 24-03-2017
English Center Director (USD4000, C1216) Hà Nội 66 Tr - 88 Tr VND 24-03-2017
Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh (Dự Án Nhiệt Lạnh; USD 2500) – N839 Hồ Chí Minh 44 Tr - 55 Tr VND 24-03-2017
Franchise Manager (USD1500 Up; Restaurant Experience; H1047) Hà Nội 30,8 Tr - 37,4 Tr VND 24-03-2017
Business Controller (Manufacturing; USD1500) – N1206 Hà Nội Trên 33 Tr VND 24-03-2017
Sales & Marketing Manager (Fashion Or Jewelry; USD2000) – N1205 Hà Nội Trên 44 Tr VND 24-03-2017
Product Development Manager (Footwear; USD3000; H1028) Hồ Chí Minh 55 Tr - 66 Tr VND 24-03-2017
English Center Director (USD4000, C1150) Hồ Chí Minh 66 Tr - 110 Tr VND 24-03-2017
CNC Programmer/Operator (1200 USD, CNC)_HN1207 Long An 15,4 Tr - 26,4 Tr VND 24-03-2017
Supply Chain Manager (USD1500 - 2000) - C1204 Đồng Nai 33 Tr - 44 Tr VND 23-03-2017
Customer Service Manager (USD 900-1200)-C1202 Đồng Nai 19,8 Tr - 26,4 Tr VND 23-03-2017
Accounts Payable Staff (Male, 750USD)_ HN1209 Hà Nội 11 Tr - 16,5 Tr VND 23-03-2017
Legal Counsel (Negotiable; FMCG; C1194) Bình Dương 44 Tr - 66 Tr VND 23-03-2017
Nhân Viên Sản Xuất (Japanese, N3, 400USD)_ HN1197 Hưng Yên Trên 8,8 Tr VND 23-03-2017
Project Manager For ERP (USD2000; H852) Hồ Chí Minh Dưới 44 Tr VND 23-03-2017
Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật (N2, 700USD)_ HN1196 Hưng Yên 13,2 Tr - 16,5 Tr VND 23-03-2017
Operation Director (Garment, USD2500; H1195) Hồ Chí Minh 55 Tr - 66 Tr VND 23-03-2017
Deputy Marketing Manager (USD2000) - C1200 Đồng Nai Trên 44 Tr VND 23-03-2017
Legal, Compliance And Internal Control Manager(USD2000)-C1199 Đồng Nai Trên 44 Tr VND 23-03-2017
Product Manager (USD 2000)-N1201 Đồng Nai Trên 44 Tr VND 23-03-2017
Warehouse Manager (USD 2000)-HN1203 Đồng Nai Trên 44 Tr VND 21-02-2017
Trưởng Phòng Kinh Doanh (Kim Loại Màu; B2B; USD1200) – N1193 Hà Nội Trên 26,4 Tr VND 22-03-2017
Giám Sát Kinh Doanh (Thép Công Nghiệp; B2B; USD900) – N1191 Hồ Chí Minh Trên 19,8 Tr VND 22-03-2017
Giám Sát Kinh Doanh (Thép; B2B; USD900) – N1192 Hà Nội Trên 19,8 Tr VND 22-03-2017
Quản Lí Thiết Kế Cơ Điện ( USD 1000, HN1079) Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 22-03-2017
Finishing Supervisor (USD 1300; C1187) Hồ Chí Minh
Bình Dương
22 Tr - 28,6 Tr VND 22-03-2017
IE Manager (USD2500; H1188) Hải Dương 44 Tr - 55 Tr VND 21-03-2017
Key Account Development Manager (Beverage; USD1100) – N1189 Hà Nội Trên 24,2 Tr VND 19-03-2017
Processing Engineering Manager(USD1500; TH1190) Hà Nam Trên 33 Tr VND 19-03-2017
Production Director (Korean Nationality; USD5000) TH1185 Hà Nội Trên 110 Tr VND 19-03-2017
Purchasing And Inventory Team Leader (USD 800, C1035) Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 24-02-2017
Production Manager (Footwear Or Garment, USD3000; H1186) Bình Dương 55 Tr - 66 Tr VND 19-03-2017
Phó Phòng Thiết Kế Kỹ Thuật (USD 1200, C917) Bình Dương 22 Tr - 26,4 Tr VND 18-03-2017
HR Supervisor (Japanese, N2, USD850) - HN902 Hà Nội 13,2 Tr - 18,7 Tr VND 18-03-2017
Phiên Dịch Tiếng Nhật (N2; USD 700) _HN1184 Hà Nội 13,2 Tr - 15,4 Tr VND 18-03-2017
QA Manager (Powder Coatings, USD2000, C1177) Đồng Nai 39,6 Tr - 44 Tr VND 18-03-2017
Assistant Executive Of R&D Manager (USD 1300, C571) Đồng Nai 24,2 Tr - 30,8 Tr VND 18-03-2017
QC Senior (800 USD, N2, ĐN) _ HN1180 Đồng Nai 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 18-03-2017
HR & Office Manager (Manufacturing; USD2000) – N1176 Hồ Chí Minh Trên 44 Tr VND 18-03-2017
QC Staff (700 USD, HD)_HN1179 Hải Dương 9,9 Tr - 15,4 Tr VND 18-03-2017
Giám Đốc Bán Hàng Khu Vực HCM (FMCG; USD2200+; H1178) Hồ Chí Minh 44 Tr - 55 Tr VND 16-02-2017
Trưởng Bộ Phận Sản Xuất (800 USD, Section Chief, ĐN)_ HN1182 Đồng Nai 11 Tr - 17,6 Tr VND 18-03-2017
Thông Dịch Viên Tiếng Nhật (700 USD, Production, N3)_ HN1181 Đồng Nai 8,8 Tr - 15,4 Tr VND 18-03-2017
Quản Lý Trung Tâm Phân Phối Sữa (USD2000; H638) Hà Nội 39,6 Tr - 44 Tr VND 17-03-2017
HR Admin Manager (Japanese Speaking; USD2500; H1183) Hà Nội 48,4 Tr - 55 Tr VND 17-03-2017
Telesales / Tư Vấn Dịch Vụ Khách Hàng Hà Nội Cạnh tranh 17-03-2017
Site Buyer Manager (Coatings, USD2000, C1174) Đồng Nai 39,6 Tr - 44 Tr VND 17-03-2017
Site Buyer Manager (USD2000, C1174) Đồng Nai 37,4 Tr - 44 Tr VND 17-03-2017
Sale Manager (Powder Coatings; USD2000+; H1175) Hồ Chí Minh Trên 44 Tr VND 17-03-2017
Production Engineer (Assistant Manager; CNC; USD800; C1177) Hà Nội 15,4 Tr - 17,6 Tr VND 17-03-2017
Trưởng Phòng Nghiên Cứu Phát Triển Thị Trường (BĐS;H1173) Hà Nội 30 Tr - 35 Tr VND 17-03-2017
Trưởng Phòng Mua Hàng (USD750; TH1172) Hưng Yên Trên 16,5 Tr VND 16-03-2017
ERP Staff (USD500, TH1171) Hà Nam Trên 11 Tr VND 16-03-2017
Sales & Marketing Manager (USD3000; Plant Protection Products) TH1169 Đồng Nai Trên 66 Tr VND 16-03-2017
QA Manager (Expat, 4000 USD, Garment)_ HN1147 Nam Định Trên 88 Tr VND 15-03-2017
QA Manager (N3; USD1300; TH1170) Hà Nội Trên 28,6 Tr VND 15-03-2017
Factory Director (Diaper, USD 2200, C1053) Hồ Chí Minh 33 Tr - 48,4 Tr VND 15-03-2017
Sales Manager (Education; USD2000) – N1152 Hồ Chí Minh Trên 44 Tr VND 14-03-2017
Senior Specialist, HR C&B (USD1500; TH1168) Đồng Nai Trên 33 Tr VND 13-03-2017
Chăm Sóc Khách Hàng (Nam, USD350) TH1165 Hà Nội Trên 7,7 Tr VND 13-03-2017
Nhân Viên Thủ Kho (USD350; TH1166) Hà Nội Trên 7,7 Tr VND 13-03-2017
Nhân Viên Kế Toán(USD350; TH1167) Hà Nội Trên 7,7 Tr VND 13-03-2017
English Center Director (USD3000, C1150) Hồ Chí Minh 44 Tr - 77 Tr VND 12-03-2017
Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất(4 Người; N2 Hoặc N3) (USD600, TH1162) Hà Nội Trên 13,2 Tr VND 12-03-2017
IT Department Supervisor (USD1000; Ha Noi - TH1161) Hà Nội Trên 22 Tr VND 12-03-2017
Trưởng Phòng Trách Nhiệm Xã Hội (Tiếng Nhật N2; USD1500; TH1163) Hà Nội Trên 33 Tr VND 12-03-2017
QA Manager (Japanese Speaking; USD1700; TH1164) Hà Nội Trên 37,4 Tr VND 12-03-2017
Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự (Sản Xuất; USD1200) – N1153 Đồng Nai Trên 26,4 Tr VND 17-02-2017
Chuyên Viên Tuyển Dụng (USD1000) – N1159 Hồ Chí Minh Trên 22 Tr VND 10-02-2017
Deputy Center Director (Sales, USD2000++, C1151) Hồ Chí Minh 33 Tr - 55 Tr VND 12-03-2017
Nhân Viên Merchandiser (500 USD; May Mặc; Nam Định) – HN1161 Nam Định 8,8 Tr - 11 Tr VND 11-03-2017
Vice Manager Of Lean Supply Chain & Master Planning (USD1200; H1154) Hải Phòng 22 Tr - 30,8 Tr VND 11-03-2017
Nhân Viên Mua Bán Và Giao Nhận (USD600; TH1160) Hà Nội Trên 13,2 Tr VND 11-03-2017
Secretary To Director (USD800,HH1156) Hà Nội
Hưng Yên
9,9 Tr - 17,6 Tr VND 11-03-2017
Sales Admin (USD600, TH1155) Hà Nội Trên 13,2 Tr VND 11-03-2017
Supply Chain Manager (USD2500; TH1158) Hồ Chí Minh Trên 55 Tr VND 23-02-2017
Production Director (Manufacturing; USD2500; H1038) Hải Phòng 44 Tr - 55 Tr VND 11-03-2017
Training Specialist (02 Persons, USD1000) - N1142 Đồng Nai Trên 22 Tr VND 10-03-2017
Giám Đốc Nhà Máy (Thực Phẩm; Nam; USD1000) – N1009 Hưng Yên Trên 22 Tr VND 10-03-2017
Trưởng Phòng QA (Thực Phẩm; USD1000) – N1010 Hưng Yên Trên 22 Tr VND 10-03-2017
Training Manager (USD1600) - N1142 Đồng Nai Trên 33 Tr VND 10-03-2017
Customs Operator (USD2000; Specialist For EP) - TH1149 Hải Phòng Trên 44 Tr VND 10-03-2017
Merchandise Leader (700 USD, Garment) _ HN1144 Hưng Yên 13,2 Tr - 15,4 Tr VND 10-03-2017
Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất (500 USD, Garment) _ HN1146 Hưng Yên Trên 11 Tr VND 08-02-2017
Merchandiser (500 USD, Garment) _ HN1145 Hưng Yên Trên 11 Tr VND 10-03-2017
QA Manager (2000 USD, Garment, NĐ)_ HN1147 Nam Định Trên 44 Tr VND 09-03-2017
Merchandiser (USD 700, C1088) Bình Phước 13,2 Tr - 15,4 Tr VND 09-03-2017
Technical Sales Manager (USD2000) - N1148 Bắc Ninh Trên 44 Tr VND 09-03-2017
Utility Manager (Garment; USD2000+; C1137) Nam Định 39,6 Tr - 50,6 Tr VND 09-03-2017
Purchasing Supervisor (USD1800, C1139) Hồ Chí Minh 30,8 Tr - 39,6 Tr VND 07-02-2017
Nhân Viên Kinh Doanh (Bảo Hiểm - NH17) Hà Nội
Hồ Chí Minh
3,5 Tr - 7 Tr VND 09-03-2017
Assistant To General Director (USD1000++, HH1143) Hưng Yên 22 Tr - 28,6 Tr VND 09-03-2017
Labor Realtionship Manager (USD1400 +++) – N1142 Đồng Nai Trên 30,8 Tr VND 09-03-2017
Vice Production Manager (CAM/CNC, USD 1100, C897) Hồ Chí Minh 22 Tr - 28,6 Tr VND 09-03-2017
Production Manager (Furniture; USD1300; C1138) Đồng Nai 22 Tr - 28,6 Tr VND 09-03-2017
Trưởng Phòng Marketing (USD1200, C1129) Hồ Chí Minh 22 Tr - 26,4 Tr VND 09-03-2017
Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất (400 USD, Production Plan, HD)_ HN1133 Hải Dương 6,6 Tr - 8,8 Tr VND 08-03-2017
Nhân Viên Làm Chứng Từ XNK (400USD, Shipping Documents) _ HN980 Nam Định Trên 8,8 Tr VND 08-03-2017
Sales Manager (USD3000, North - Logistics, HN) _ HN942 Hà Nội Trên 66 Tr VND 08-03-2017
Sales Executive (USD 700, HN, English) _ HN941 Hà Nội 11 Tr - 15,4 Tr VND 08-03-2017
Marketing Staff (USD 700, HN1140) Bình Phước 13,2 Tr - 15,4 Tr VND 08-03-2017
Nhân Viên Mẫu Rập (May Mặc, Nam Định) - HN1141 Nam Định Trên 9,9 Tr VND 08-03-2017
Trưởng Phòng Công Nghệ (Tiếng Trung, HP)_HN1125 Hải Phòng 11 Tr - 19,8 Tr VND 08-03-2017
Customer Services Manager (Electronics, HP)_ HN1130 Hải Phòng Cạnh tranh 08-03-2017
Senior Sales Staff (Korean) (2000USD; HN) _ HN1131 Hà Nội Trên 44 Tr VND 08-03-2017
Trưởng Phòng Kinh Doanh Dự Án VLXD Và Nội Thất (USD2000) - N1134 Hồ Chí Minh Trên 44 Tr VND 08-03-2017
Quản Lý Chi Nhánh (Bán Buôn Vật Liệu Xây Dựng; USD2000) - N1135 Hồ Chí Minh Trên 44 Tr VND 08-03-2017
Giám Đốc Nhân Sự (Sản Xuất; USD1500) – N940 Bình Phước Trên 26,4 Tr VND 08-03-2017
HR Manager (Manufacturing; USD3000) – N1136 Bình Phước Trên 55 Tr VND 08-03-2017
Product Development Manager (Footwear; USD3000; H1028) Hồ Chí Minh 55 Tr - 66 Tr VND 05-03-2017
Production Manager (Footwear; USD3000; H1027) Hồ Chí Minh 61,6 Tr - 66 Tr VND 05-03-2017
Footwear Developer (USD1500; H1025) Hồ Chí Minh 33 Tr - 37,4 Tr VND 05-03-2017
Bác Sĩ Thú Y (Male; USD 600; VH1022) Bình Phước 11 Tr - 13,2 Tr VND 05-03-2017
Import Export Manager (USD1500, C1019) Long An 24,2 Tr - 33 Tr VND 05-03-2017
Trợ Lý Tổng Giám Đốc (USD1000+++) – N1017 Bình Phước Trên 22 Tr VND 05-03-2017
Marker Maker (Garment; USD600; HY) _HN1015 Hưng Yên 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 05-03-2017
Phó Giám Đốc Sản Xuất (USD1500; TH1021) Hà Nội Trên 33 Tr VND 05-03-2017
Assistant Manager (Production Audit & Innovation; USD1500; H494) Hà Nam 26,4 Tr - 33 Tr VND 05-03-2017
Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh (Niêm Yết Sàn Chứng Khoán; USD2000)-N1032 Hà Nội Trên 44 Tr VND 05-03-2017
Trợ Lý TGĐ (USD1000, TH913) Hà Nam Trên 22 Tr VND 05-03-2017
Business Planning Assistant Manager (USD1500; H494) Hà Nam Trên 33 Tr VND 05-03-2017
Purchasing Staff (Fresh Graduate; USD1000; H859) Hà Nam Trên 22 Tr VND 05-03-2017
Purchasing Assistant Manager (Injection Module; USD1400; H860) Hà Nam Trên 30,8 Tr VND 05-03-2017
QA Staff (USD600, H1041) Hà Nội Trên 13,2 Tr VND 05-03-2017
Sales Manager (Packaging; USD2000) TH519 Hải Phòng Trên 44 Tr VND 05-03-2017
Trưởng Phòng Kỹ Thuật May (USD1500; TH1051) Hà Nam Trên 33 Tr VND 05-03-2017
Facilities Manager (USD1500; C1067) Hà Nam 28,6 Tr - 33 Tr VND 05-03-2017
Maintenance Manager (C1067) Hà Nam Cạnh tranh 05-03-2017
Purchasing Supervisor (600 USD, HD) _ HN1055 Hải Dương Trên 13,2 Tr VND 05-03-2017
Trưởng Phòng PE&Maint (USD850, Mechanical, VP)_ HN1060 Hà Nội Trên 17,6 Tr VND 05-03-2017
Chief Accountant (1000 USD; Age > 33, VP)_HN1049 Hà Nội 22 Tr - 44 Tr VND 05-03-2017
Giám Sát Cắt Gỗ (Sơ Chế, USD1000, C1066) Long An Trên 22 Tr VND 05-03-2017
Sale Admin Team Leader (FMCG) – N830 Hà Nội Trên 22 Tr VND 05-03-2017
Sales/Business Development Specialist (USD5000– N1069) Hải Phòng 55 Tr - 110 Tr VND 05-03-2017
Phiên Dịch Tiếng Nhật (N2, 500USD Net, HN1054) Hà Nội Trên 11 Tr VND 05-03-2017
QC Supervisor (Aqua Feed, Male, USD500, C1124) Hà Nam
Hưng Yên
11 Tr - 13,2 Tr VND 05-03-2017
Giám Đốc Chất Lượng (1000 USD ; HN1125) Hà Nội
Hải Phòng
22 Tr - 44 Tr VND 05-03-2017
Kỹ Sư IT / Trợ Lý Kỹ Sư IT (USD750; HN1126) Hải Phòng
Hải Dương
Hà Nam
16,5 Tr - 22 Tr VND 05-03-2017
EHS Manager (Japanese N3; USD2000; Male; C1122) Hưng Yên 33 Tr - 44 Tr VND 05-03-2017
Import - Export Manager (Garment; USD1100)_ HN1033 Nam Định Trên 20,9 Tr VND 05-03-2017
3 Commercialization Engineer (Footwear; USD1500; H1029) Hà Nội Trên 33 Tr VND 05-03-2017
Industrial Engineer (Open For Expat; Garment, USD3000; H1026) Hồ Chí Minh Trên 66 Tr VND 05-03-2017
Marketing Supervisor (Animal Feed, USD1500, C1024) Hà Nam Trên 33 Tr VND 05-03-2017
Finishing Manager (Furniture; USD1500; TH937) Long An Trên 33 Tr VND 05-03-2017
Sales Manager / Branch Manager (Motocycle; USD3000) – N632 Hà Nội Trên 66 Tr VND 05-03-2017
Labor Relationship Manager (USD1200 +++) – N772 Đồng Nai Trên 22 Tr VND 05-03-2017
QA Deputy Manager(Food; USD1100; C1018) Long An Trên 24,2 Tr VND 05-03-2017
Material Usage Engineer (Garment; USD600; HY) _ HN1014 Hưng Yên Trên 11 Tr VND 05-03-2017
Production Shift Leader (USD900; H1055) Hà Nam Trên 18,7 Tr VND 04-03-2017
Production Manager (usd1500, C1073) Đồng Nai Trên 33 Tr VND 04-03-2017
Buyer Manager (usd1500, C1074) Đồng Nai Trên 33 Tr VND 04-03-2017
IT Manager (USD1000+; H981) Hải Phòng Trên 22 Tr VND 04-03-2017
Production Shift Leader (USD900; H1055) Hà Nam Trên 18,7 Tr VND 04-03-2017
Recruitment Consultant (2 Females) Hà Nội 11 Tr - 22 Tr VND 04-03-2017
Telesales Executive (1 Female) Hà Nội 11 Tr - 22 Tr VND 04-03-2017
ERP Specialist (usd1100; H1071) Đồng Nai Trên 24,2 Tr VND 25-02-2017
Quality Engineer (usd800, ĐN)_HN1072 Đồng Nai Trên 16,5 Tr VND 25-02-2017
Production Manager (usd1500, C1073) Đồng Nai Trên 33 Tr VND 25-02-2017
Buyer Manager (usd1500, C1074) Đồng Nai Trên 33 Tr VND 25-02-2017
Project Manager (Phu Tho, USD 1000++, C892) Phú Thọ 22 Tr - 44 Tr VND 24-02-2017
Senior Merchandiser/ Developer (Footwear; USD1000) – N893 Hồ Chí Minh Trên 19,8 Tr VND 24-02-2017
QA Manager (Garment, USD 2000, C895) Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
39,6 Tr - 44 Tr VND 24-02-2017
QA Manager (Bac Giang, USD 2000, C896) Bắc Giang Trên 44 Tr VND 24-02-2017
Vice Production Manager (CAM/CNC, USD 1100, C897) Hồ Chí Minh 19,8 Tr - 24,2 Tr VND 24-02-2017
Nhân Viên Văn Phòng (N2; Nữ; USD900) – N899 Đồng Nai Trên 13,2 Tr VND 24-02-2017
Giám Đốc Nhân Sự (Sản Xuất; USD1500) – N829 Thanh Hóa Trên 26,4 Tr VND 24-02-2017
Workshop Manager (USD 1200, C903) Hưng Yên 22 Tr - 26,4 Tr VND 24-02-2017
Quality Supervisor (USD 800, C904) Hưng Yên 11 Tr - 17,6 Tr VND 24-02-2017
Sales Executive (Elevator; USD 1000; C906) Hà Nội 19,8 Tr - 22 Tr VND 24-02-2017
Supply Chain Manager (USD 3500, C908) Hà Nội 66 Tr - 77 Tr VND 24-02-2017
Quản Lý Đơn Hàng (Japanese; Garment; USD1000) – N908 Hồ Chí Minh Trên 19,8 Tr VND 24-02-2017
Trợ Lý Tổng Giám Đốc (USD 600, HN909) Bắc Ninh Trên 13,2 Tr VND 24-02-2017
Nhân Viên Phiên Dịch Phòng Quản Lý (USD600, HN910) Bắc Ninh Trên 13,2 Tr VND 24-02-2017
Nhân Viên Phòng Kinh Doanh (USD500,HN911) Bắc Ninh Trên 8,8 Tr VND 24-02-2017
Warehouse Manager (1000-2000 USD) - C912 Hà Nam 22 Tr - 44 Tr VND 24-02-2017
Phó Phòng Thiết Kế Kỹ Thuật (USD 1200, C917) Bình Dương 19,8 Tr - 26,4 Tr VND 24-02-2017
Engineering Supervisor (USD700, Agricultute, Gia Lai)_HN918 Gia Lai Trên 11 Tr VND 24-02-2017
Plantation Supervisor - Compost (USD700, Agricultute, Gia Lai)_ HN920 Gia Lai Trên 11 Tr VND 24-02-2017
Nursery Manager (USD1100; TH921) Gia Lai 22 Tr - 24,2 Tr VND 24-02-2017
Procurement Manager (USD1100, TH922) Lâm Đồng 22 Tr - 24,2 Tr VND 24-02-2017
Senior Accountant (USD 1000, C924) Bà Rịa - Vũng Tàu 17,6 Tr - 22 Tr VND 24-02-2017
Production Manager (Electronics; USD2000; H876) Hà Nam 37,4 Tr - 44 Tr VND 24-02-2017
Sales Supervisor (Textile; USD1000) – N925 Bắc Ninh Trên 19,8 Tr VND 24-02-2017
Test Administration Team Leader (1000USD, HN, English) _ HN928 Hà Nội 19,8 Tr - 22 Tr VND 24-02-2017
G.M For Sales Division (Motors; USD 1800; H265) Hà Nội 35,2 Tr - 39,6 Tr VND 24-02-2017
Sales Officer (Male;Technical; USD700) – N930 Bình Dương Trên 13,2 Tr VND 24-02-2017
Trưởng Phòng Kinh Doanh Dịch Vụ (Khách Sạn, 2500 USD, H932) Hà Nội Trên 55 Tr VND 24-02-2017
Commercialisation Engineer (Footwear Product, USD2000, H393) Hồ Chí Minh
Bình Dương
33 Tr - 44 Tr VND 24-02-2017
Production Manager (Footwear; USD2500; H934) Bình Dương 44 Tr - 55 Tr VND 24-02-2017
Giám Đốc Đầu Tư Tài Chính (Bất Động Sản; USD5000) - N934 Hà Nội Trên 66 Tr VND 24-02-2017
Technical Project Manager (USD 1500; Male; C936) Hưng Yên 26,4 Tr - 33 Tr VND 24-02-2017
Sales Executive (USD 700, HN, English) _ HN941 Hà Nội 11 Tr - 15,4 Tr VND 24-02-2017
Trưởng Ban Pháp Chế (USD1500+; H943) Hà Nội
Hà Nam
Trên 33 Tr VND 24-02-2017
Giám Đốc Marketing (USD 1000++, C944) Hà Nam 22 Tr - 30,8 Tr VND 24-02-2017
Trưởng Phòng Hành Chính – Nhân Sự (Sản Xuất; USD2500) – N945 Hà Nam 33 Tr - 55 Tr VND 24-02-2017
Phiên Dịch Tiếng Hàn (Phụ Tùng Ô Tô, USD1200) _ HN954 Hải Phòng 22 Tr - 26,4 Tr VND 24-02-2017
Chief Accountant (USD1500; TH946) Quảng Nam Trên 33 Tr VND 24-02-2017
Trợ Lý Tiếng Hàn (USD1500, Male) _ HN947 Hà Nội 22 Tr - 33 Tr VND 24-02-2017
Technical Sales Manager (USD 2000, C948) Bắc Ninh 22 Tr - 44 Tr VND 24-02-2017
QC Supervisor (ISO System, Male, USD 600, C949) Hải Dương 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 24-02-2017
Wood Machinery Department Manager USD2K (Open For Expatriates; TH951) Bình Dương 33 Tr - 44 Tr VND 24-02-2017
Production Manager (Wood Manufacturing; USD2000) TH952 Bình Dương
Hồ Chí Minh
33 Tr - 44 Tr VND 24-02-2017
Phiên Dịch Tiếng Hàn (Phụ Tùng Ô Tô, USD1200) _ HN954 Hải Phòng 22 Tr - 26,4 Tr VND 24-02-2017
Assistant General Director (Japanese, USD 1000, C959) Hà Nội Trên 22 Tr VND 24-02-2017
Production Manager (Died Cut, USD 1000, C960) Long An Trên 22 Tr VND 23-02-2017
Nhân Viên Kĩ Thuật (500 USD, Chinese/ English) _ HN962 Bắc Ninh Trên 11 Tr VND 23-02-2017
Nhân Viên Mua Hàng ( USD 500, English/ Chinese)_HN963 Bắc Ninh Trên 11 Tr VND 23-02-2017
Training & Recruitment Manager (Male, USD 1700) – N964 Hà Nội Trên 37,4 Tr VND 23-02-2017
Phiên Dịch Tiếng Nhật Thời Vụ (1000USD, BN) _ HN965 Bắc Ninh Trên 22 Tr VND 23-02-2017
Phiên Dịch Tiếng Nhật Dài Hạn (1000USD, HN) _ HN966 Hà Nội Trên 22 Tr VND 23-02-2017
Senior Product Marketing(USD 1000;C967) Hồ Chí Minh Trên 22 Tr VND 23-02-2017
Giám Đốc Điều Hành Khách Sạn (USD 2000) – N979 Nghệ An Trên 44 Tr VND 23-02-2017
Nhân Viên Làm Chứng Từ XNK (400USD, Shipping Documents) _ HN980 Nam Định Trên 8,8 Tr VND 23-02-2017
IT Manager (USD 1000+; H981) Hải Phòng Trên 22 Tr VND 23-02-2017
HR Associate (Recruitment & C&B; USD 1000) – N982 Bình Phước Trên 22 Tr VND 23-02-2017
Giám Đốc Nhà Máy (Dệt May; USD 2500) TH569 Hưng Yên Trên 55 Tr VND 23-02-2017
HSE Manager (USD 1500+; TH983) Bình Phước Trên 33 Tr VND 23-02-2017
Finance Costing Staff (USD 600, C984) Hà Nam Trên 13,2 Tr VND 23-02-2017
Production Planner (Living In Ha nam, USD 700, C715) Hà Nam Trên 15,4 Tr VND 23-02-2017
Automation Engineer (Living In Ha nam, USD 700, C716) Hà Nam Trên 15,4 Tr VND 23-02-2017
Process Engineer (Living In Ha Nam, USD 700, C717) Hà Nam Trên 15,4 Tr VND 23-02-2017
CAD Design Engineer (Plastic, USD 1000, C985) Hồ Chí Minh Trên 22 Tr VND 23-02-2017
Senior Project Sales (Technical Projects; USD 1500++) – N986 Hồ Chí Minh Trên 33 Tr VND 23-02-2017
Senior HR Manager (Garment; USD 6000++) – N1004 Bắc Giang Trên 132 Tr VND 23-02-2017
Packing Assistant Manager (USD 2000; TH1005) Bắc Giang Trên 44 Tr VND 23-02-2017
QA Manager (Pharma; USD 1500; Th1006) Hà Nội Trên 33 Tr VND 23-02-2017
Legal Manager (USD 2000; H1007) Hà Nội Trên 44 Tr VND 23-02-2017
Giám Đốc Nhà Máy (Thực Phẩm; Nam; USD 1000) – N1009 Hưng Yên Trên 22 Tr VND 23-02-2017
Trưởng Phòng QA (Thực Phẩm; USD 1000) – N1010 Hưng Yên Trên 22 Tr VND 23-02-2017
Phiên Dịch Tiếng Hàn (USD 1000; HP) _ HN1011 Hải Phòng 18,7 Tr - 22 Tr VND 23-02-2017
Plant Manager (USD 3000; H1012) Hải Phòng Trên 66 Tr VND 23-02-2017
Country Environmental Engineer (1500USD; Environment) _HN1013 Hưng Yên Trên 28,6 Tr VND 23-02-2017
Sales Supervisor (Forwarding; usd2000)-N1070 Hồ Chí Minh Trên 44 Tr VND 23-02-2017
Giám Đốc Kinh Doanh (Hàng Công Nghiệp Nặng; Usd4000+;H835) Hà Nội Trên 88 Tr VND 23-02-2017
Sales Manager / Branch Manager (Motocycle; usd3000) – N632 Hà Nội Trên 66 Tr VND 23-02-2017
Senior Project Sales (Technical Projects; usd1500++) – N986 Hồ Chí Minh Trên 33 Tr VND 23-02-2017
Sales Manager (usd3000, North - Logistics, HN)_ HN 942 Hà Nội Trên 66 Tr VND 23-02-2017
Sales Executive (usd700, HN, English) _ HN941 Hà Nội Trên 15,4 Tr VND 23-02-2017
Technical Sales Manager (usd2000, C948) Bắc Ninh Trên 44 Tr VND 23-02-2017
Sales Executive (Elevator; usd1000; C906) Hà Nội Trên 22 Tr VND 23-02-2017
Nhân Viên Phòng Kinh Doanh (Usd500, HN911) Bắc Ninh Trên 8,8 Tr VND 23-02-2017
Sale Man (Bao bì; usd2000) – N832 Hà Nội Trên 26,4 Tr VND 23-02-2017
Sale Engineer (usd 800, C809) Hồ Chí Minh Trên 17,6 Tr VND 23-02-2017
Quản Lý Chi Nhánh (Bán Buôn Vật Liệu Xây Dựng; Usd750; N485) Hà Nội Trên 15,4 Tr VND 23-02-2017
Quản Lý Đơn Hàng (1000usd, Ha Noi, Japanese N2)_HN926 Hà Nội Trên 22 Tr VND 23-02-2017
Phó Tổng Giám Đốc Phụ Trách Kinh Doanh (USD 2000, HN1121) Hà Nội 39,6 Tr - 44 Tr VND 23-02-2017
Kỹ Sư Thiết Kế Hệ Thống Cấp Thoát Nước (USD 700, HN1076) Hồ Chí Minh Dưới 15,4 Tr VND 22-02-2017
Kỹ Sư Thiết Kế Hệ Thống Điện – Điện Nhẹ ( USD 700; HN1077 ) Hồ Chí Minh Dưới 15,4 Tr VND 22-02-2017
Kỹ Sư Thiết Kế Hệ Thống Điều Hoà & Thông Gió (USD700, HN1078) Hồ Chí Minh Dưới 15,4 Tr VND 22-02-2017
Quản Lí Thiết Kế Cơ Điện ( USD 1000, HN1079) Hồ Chí Minh Dưới 22 Tr VND 22-02-2017
Production Manager (Electronics; USD2000; H876) Hà Nam 37,4 Tr - 44 Tr VND 21-02-2017
Production manager (USD 1500, C1073) Đồng Nai 22 Tr - 33 Tr VND 21-02-2017
Key Account Manager (Modern Trade; USD1700) – N1075 Hà Nội Trên 37,4 Tr VND 20-02-2017
Quality Engineer (USD 800, Electronics, ĐN)_HN1072 Đồng Nai 15,4 Tr - 17,6 Tr VND 20-02-2017
Sales/ Business Development Specialist (Korean; USD5000) – N1068 Hải Phòng Trên 66 Tr VND 20-02-2017
ERP Specialist (USD1100; H1071) Đồng Nai 19,8 Tr - 23,1 Tr VND 20-02-2017
Sales Supervisor (Forwarding; USD 2000)-N1070 Hồ Chí Minh Trên 44 Tr VND 20-02-2017
Customs Operator (USD1000) - N1068 Hải Phòng Trên 22 Tr VND 20-02-2017
Production Shift Leader (USD 900; H1055) Hà Nam Trên 18,7 Tr VND 20-02-2017
QA Manager (Electronics; USD1500; H628) Hà Nội 33 Tr - 35,2 Tr VND 20-02-2017
Giám Sát Cắt Gỗ (Sơ Chế, USD 1000, C1066) Long An 17,6 Tr - 22 Tr VND 20-02-2017
Senior HR Staff (USD 900/negotiable, C1008) Hà Nam
Hà Nội
17,6 Tr - 22 Tr VND 20-02-2017
Senior General Affair Staff (USD 900/Negotiable, C1009) Hà Nam
Hà Nội
17,6 Tr - 22 Tr VND 20-02-2017
Production Manager (USD 2500, C1010) Hà Nam 44 Tr - 55 Tr VND 20-02-2017
Production Manager (Footwear; USD2500; H934) Bình Dương 44 Tr - 55 Tr VND 19-02-2017
Footwear Developer (USD1500; H1025) Hồ Chí Minh 33 Tr - 37,4 Tr VND 19-02-2017
Industrial Engineer (Garment, USD3000; H1026) Hồ Chí Minh 61,6 Tr - 66 Tr VND 19-02-2017
Production Manager (Footwear; USD3000; H1027) Hồ Chí Minh 61,6 Tr - 66 Tr VND 19-02-2017
Product Development Manager (Footwear; USD3000; H1028) Hồ Chí Minh 55 Tr - 66 Tr VND 19-02-2017
3 Commercialization Engineer (Footwear; USD1500; H1029) Hải Phòng
Quảng Ninh
Hà Nội
33 Tr - 37,4 Tr VND 19-02-2017
QA Inspector (Footwear; USD1100+; H1030) Hồ Chí Minh 24,2 Tr - 28,6 Tr VND 19-02-2017
Commercialisation Engineer (Footwear Product, USD2000, H393) Hồ Chí Minh
Bình Dương
33 Tr - 44 Tr VND 19-02-2017
Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự (750USD, HD,Plastic)_HN1065 Hải Dương Trên 16,5 Tr VND 19-02-2017
IT Manager (USD1000+; H981) Hải Phòng 33 Tr - 44 Tr VND 19-02-2017
Production Manager (Furniture; USD 2500, C1064) Bình Định 44 Tr - 55 Tr VND 19-02-2017
Giám Đốc Kinh Tế Kế Hoạch ( USD1500; C848 ) Hồ Chí Minh 33 Tr - 48,4 Tr VND 19-02-2017
Production Manager (USD1500, C973) Hải Phòng 26,4 Tr - 33 Tr VND 19-02-2017
Giám Đốc Trạm Bê Tông Nhựa Nóng (USD2000, C850) Quảng Ninh 22 Tr - 44 Tr VND 19-02-2017
HSE Manager (USD1500+; TH983) Bình Phước Trên 33 Tr VND 19-02-2017
Giám Đốc Kinh Tế Kế Hoạch (USD 2000, C848) Hồ Chí Minh 33 Tr - 44 Tr VND 19-02-2017
Finance Costing Staff (USD 700, C984) Hà Nam 11 Tr - 15,4 Tr VND 19-02-2017
Recruitment Consultant (2 Females) Hà Nội 11 Tr - 22 Tr VND 18-02-2017
Production Supervisor (N1056) - USD600 Hồ Chí Minh Trên 13,2 Tr VND 18-02-2017
Product Engineer (Footwear product; USD1600; H1057) Hồ Chí Minh
Bình Dương
30,8 Tr - 35,2 Tr VND 17-02-2017
Trưởng Phòng RQC (USD 700, C1062) Vĩnh Phúc 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 16-02-2017
Phiên Dịch Tiếng Nhật (N2, 500USD net, HN1054) Hà Nội Trên 11 Tr VND 15-02-2017
Trường Phòng PE&Maint (850 USD, Mechanical, VP)_ HN1060 Hà Nội 13,2 Tr - 18,7 Tr VND 15-02-2017
Trưởng Phòng Phát Triển Sản Phẩm (USD 1000, Mechanical,VP) _HN1063 Hà Nội 16,5 Tr - 22 Tr VND 15-02-2017
QA Supervisor (USD 600, C1061) Vĩnh Phúc 11 Tr - 13,2 Tr VND 14-02-2017
Legal Specialist (USD1000) – N840 Hà Nội Trên 22 Tr VND 14-02-2017
Factory Director (Diaper, USD 2200, C1053) Hồ Chí Minh 33 Tr - 48,4 Tr VND 14-02-2017
Nhân Viên Kinh Doanh (Bảo Hiểm - NH17) Hà Nội 3,5 Tr - 5 Tr VND 14-02-2017
Purchasing Supervisor (600 USD, HD) _ HN1055 Hải Dương Dưới 13,2 Tr VND 14-02-2017
Plan Supervisor (USD 600, C1054) Hải Dương 11 Tr - 15,4 Tr VND 14-02-2017
Sales Manager (Packaging; USD2000) TH519 Hải Phòng Dưới 44 Tr VND 14-02-2017
Marketing Manager (Open For Foreigner; USD3500; TH1048) Hồ Chí Minh 55 Tr - 77 Tr VND 14-02-2017
Giám Đốc Nhà Máy ( USD3000; TH1052) Hà Nam Trên 66 Tr VND 14-02-2017
Trưởng Phòng Kỹ Thuật May (USD1500; TH1051) Hà Nam Trên 33 Tr VND 14-02-2017
Phiên Dịch Tiếng Nhật (1000 USD; N2)_ HN1054 Hà Nam Dưới 22 Tr VND 14-02-2017
QA Assistant Manager (USD 1300, C639) Hà Nội
Bắc Ninh
22 Tr - 28,6 Tr VND 13-02-2017
Vice Production Manager (CNC; USD1100, C897) Hồ Chí Minh 19,8 Tr - 24,2 Tr VND 13-02-2017
Chief Accountant (1000 USD; Age > 33, VP)_HN1049 Hà Nội Dưới 44 Tr VND 13-02-2017
Mes/ ERP Assistant Manager (USD 800/Negotiable, C1040) Hà Nam 17,6 Tr - 33 Tr VND 13-02-2017
HR & Admin Manager (Manufacturing; USD1200) - N1043 Hà Nam Trên 26,4 Tr VND 13-02-2017
Franchise Manager (USD1500 up; Restaurant Experience; H1047) Hà Nội 30,8 Tr - 37,4 Tr VND 13-02-2017
QA Manager (USD 2000, C1046) Hà Nội 33 Tr - 44 Tr VND 12-02-2017
Senior Product Marketing (USD 1000; Male;IT & Direct Business, C967) Hồ Chí Minh 19,8 Tr - 22 Tr VND 12-02-2017
Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất (USD1500; TH1045) Hà Nam Trên 33 Tr VND 12-02-2017
Trưởng Phòng QA/QC (USD1500; TH1044) Hà Nam 33 Tr - 33 Tr VND 12-02-2017
Merchandising Assistant Manager (Garment; USD1700; H756) Bắc Giang 33 Tr - 37,4 Tr VND 12-02-2017
Training Manager (Bac Giang, USD 5000, C895) Bắc Giang 99 Tr - 110 Tr VND 12-02-2017
QA Manager (Bac Giang, USD 2000, C896) Bắc Giang 39,6 Tr - 44 Tr VND 12-02-2017
HR & Admin Manager (Manufacturing; 1200USD) - N1043 Hà Nam Trên 26,4 Tr VND 12-02-2017
HSE Manager (USD1500+; TH983) Bình Phước Trên 33 Tr VND 12-02-2017
Sales Manager (Logistics; USD5000+++; Korean Nationality) TH1039 Hồ Chí Minh Trên 110 Tr VND 12-02-2017
Production Director (Manufacturing; USD2500; TH757) Hải Phòng Trên 55 Tr VND 12-02-2017
Finishing Manager (Furniture; USD1500; TH937) Long An Trên 33 Tr VND 12-02-2017
Trợ Lý TGĐ (USD1000, TH913) Hà Nội
Hà Nam
17,6 Tr - 22 Tr VND 12-02-2017
Safety Supervisor (USD 600, C1042) Hải Dương 11 Tr - 13,2 Tr VND 12-02-2017
QA Staff (USD600, H1041) Hà Nội 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 12-02-2017
Purchasing Manager (Injection Module; USD2000; H838) Hà Nam 37,4 Tr - 44 Tr VND 11-02-2017
Purchasing Assistant Manager (Injection Module; USD1400; H860) Hà Nam 26,4 Tr - 30,8 Tr VND 11-02-2017
IT Manager/ Supervisor (Manufacturing; USD2000; H699) Hà Nam 33 Tr - 44 Tr VND 11-02-2017
Sales Officer (Male;Technical; USD1000) – N930 Bình Dương Trên 22 Tr VND 11-02-2017
Business Developer (Steel; USD600) - N616 Hồ Chí Minh Trên 13,2 Tr VND 11-02-2017
Sales Executive (Steel; USD 500) – N615 Hồ Chí Minh Trên 11 Tr VND 11-02-2017
Production Manager (USD1000; Photoshop/3DS MAX, C1038) Hồ Chí Minh 19,8 Tr - 22 Tr VND 11-02-2017
Kế Toán Trưởng (Sản Xuất; USD1000) – N1037 Bình Phước Trên 22 Tr VND 10-02-2017
Phiên Dịch Tiếng Hàn (Hải Phòng - USD1000 - HN1034) Hải Phòng Dưới 22 Tr VND 10-02-2017
Quản Lý Tổ Bảo Trì (CNC, USD 900, C1035) Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 19,8 Tr VND 10-02-2017
Purchasing Manager (Injection Module; USD2000; H838) Hà Nam 37,4 Tr - 44 Tr VND 10-02-2017
Thông Dịch Viên Tiếng Nhật (N2; USD 900; HCM; VH1036) Hồ Chí Minh Trên 19,8 Tr VND 10-02-2017
Shipping Supervisor (Garment; USD1100)_ HN1033 Nam Định 16,5 Tr - 22 Tr VND 08-02-2017
Marketing Supervisor (Animal Feed, USD1500, C1024) Hà Nam 22 Tr - 33 Tr VND 24-03-2017
Bác Sĩ Thú Y (Male; USD 600; VH1022) Bình Phước 11 Tr - 13,2 Tr VND 24-03-2017
Sales Staff (Label; USD900; Japanese N3; VH1023) Đồng Nai 13,2 Tr - 19,8 Tr VND 24-03-2017
Tuyển Lập Trình Viên Giỏi (Phân Tích Ngôn Ngữ Tự Nhiên & Học Máy) Hà Nội Trên 22 Tr VND 24-03-2017
Phó Tổng Giám Đốc Phụ Trách Kinh Doanh (BĐS; USD2000) - N1032 Hà Nội Trên 44 Tr VND 24-03-2017
Footwear Developer (USD1500; H1025) Hồ Chí Minh 33 Tr - 37,4 Tr VND 24-03-2017
Biz Development Manager(Logistics; USD4k ++; Korean Nationality)TH1031 Hà Nội Trên 88 Tr VND 24-03-2017
3 Commercialization Engineer (Footwear; USD1500; H1029) Hải Phòng
Quảng Ninh
Hà Nội
33 Tr - 37,4 Tr VND 24-03-2017
Product Development Manager (Footwear; USD3000; H1028) Hồ Chí Minh 55 Tr - 66 Tr VND 24-03-2017

Giới thiệu về công ty

MegaCEO.com là Mạng xã hội Lập nghiệp và Kết nối nguồn lực. Nơi bạn chia sẻ thương hiệu cá nhân, cập nhật và kết nối thông tin với bạn bè, chuyên gia, nhà tuyển dụng trên hơn 60 lĩnh vực khác nhau. Tham gia MegaCEO để gặp gỡ các chuyên gia hàng đầu về lập nghiệp, tư vấn định hướng nhân sự cao cấp, tìm kiếm việc làm, việc thuê ngoài, khóa đào tạo và tham gia Tiến Cử Nhân Tài để nhận những giải thưởng lớn được cập nhật mỗi ngày từ các thành viên. Đăng ký miễn phí để kết nối thương hiệu của bạn ngay hôm nay!. 

http://megaceo.com/Register.aspx

Thông điệp từ MegaCEO.com

Các thành viên khi tham gia mạng xã hội MegaCEO không những có thể phát triển thành Nhân sự cấp cao thông qua phát triển thương hiệu cá nhân, ứng tuyển Việc làm, tìm kiếm khóa học, kết nối các Doanh nghiệp mình quan tâm mà còn có thể tham gia chương trình "Khởi nghiệp sáng tạo" để cùng chia sẻ ý tưởng sáng tạo, kết nối các dự án khởi nghiệp với các nhà đầu tư và các Doanh nghiệp lớn. Chợ Khởi nghiệp Sáng tạo 'Start-Up Deals Market' cũng là nơi các ý tưởng sáng tạo gặp gỡ với các Nhà đầu tư, Nhà Doanh nghiệp, Nhà nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam.

Chúng tôi thấu hiểu sâu sắc rằng "Một Cá nhân, một Doanh nghiệp hay một Quốc gia thịnh vượng hay nghèo đói là hệ quả của việc kết nối Nguồn lực", vì vậy sự tham gia chia sẻ tích cực và kết nối hiệu quả cho cộng đồng từ các cá nhân ưu tú, nhà tri thức trẻ, nhà khoa học, nhà kinh tế trong và ngoài nước là chìa khóa đóng góp thành công cho MegaCEO hoàn thiện sứ mệnh của mình. Chúng tôi hoan nghênh các chương trình hợp tác của các nhà tài trợ, nhà đầu tư. Chúng tôi nhiệt thành chào đón các cá nhân, doanh nghiệp chia sẻ cơ hội hợp tác và cam kết không ngừng sáng tạo để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người sử dụng.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.8) 3822-6060 hoặc (84.4) 6268-1919
In Partnership with