Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex

Địa điểm: Tầng 24, Tòa tháp văn phòng Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Loại hình hoạt động: Cổ phần

58 followers

Việc làm đang tuyển (155)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Chi Nhánh Quảng Ninh (Mới) Quảng Ninh Cạnh tranh 18-08-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Chi Nhánh Vũng Tàu (Mới) Bà Rịa - Vũng Tàu Cạnh tranh 18-08-2017
Chi nhánh Sài gòn- Giao dịch viên (Mới) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 18-08-2017
Chi nhánh Cần Thơ - Chuyên Viện Định Giá (Mới) Cần Thơ Cạnh tranh 17-08-2017
Chuyên viên Công nghệ thông tin - Chi Nhánh Bình Dương (Mới) Bình Dương Cạnh tranh 17-08-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân khu vực Hà Nội [Không yêu cầu kinh nghiệm tiếp nhận SV mới ra trường] Hà Nội Cạnh tranh 17-08-2017
[PG Bank] Chuyên viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Chi Nhánh Bình Dương Bình Dương Cạnh tranh 16-08-2017
[PG Bank] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Chi Nhánh Chợ Lớn Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-08-2017
Chi nhánh Chợ Lớn- Giao dịch viên Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-08-2017
PG Bank Hội Sở Miền Nam - Chuyên Viện Định Giá Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-08-2017
Chuyên Viên Tái Thẩm Định - Làm việc tại TP HCM Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-08-2017
[PGBank] Trưởng Phòng Giao Dịch – Khu Vực Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 15 Tr - 20 Tr VND 16-08-2017
[PGBank] Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Khu Vực Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 5 Tr - 15 Tr VND 16-08-2017
[PGBank] Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Khu Vực Hà Nội Hà Nội 5 Tr - 15 Tr VND 16-08-2017
[PGBank] Trưởng Phòng Giao Dịch – Khu Vực Hà Nội Hà Nội 15 Tr - 20 Tr VND 16-08-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp – Chi Nhánh Đà Nẵng Đà Nẵng 6 Tr - 15 Tr VND 16-08-2017
Chi Nhánh Khánh Hòa - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu Cạnh tranh 16-08-2017
Trưởng Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp - Chi Nhánh Chợ Lớn Hồ Chí Minh 15 Tr - 20 Tr VND 15-08-2017
Chi Nhánh Chợ Lớn - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Hồ Chí Minh 4 Tr - 6 Tr VND 15-08-2017
Chi Nhánh Bình Dương - CV/NV Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Bình Dương Cạnh tranh 15-08-2017
Chi nhánh Sài gòn- Giao dịch viên Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-08-2017
Nhân Viên Ngân Quỹ - Chi nhánh Sài Gòn (Tuyển nam) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-08-2017
Chi Nhánh An Giang - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp An Giang Cạnh tranh 15-08-2017
Chi Nhánh Khánh Hòa - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu Cạnh tranh 15-08-2017
Chi Nhánh Vũng Tàu - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu Cạnh tranh 15-08-2017
Chi Nhánh Vũng Tàu - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu Cạnh tranh 15-08-2017
PGBank - Chi Nhánh Sài Gòn - Nhân Viên Ngân Quỹ - (Tuyển Nam) Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 15-08-2017
Chi Nhánh Cần Thơ- Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp Cần Thơ Cạnh tranh 14-08-2017
Nhân viên Phát triển sản phẩm - Trung tâm Công nghệ thông tin Hà Nội Cạnh tranh 14-08-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Chi Nhánh Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu 5 Tr - 10 Tr VND 14-08-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Chi Nhánh Cần Thơ Cần Thơ 5 Tr - 10 Tr VND 14-08-2017
Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Hoạt Động - Khối Quản Lý Rủi Ro Hà Nội Cạnh tranh 14-08-2017
Trưởng Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp - Chi Nhánh Sài Gòn Hồ Chí Minh 15 Tr - 20 Tr VND 14-08-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân khu vực Hà Nội [Không yêu cầu kinh nghiệm tiếp nhận SV mới ra trường] Hà Nội Cạnh tranh 14-08-2017
Chi Nhánh Cần Thơ - Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng Cần Thơ Cạnh tranh 13-08-2017
Chi Nhánh Cần Thơ - Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng Cần Thơ Cạnh tranh 13-08-2017
Chi Nhánh Đồng Nai - Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp Đồng Nai Cạnh tranh 12-08-2017
Chi Nhánh An Giang - Chuyên Viên Xử Lý & Thu Hồi Nợ An Giang Cạnh tranh 10-08-2017
Chi Nhánh Vũng Tàu - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu Cạnh tranh 10-08-2017
Chi Nhánh An Giang - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp An Giang Cạnh tranh 10-08-2017
Chi Nhánh Bắc Ninh - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Bắc Ninh Cạnh tranh 10-08-2017
Chi Nhánh Đồng Tháp - Chuyên Viên Xử Lý & Thu Hồi Nợ Đồng Tháp Cạnh tranh 10-08-2017
[PG Bank] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Chi Nhánh Hải Phòng Hải Phòng Cạnh tranh 09-08-2017
PGBank - Trưởng Phòng QHKH Doanh Nghiệp - Chi Nhánh Sài Gòn Hồ Chí Minh Cạnh tranh 08-08-2017
[PGBank] Trưởng Phòng Giao Dịch – PGD Ninh Kiều, Cần Thơ Cần Thơ 15 Tr - 20 Tr VND 08-08-2017
[PGBANK - Chi Nhánh Chợ Lớn] - Giao Dịch Viên Hồ Chí Minh Cạnh tranh 08-08-2017
Chi Nhánh Cần Thơ - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Cần Thơ Cạnh tranh 08-08-2017
Chi Nhánh Sài Gòn - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Hồ Chí Minh Cạnh tranh 08-08-2017
Chi Nhánh Hải Phòng - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Hải Phòng Cạnh tranh 08-08-2017
Chi Nhánh Long An - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Long An Cạnh tranh 08-08-2017
Chi Nhánh Chợ Lớn - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Hồ Chí Minh 4 Tr - 6 Tr VND 08-08-2017
Chi Nhánh Bình Dương - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Bình Dương Cạnh tranh 08-08-2017
[PGBank] Trưởng Phòng Giao Dịch – PGD Ninh Kiều, Cần Thơ Cần Thơ 15 Tr - 20 Tr VND 08-08-2017
[PG Bank] CV Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Chi Nhánh An Giang An Giang Cạnh tranh 08-08-2017
[PG Bank] CV Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Chi Nhánh Sài Gòn Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 08-08-2017
Chi Nhánh Sài Gòn - Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng Hồ Chí Minh Cạnh tranh 08-08-2017
[PGBank] Trưởng Phòng Giao Dịch – PGD Ninh Kiều, Cần Thơ Cần Thơ Cạnh tranh 08-08-2017
Chi Nhánh Bình Dương - CV/NV Quản Lý Tín Dụng Bình Dương Cạnh tranh 08-08-2017
[PG Bank] CV/NV Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Chi Nhánh Bình Dương Bình Dương Cạnh tranh 08-08-2017
Chi Nhánh Bình Dương - CV/NV Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Bình Dương Cạnh tranh 08-08-2017
[PG Bank] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Chi Nhánh Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 08-08-2017
Chi Nhánh Sài Gòn - Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng Hồ Chí Minh Cạnh tranh 08-08-2017
[PG Bank] CV Thu Hồi & Xử Lý Nợ - Chi Nhánh An Giang An Giang 8 Tr - 15 Tr VND 08-08-2017
Chi Nhánh Quảng Ninh - Phó Giám Đốc Phụ Trách Bán Lẻ Quảng Ninh Cạnh tranh 08-08-2017
Chi Nhánh Long An - CV/NV Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Long An Cạnh tranh 08-08-2017
Chi Nhánh Quảng Ninh - Trưởng Phòng Giao Dịch (Làm Việc Tại Hà Tu) Quảng Ninh Cạnh tranh 08-08-2017
Chuyên Viên Điều Phối Định Giá - Phòng Định Giá Miền Nam Hồ Chí Minh 6 Tr - 8 Tr VND 08-08-2017
Chi Nhánh Long An - Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng Long An Cạnh tranh 08-08-2017
Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng - Chi Nhánh Khánh Hòa Khánh Hòa 5 Tr - 10 Tr VND 08-08-2017
Chi Nhánh Long An - Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng Long An Cạnh tranh 08-08-2017
Chi Nhánh Bình Dương - Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng Bình Dương Cạnh tranh 08-08-2017
Nhân Viên Ngân Quỹ - Chi Nhánh Sài Gòn (Tuyển Nam) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 08-08-2017
Chi Nhánh Long An - Trưởng Phòng Dịch Vụ Ngân Hàng Bán Lẻ Long An Cạnh tranh 08-08-2017
Chi Nhánh Sài Gòn - Trưởng Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp Hồ Chí Minh Cạnh tranh 08-08-2017
Chi Nhánh Chợ Lớn - Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân Hồ Chí Minh Cạnh tranh 08-08-2017
Chi Nhánh Long An - Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân Long An Cạnh tranh 08-08-2017
Chi Nhánh Bình Dương - Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân Bình Dương Cạnh tranh 08-08-2017
[PG Bank] CV Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Chi Nhánh Cần Thơ Cần Thơ Cạnh tranh 08-08-2017
Chi Nhánh Quảng Ninh - Trưởng Phòng Giao Dịch (Làm Việc Tại Hà Tu) Quảng Ninh Cạnh tranh 08-08-2017
[PG Bank] CV Thu Hồi & Xử Lý Nợ - Chi Nhánh An Giang An Giang Cạnh tranh 08-08-2017
Chi Nhánh Đà Nẵng - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Đà Nẵng Cạnh tranh 08-08-2017
Chi Nhánh Quảng Ninh - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Quảng Ninh Cạnh tranh 08-08-2017
Chi Nhánh Hải Phòng - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Hải Phòng Cạnh tranh 08-08-2017
Chi Nhánh An Giang - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp An Giang Cạnh tranh 08-08-2017
Chi Nhánh Long An - Trưởng Phòng Dịch Vụ Ngân Hàng Bán Lẻ Long An Cạnh tranh 08-08-2017
Chi Nhánh Đồng Nai - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Đồng Nai Cạnh tranh 08-08-2017
[PG Bank] CV Thu Hồi & Xử Lý Nợ - Chi Nhánh Đồng Tháp An Giang 8 Tr - 15 Tr VND 08-08-2017
Chi Nhánh Sài Gòn - Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân Hồ Chí Minh Cạnh tranh 08-08-2017
Chi Nhánh Hải Phòng - Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân Hải Phòng Cạnh tranh 08-08-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Chi Nhánh Hải Phòng Hải Phòng 5 Tr - 15 Tr VND 08-08-2017
Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng - Chi Nhánh An Giang An Giang 5 Tr - 10 Tr VND 08-08-2017
PG Bank Hội Sở - Chuyên Viện Định Giá Hà Nội Cạnh tranh 08-08-2017
Chi Nhánh Khánh Hòa - Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng Khánh Hòa Cạnh tranh 08-08-2017
[PG Bank] CV Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Chi Nhánh Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu 7 Tr - 10 Tr VND 08-08-2017
[PG Bank] CV/NV Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Chi Nhánh Long An Long An Cạnh tranh 08-08-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Chi Nhánh Hà Nội Hà Nội 5 Tr - 10 Tr VND 08-08-2017
Chi Nhánh Đà Nẵng - Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng Đà Nẵng Cạnh tranh 08-08-2017
Chi nhánh Long An - Trưởng phòng dịch vụ ngân hàng bán lẻ Long An Cạnh tranh 08-08-2017
PG Bank Quảng Ninh - Phó Giám đốc phụ trách bán lẻ Quảng Ninh 20 Tr - 25 Tr VND 08-08-2017
Chi nhánh Thăng Long - Phó phòng dịch vụ ngân hàng bán lẻ Hà Nội Cạnh tranh 08-08-2017
Trưởng phòng Đầu tư - Khối Dịch vụ ngân hàng Đầu tư Hà Nội Cạnh tranh 08-08-2017
Chuyên Viên Tái Thẩm Định - Khối Quản Lý Rủi Ro Hà Nội Cạnh tranh 08-08-2017
PG Bank - Chuyên Viên Phân Tích - Khối Dịch Vụ Ngân Hàng Đầu Tư Hà Nội Cạnh tranh 08-08-2017
Khối Dịch vụ ngân hàng bán lẻ - Chuyên viên Quản lý bán hàng Hà Nội Cạnh tranh 08-08-2017
PG Bank Đông Đô - Trưởng phòng Quản lý tín dụng Hà Nội Cạnh tranh 08-08-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Chi Nhánh Hà Nội Hà Nội 5 Tr - 10 Tr VND 07-08-2017
Chi Nhánh Long An - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Long An Cạnh tranh 07-08-2017
[PG Bank] CV Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Chi Nhánh Chợ Lớn Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 07-08-2017
Chuyên Viên Chính Sách & Phát Triển Sản Phẩm Giao Dịch Hà Nội Cạnh tranh 07-08-2017
[PG Bank] CV Thu Hồi & Xử Lý Nợ - Chi Nhánh An Giang An Giang 8 Tr - 15 Tr VND 07-08-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp- Chi Nhánh Đà Nẵng Đà Nẵng 6 Tr - 10 Tr VND 07-08-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Chi Nhánh Đà Nẵng Đà Nẵng 5 Tr - 10 Tr VND 07-08-2017
Chi Nhánh Long An - Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân Long An Cạnh tranh 07-08-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp- Chi Nhánh An Giang An Giang 6 Tr - 10 Tr VND 07-08-2017
[PG Bank] CV/NV Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Chi Nhánh Cần Thơ Cần Thơ Cạnh tranh 07-08-2017
Chi Nhánh Bình Dương- Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Bình Dương Cạnh tranh 07-08-2017
Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng - Chi Nhánh Thăng Long Hà Nội 5 Tr - 10 Tr VND 07-08-2017
Kỹ Sư Quản Trị Hệ Thống Hà Nội Cạnh tranh 07-08-2017
Chi Nhánh Đồng Nai - Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân Đồng Nai Cạnh tranh 07-08-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp- Chi Nhánh Sài Gòn Hồ Chí Minh 5 Tr - 10 Tr VND 07-08-2017
[PG Bank] CV Xử Lý & Thu Hồi Nợ - Chi Nhánh Đồng Tháp Đồng Tháp 8 Tr - 15 Tr VND 07-08-2017
[PG Bank] CV Xử Lý & Thu Hồi Nợ - Hội Sở Hà Nội 8 Tr - 15 Tr VND 07-08-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Chi Nhánh Hà Nội Hà Nội 5 Tr - 10 Tr VND 07-08-2017
Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng - Chi Nhánh Bình Dương Bình Dương 5 Tr - 10 Tr VND 07-08-2017
Chi Nhánh Đồng Nai - Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng Đồng Nai Cạnh tranh 07-08-2017
CV Tài Chính Kế Toán - Chi Nhánh Bắc Ninh Bắc Ninh 5 Tr - 8 Tr VND 07-08-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Chi Nhánh Bình Dương Bình Dương 5 Tr - 10 Tr VND 07-08-2017
PGBank - Khu Vực Hồ Chí Minh - Chuyên Viên Tuyển Dụng & Đào Tạo Hồ Chí Minh Cạnh tranh 07-08-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - Phòng KHDN Lớn Hà Nội 8 Tr - 20 Tr VND 06-08-2017
[PG Bank] - Trưởng Phòng Giao Dịch - Chi Nhánh Hà Tu- Quảng Ninh Quảng Ninh 15 Tr - 25 Tr VND 06-08-2017
Chuyên Viên Hỗ Trợ Vận Hành Và Phát Triển Sản Phẩm - Khối Vận Hành Hà Nội Cạnh tranh 06-08-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - CN Sài Gòn Hồ Chí Minh 5 Tr - 15 Tr VND 06-08-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp- Chi Nhánh Thăng Long Hà Nội 5 Tr - 10 Tr VND 06-08-2017
[PG Bank] - Trưởng Phòng Giao Dịch - Chi Nhánh Sài Gòn Hồ Chí Minh 15 Tr - 25 Tr VND 06-08-2017
Chuyên Viên Định Giá - Khối Quản Lý Rủi Ro Hà Nội Cạnh tranh 06-08-2017
Trưởng Phòng An Toàn Thông Tin Hà Nội Cạnh tranh 06-08-2017
Trưởng Phòng Chính Sách Và Phát Triển Sản Phẩm Giao Dịch Hà Nội Cạnh tranh 06-08-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp- chi nhánh An Giang An Giang 6 Tr - 15 Tr VND 06-08-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp- Chi Nhánh Bắc Ninh Bắc Ninh Cạnh tranh 06-08-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp- Chi Nhánh Quảng Ninh Quảng Ninh 5 Tr - 10 Tr VND 06-08-2017
Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm Thanh Toán Hà Nội Cạnh tranh 05-08-2017
Trưởng Phòng Chính Sách & Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng Hà Nội Cạnh tranh 05-08-2017
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp- Chi Nhánh Đông Đô Hà Nội Cạnh tranh 05-08-2017
[PG Bank] CV Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng - Khối Bán Lẻ Hà Nội Cạnh tranh 05-08-2017
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp- Khu Vực Hà Nội Hà Nội 5 Tr - 10 Tr VND 05-08-2017
Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Thẻ Hà Nội Cạnh tranh 05-08-2017
[PG Bank] CV Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng - Khối Bán Lẻ Hà Nội Cạnh tranh 05-08-2017
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh - Khối DVNHBL (Hội Sở Hà Nội) Hà Nội Cạnh tranh 05-08-2017
Chuyên Viên An Toàn Thông Tin Hà Nội Cạnh tranh 05-08-2017
Chi nhánh Sài Gòn - Trưởng Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp Hồ Chí Minh Cạnh tranh 29-07-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - CN Hải Phòng Hải Phòng 5 Tr - 15 Tr VND 24-07-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - CN Sài Gòn Hồ Chí Minh 5 Tr - 15 Tr VND 23-07-2017
PGBank- Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Hà Nội, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 22-07-2017
[PG Bank] Trưởng phòng chính sách và phát triển sản phẩm tín dụng Hà Nội Cạnh tranh 22-07-2017
Chi Nhánh Sài Gòn - Chuyên Viên Ngân Quỹ Hồ Chí Minh Cạnh tranh 13-07-2017

Giới thiệu về công ty

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGBank) là ngân hàng có tiềm năng rất mạnh với các cổ đông chính là các Tổng Công ty và Doanh Nghiệp tầm cỡ như: Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI). Kiên định với định hướng trở thành một trong những Ngân hàng thương mại hàng đầu của Việt Nam, PGbank đã, đang phát triển nhanh và ổn định cả về con người và thị trường. Năm 2012 là năm PG Bank sẽ tiến hành mở rộng thị trường, chúng tôi cần tuyển những ứng viên xuất sắc cho các vị trí sau đây:

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 6268-1919
In Partnership with