Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex

Địa điểm: Tầng 24, Tòa tháp văn phòng Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Loại hình hoạt động: Cổ phần

50 followers

Việc làm đang tuyển (201)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Chuyên Viên An Toàn Thông Tin Hà Nội Cạnh tranh 26-06-2017
[PG Bank] CV Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng - Khối Bán Lẻ Hà Nội Cạnh tranh 26-06-2017
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh - Khối DVNHBL (Hội Sở Hà Nội) Hà Nội Cạnh tranh 26-06-2017
Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm Thanh Toán Hà Nội Cạnh tranh 26-06-2017
Trưởng Phòng Chính Sách & Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng Hà Nội Cạnh tranh 26-06-2017
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp- Chi Nhánh Đông Đô Hà Nội Cạnh tranh 26-06-2017
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp- Khu Vực Hà Nội Hà Nội 5 Tr - 10 Tr VND 26-06-2017
[PG Bank] CV Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng - Khối Bán Lẻ Hà Nội Cạnh tranh 26-06-2017
Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Thẻ Hà Nội Cạnh tranh 26-06-2017
Chi Nhánh Đồng Nai - Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp Đồng Nai Cạnh tranh 26-06-2017
Nhân Viên Ngân Quỹ - Chi nhánh Sài Gòn (Tuyển nam) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 26-06-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp- Chi Nhánh Bắc Ninh Bắc Ninh 5 Tr - 10 Tr VND 24-06-2017
Trưởng Phòng Giao Dịch - Khu Vực HCM Hồ Chí Minh 15 Tr - 25 Tr VND 24-06-2017
[PGBANK - Chi Nhánh Chợ Lớn] - Giao Dịch Viên Hồ Chí Minh Cạnh tranh 23-06-2017
[PGBank] Trưởng Phòng Giao Dịch – PGD Ninh Kiều, Cần Thơ Cần Thơ 15 Tr - 20 Tr VND 23-06-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - HCM Hồ Chí Minh 5 Tr - 15 Tr VND 23-06-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - HCM Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 23-06-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - CN Hải Phòng Hải Phòng 5 Tr - 15 Tr VND 23-06-2017
[PGBank] Trưởng Phòng Giao Dịch – Khu Vực Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 15 Tr - 20 Tr VND 23-06-2017
[PGBank] Trưởng Phòng Giao Dịch – Khu Vực Hà Nội Hà Nội 15 Tr - 20 Tr VND 23-06-2017
[PGBank] Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Khu Vực Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 5 Tr - 15 Tr VND 23-06-2017
[PGBank] Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Khu Vực Hà Nội Hà Nội 5 Tr - 15 Tr VND 23-06-2017
PGBank - Trưởng phòng QHKH Doanh Nghiệp - Chi Nhánh Sài Gòn Hồ Chí Minh Cạnh tranh 22-06-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - CN Sài Gòn Hồ Chí Minh 5 Tr - 15 Tr VND 22-06-2017
PG Bank Đông Đô - Trưởng phòng Quản lý tín dụng Hà Nội Cạnh tranh 22-06-2017
Chuyên Viên Kiểm Toán Nội Bộ - Hội Sở PG Bank Hà Nội Cạnh tranh 22-06-2017
Chi nhánh Thăng Long - Phó phòng dịch vụ ngân hàng bán lẻ Hà Nội Cạnh tranh 22-06-2017
Trưởng phòng Đầu tư - Khối Dịch vụ ngân hàng Đầu tư Hà Nội Cạnh tranh 22-06-2017
Chi nhánh Long An - Trưởng phòng dịch vụ ngân hàng bán lẻ Long An Cạnh tranh 22-06-2017
Chuyên Viên Tái Thẩm Định - Khối Quản Lý Rủi Ro Hà Nội Cạnh tranh 22-06-2017
PG Bank Quảng Ninh - Phó Giám đốc phụ trách bán lẻ Quảng Ninh 20 Tr - 25 Tr VND 22-06-2017
PG Bank - Chuyên Viên Phân Tích - Khối Dịch Vụ Ngân Hàng Đầu Tư Hà Nội Cạnh tranh 22-06-2017
Khối Dịch vụ ngân hàng bán lẻ - Chuyên viên Quản lý bán hàng Hà Nội Cạnh tranh 22-06-2017
PGBank- Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Hà Nội, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 21-06-2017
[PG Bank] Trưởng phòng chính sách và phát triển sản phẩm tín dụng Hà Nội Cạnh tranh 21-06-2017
Chi Nhánh Đồng Nai - Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng Đồng Nai Cạnh tranh 21-06-2017
CV Tài Chính Kế Toán - Chi Nhánh Bắc Ninh Bắc Ninh 5 Tr - 8 Tr VND 21-06-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Chi Nhánh Bình Dương Bình Dương 5 Tr - 10 Tr VND 21-06-2017
Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng - Chi Nhánh Bình Dương Bình Dương 5 Tr - 10 Tr VND 21-06-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Chi Nhánh Hà Nội Hà Nội 5 Tr - 10 Tr VND 21-06-2017
[PG Bank] CV Xử Lý & Thu Hồi Nợ - Hội Sở Hà Nội 8 Tr - 15 Tr VND 21-06-2017
[PG Bank] CV Xử Lý & Thu Hồi Nợ - Chi Nhánh Đồng Tháp Đồng Tháp 8 Tr - 15 Tr VND 21-06-2017
[PGBANK - Chi Nhánh Chợ Lớn] - Giao Dịch Viên Hồ Chí Minh Cạnh tranh 21-06-2017
Chi Nhánh Đà Nẵng - Giao Dịch Viên Đà Nẵng Cạnh tranh 21-06-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp- Chi Nhánh Sài Gòn Hồ Chí Minh 5 Tr - 10 Tr VND 21-06-2017
Chi Nhánh Long An - Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân Long An Cạnh tranh 21-06-2017
Kỹ Sư Quản Trị Hệ Thống Hà Nội Cạnh tranh 21-06-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp- Chi Nhánh An Giang An Giang 6 Tr - 10 Tr VND 21-06-2017
[PG Bank] CV/NV Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Chi Nhánh Cần Thơ Cần Thơ Cạnh tranh 21-06-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp- Chi Nhánh Đà Nẵng Đà Nẵng 6 Tr - 10 Tr VND 21-06-2017
Chi Nhánh Bình Dương- Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Bình Dương Cạnh tranh 21-06-2017
Chi Nhánh Đồng Nai - Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân Đồng Nai Cạnh tranh 21-06-2017
Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng - Chi Nhánh Thăng Long Hà Nội 5 Tr - 10 Tr VND 21-06-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Chi Nhánh Đà Nẵng Đà Nẵng 5 Tr - 10 Tr VND 21-06-2017
Chi Nhánh Long An - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Long An Cạnh tranh 21-06-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Chi Nhánh Hà Nội Hà Nội 5 Tr - 10 Tr VND 21-06-2017
Chuyên Viên Chính Sách & Phát Triển Sản Phẩm Giao Dịch Hà Nội Cạnh tranh 21-06-2017
[PG Bank] CV Thu Hồi & Xử Lý Nợ - Chi Nhánh An Giang An Giang 8 Tr - 15 Tr VND 21-06-2017
[PG Bank] CV Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Chi Nhánh Chợ Lớn Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 21-06-2017
Lập trình viên ứng dụng lõi và phụ trợ - Trung tâm Công nghệ thông tin Hà Nội Cạnh tranh 21-06-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Chi Nhánh Cần Thơ Cần Thơ 5 Tr - 10 Tr VND 21-06-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Chi Nhánh Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu 5 Tr - 10 Tr VND 21-06-2017
Chi Nhánh Cần Thơ- Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp Cần Thơ Cạnh tranh 21-06-2017
Nhân viên Phát triển sản phẩm - Trung tâm Công nghệ thông tin Hà Nội Cạnh tranh 21-06-2017
Lập trình viên ứng dụng FrontEnd - Trung tâm Công nghệ thông tin Hà Nội Cạnh tranh 21-06-2017
Lập trình viên kho dữ liệu và báo cáo - Trung tâm Công nghệ thông tin Hà Nội 6 Tr - 10 Tr VND 21-06-2017
Trưởng Phòng An Toàn Thông Tin Hà Nội Cạnh tranh 20-06-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp- Chi Nhánh Bắc Ninh Bắc Ninh Cạnh tranh 20-06-2017
Chuyên Viên Định Giá - Khối Quản Lý Rủi Ro Hà Nội Cạnh tranh 20-06-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp- Chi Nhánh Quảng Ninh Quảng Ninh 5 Tr - 10 Tr VND 20-06-2017
Trưởng Phòng Chính Sách Và Phát Triển Sản Phẩm Giao Dịch Hà Nội Cạnh tranh 20-06-2017
[PG Bank] - Trưởng Phòng Giao Dịch - Chi Nhánh Sài Gòn Hồ Chí Minh 15 Tr - 25 Tr VND 20-06-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp- chi nhánh An Giang An Giang 6 Tr - 15 Tr VND 20-06-2017
Chuyên Viên Hỗ Trợ Vận Hành Và Phát Triển Sản Phẩm - Khối Vận Hành Hà Nội Cạnh tranh 20-06-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - CN Sài Gòn Hồ Chí Minh 5 Tr - 15 Tr VND 20-06-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp- Chi Nhánh Thăng Long Hà Nội 5 Tr - 10 Tr VND 20-06-2017
Khối Tài Chính - Chuyên Viên Kế Toán Tài Chính Hà Nội Cạnh tranh 20-06-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - Phòng KHDN Lớn Hà Nội 8 Tr - 20 Tr VND 20-06-2017
[PG Bank] - Trưởng Phòng Giao Dịch - Chi Nhánh Hà Tu- Quảng Ninh Quảng Ninh 15 Tr - 25 Tr VND 20-06-2017
Chi Nhánh Cần Thơ - Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng Cần Thơ Cạnh tranh 20-06-2017
[PG Bank] CV/NV Định Giá - Khu Vực HCM Hồ Chí Minh Cạnh tranh 19-06-2017
Nhân Viên Lái Xe - Chi Nhánh Sài Gòn Hồ Chí Minh Cạnh tranh 19-06-2017
Chi nhánh Sài Gòn - Trưởng Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp Hồ Chí Minh Cạnh tranh 19-06-2017
Nhân Viên Lái Xe - Chi Nhánh Sài Gòn Hồ Chí Minh Cạnh tranh 18-06-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp- Chi Nhánh Hải Phòng Hải Phòng Cạnh tranh 13-06-2017
Chuyên Viên Kiểm Toán Nội Bộ Hà Nội 5 Tr - 8 Tr VND 13-06-2017
Chi Nhánh Hà Nội - Kiểm Soát Viên Kế Toán Giao Dịch - Kho Quỹ Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VND 13-06-2017
Chi Nhánh Đà Nẵng - Kiểm Soát Viên Quản Lý Tín Dụng Đà Nẵng Cạnh tranh 13-06-2017
Giao Dịch Viên _ CN Hải Phòng Bắc Ninh Cạnh tranh 13-06-2017
Chi nhánh Hải Phòng - Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng Hải Phòng Cạnh tranh 13-06-2017
Chi Nhánh Đồng Tháp - Trưởng Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp Đồng Tháp Cạnh tranh 13-06-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Chi Nhánh Hải Phòng Cần Thơ Cạnh tranh 13-06-2017
[PG Bank] - Giao Dịch Viên - Đồng Tháp Đồng Tháp Cạnh tranh 13-06-2017
Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng - Chi Nhánh Hà Nội Hà Nội 5 Tr - 10 Tr VND 13-06-2017
Chuyên Viên Chính Sách & Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng Hà Nội Cạnh tranh 12-06-2017
Chuyên Viên Hỗ Trợ Vận Hành Và Phát Triển Sản Phẩm - Khối Vận Hành Hà Nội Cạnh tranh 12-06-2017
Chuyên Viên An Toàn Thông Tin Hà Nội Cạnh tranh 12-06-2017
[PG Bank] Trưởng Phòng Giao Dịch - Chi Nhánh Cần Thơ Cần Thơ Cạnh tranh 12-06-2017
Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Thẻ Hà Nội 6 Tr - 12 Tr VND 12-06-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân- CN Bắc Ninh Bắc Ninh 5 Tr - 15 Tr VND 12-06-2017
Trưởng Phòng An Toàn Thông Tin Hà Nội Cạnh tranh 12-06-2017
Kỹ Sư Quản Trị Hệ Thống Hà Nội Cạnh tranh 12-06-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 12-06-2017
Giao Dịch Viên - Chi Nhánh Quảng Ninh Quảng Ninh Cạnh tranh 12-06-2017
[PG Bank] Trưởng Phòng Giao Dịch - Chi Nhánh Cần Thơ Cần Thơ Cạnh tranh 12-06-2017
[PG Bank] TP/PP Dịch Vụ Ngân Hàng Bán Lẻ - Chi Nhánh Cần Thơ Cần Thơ Cạnh tranh 12-06-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp- Chi Nhánh An Giang An Giang Cạnh tranh 12-06-2017
Chi Nhánh Đồng Nai - Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân Đồng Nai Cạnh tranh 12-06-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp- Chi Nhánh Bắc Ninh Bắc Ninh Cạnh tranh 12-06-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - Phòng KHDN Lớn Hà Nội 8 Tr - 20 Tr VND 12-06-2017
Chuyên Viên Thu Hồi Nợ - Phòng Xử Lý Và Thu Hồi Nợ Hà Nội Cạnh tranh 12-06-2017
Trưởng Bộ Phận Tra Soát Khiếu Nại Thẻ Quốc Tế Hà Nội Cạnh tranh 12-06-2017
Chuyên Viên Chính Sách & Phát Triển Sản Phẩm Giao Dịch Hà Nội Cạnh tranh 12-06-2017
Kiểm Soát Viên Quản Lý Tín Dụng Đà Nẵng 7 Tr - 12 Tr VND 12-06-2017
Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng _ CN Bắc Ninh Bắc Ninh Cạnh tranh 12-06-2017
Giao Dịch Viên _ CN Bắc Ninh Bắc Ninh Cạnh tranh 12-06-2017
[PG Bank] CV Tài Chính Kế Toán - Chi Nhánh Bắc Ninh Bắc Ninh 5 Tr - 8 Tr VND 12-06-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Chi Nhánh Cần Thơ Cần Thơ Cạnh tranh 12-06-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp- Chi Nhánh Long An Long An Cạnh tranh 11-06-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp- Chi Nhánh Quảng Ninh Quảng Ninh 5 Tr - 10 Tr VND 11-06-2017
Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng _ HCM Hồ Chí Minh Cạnh tranh 11-06-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - HCM Hồ Chí Minh 5 Tr - 15 Tr VND 11-06-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - HCM Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 11-06-2017
Chuyên Viên Hỗ Trợ Nguồn Vốn & Kinh Doanh Tiền Tệ Hà Nội Cạnh tranh 11-06-2017
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh Hà Nội Cạnh tranh 10-06-2017
Chuyên Viên Quản Lý Bán Hàng Hà Nội Cạnh tranh 10-06-2017
Chuyên Viên Định Giá - Khối Quản Lý Rủi Ro Hà Nội Cạnh tranh 10-06-2017
Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm Thanh Toán Hà Nội Cạnh tranh 10-06-2017
Chi Nhánh Cần Thơ - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Cần Thơ Cạnh tranh 09-06-2017
Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng - CN Bắc Ninh Bắc Ninh Cạnh tranh 09-06-2017
CV Tài Chính Kế Toán - Chi Nhánh Bắc Ninh Bắc Ninh 5 Tr - 8 Tr VND 09-06-2017
Nhân Viên Ngân Quỹ - Chi nhánh Khánh Hòa Khánh Hòa Cạnh tranh 09-06-2017
[PG Bank] - Trưởng Phòng Giao Dịch - Chi Nhánh Long An Long An 15 Tr - 25 Tr VND 08-06-2017
[PG Bank] CV Tài Chính Kế Toán - Chi Nhánh Sài Gòn Hồ Chí Minh 5 Tr - 8 Tr VND 08-06-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng - Phòng KHDN Lớn Hà Nội 8 Tr - 20 Tr VND 03-06-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp- Chi Nhánh Hải Phòng Hải Phòng Cạnh tranh 03-06-2017
Trưởng Bộ Phận Tra Soát Khiếu Nại Thẻ Quốc Tế Hà Nội Cạnh tranh 03-06-2017
Chi Nhánh Bắc Ninh - Nhân Viên Hành Chính - Lễ Tân Bắc Ninh Cạnh tranh 03-06-2017
Nhân Viên Ngân Quỹ - Chi Nhánh Đồng Tháp Đồng Tháp Cạnh tranh 03-06-2017
Chuyên Viên Định Giá - Khối Quản Lý Rủi Ro Hà Nội Cạnh tranh 03-06-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp- Chi Nhánh Bắc Ninh Bắc Ninh Cạnh tranh 03-06-2017
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh - Khối DVNHBL (Hội Sở Hà Nội) Hà Nội Cạnh tranh 03-06-2017
Chuyên Viên Định Giá - Khu Vực Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 03-06-2017
Khu Vực Hà Nội - Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng Hà Nội Cạnh tranh 03-06-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp- Chi Nhánh Thăng Long Hà Nội 5 Tr - 10 Tr VND 03-06-2017
Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm Thanh Toán Hà Nội Cạnh tranh 03-06-2017
Chi Nhánh Sài Gòn - Trưởng Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp Hồ Chí Minh Cạnh tranh 03-06-2017
Nhân Viên Ngân Quỹ - Chi Nhánh Quảng Ninh Quảng Ninh Cạnh tranh 03-06-2017
[PG Bank] - Trưởng Phòng Giao Dịch - Chi Nhánh Sài Gòn Hồ Chí Minh 15 Tr - 25 Tr VND 03-06-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - CN Sài Gòn Hồ Chí Minh 5 Tr - 15 Tr VND 03-06-2017
Chi Nhánh Cần Thơ - Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng Cần Thơ Cạnh tranh 03-06-2017
[PG Bank] - Trưởng Phòng Giao Dịch - Chi Nhánh Quảng Ninh Quảng Ninh 15 Tr - 25 Tr VND 03-06-2017
Chi Nhánh Bắc Ninh - Chuyên Viên Tài Chính Kế Toán Bắc Giang Cạnh tranh 03-06-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp- Chi Nhánh Quảng Ninh Quảng Ninh 5 Tr - 10 Tr VND 03-06-2017
Chi Nhánh Hải Phòng - Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng Hải Phòng Cạnh tranh 03-06-2017
Kỹ Sư Quản Trị Hệ Thống Hà Nội Cạnh tranh 03-06-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp- Chi Nhánh An Giang An Giang Cạnh tranh 03-06-2017
Chuyên Viên Kiểm Toán Nội Bộ Hà Nội 5 Tr - 8 Tr VND 03-06-2017
Chi Nhánh Đà Nẵng - Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng Đà Nẵng Cạnh tranh 03-06-2017
Trưởng Phòng Chính Sách & Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng Hà Nội Cạnh tranh 03-06-2017
[PG Bank] - Giao Dịch Viên - Đồng Tháp Đồng Tháp Cạnh tranh 03-06-2017
Trưởng Phòng Chính Sách Và Phát Triển Sản Phẩm Giao Dịch Hà Nội Cạnh tranh 03-06-2017
[PG Bank] - Giao Dịch Viên - Đồng Tháp Đồng Tháp Cạnh tranh 03-06-2017
Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng - Chi Nhánh Hà Nội Hà Nội 5 Tr - 10 Tr VND 03-06-2017
Chuyên Viên An Toàn Thông Tin Hà Nội Cạnh tranh 03-06-2017
Chuyên Viên Chính Sách & Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng Hà Nội Cạnh tranh 03-06-2017
Chuyên Viên Hỗ Trợ Vận Hành Và Phát Triển Sản Phẩm - Khối Vận Hành Hà Nội Cạnh tranh 03-06-2017
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp- Khu Vực Hà Nội Hà Nội 5 Tr - 10 Tr VND 03-06-2017
Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng _ CN Bắc Ninh Bắc Ninh Cạnh tranh 03-06-2017
Chuyên Viên Chính Sách & Phát Triển Sản Phẩm Giao Dịch Hà Nội Cạnh tranh 03-06-2017
Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Thẻ Hà Nội 6 Tr - 12 Tr VND 03-06-2017
Trưởng Phòng Giao Dịch - Khu Vực Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh Hà Nội, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 03-06-2017
Trưởng Phòng An Toàn Thông Tin Hà Nội Cạnh tranh 03-06-2017
Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng _ HCM Hồ Chí Minh Cạnh tranh 03-06-2017
[PG Bank] CV Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng - Khối Bán Lẻ Hà Nội Cạnh tranh 03-06-2017
Chi Nhánh Đồng Tháp - Trưởng Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp Đồng Tháp Cạnh tranh 03-06-2017
Chi Nhánh Hải Phòng - Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng Hải Phòng Cạnh tranh 03-06-2017
[PG Bank] CV Tài Chính Kế Toán - Chi Nhánh Hà Nội Hà Nội 5 Tr - 8 Tr VND 03-06-2017
Chi Nhánh Sài Gòn - Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng Hồ Chí Minh Cạnh tranh 03-06-2017
Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng _ Chi Nhánh Chợ Lớn Hồ Chí Minh Cạnh tranh 03-06-2017
Chi Nhánh Đông Đô - Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân Hà Nội Cạnh tranh 03-06-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Chi Nhánh Đông Đô Hà Nội Cạnh tranh 03-06-2017
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp- Chi Nhánh Đông Đô Hà Nội Cạnh tranh 03-06-2017
Chi Nhánh Sài Gòn- Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Hồ Chí Minh 7 Tr - 12 Tr VND 02-06-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - HCM Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 02-06-2017
Chuyên Viên Tài Chính Kế Toán - Chi Nhánh Bắc Ninh Bắc Ninh 5 Tr - 8 Tr VND 02-06-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Chi Nhánh Cần Thơ Cần Thơ Cạnh tranh 29-05-2017
Giao Dịch Viên - Chi Nhánh Quảng Ninh Quảng Ninh Cạnh tranh 29-05-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Chi Nhánh An Giang An Giang Cạnh tranh 29-05-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp- Chi Nhánh An Giang An Giang 5 Tr - 10 Tr VND 29-05-2017
[PG Bank] Trưởng Phòng Giao Dịch - Chi Nhánh Cần Thơ Cần Thơ Cạnh tranh 29-05-2017
TP/PP Dịch Vụ Ngân Hàng Bán Lẻ - Chi Nhánh Cần Thơ Cần Thơ Cạnh tranh 29-05-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 29-05-2017
Nhân Viên Lái Xe - Chi Nhánh Sài Gòn Hồ Chí Minh Cạnh tranh 29-05-2017
Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng- Chi Nhánh Cần Thơ Cần Thơ 5 Tr - 10 Tr VND 29-05-2017
[PG Bank] Hội sở Hà Nội - Chuyên viên Pháp chế Hà Nội Cạnh tranh 29-05-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp- Chi Nhánh Đà Nẵng Đà Nẵng 5 Tr - 10 Tr VND 28-05-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Chi Nhánh Hải Phòng Hải Phòng Cạnh tranh 28-05-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp- Chi Nhánh An Giang An Giang 5 Tr - 10 Tr VND 28-05-2017
Chi Nhánh Bình Dương - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Bình Dương 7 Tr - 12 Tr VND 28-05-2017
Chi Nhánh Đồng Nai - Nhân Viên Quản Lý Tín Dụng Đồng Nai Cạnh tranh 27-05-2017

Giới thiệu về công ty

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGBank) là ngân hàng có tiềm năng rất mạnh với các cổ đông chính là các Tổng Công ty và Doanh Nghiệp tầm cỡ như: Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI). Kiên định với định hướng trở thành một trong những Ngân hàng thương mại hàng đầu của Việt Nam, PGbank đã, đang phát triển nhanh và ổn định cả về con người và thị trường. Năm 2012 là năm PG Bank sẽ tiến hành mở rộng thị trường, chúng tôi cần tuyển những ứng viên xuất sắc cho các vị trí sau đây:

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.8) 3822-6060 hoặc (84.4) 6268-1919
In Partnership with