Nidec Viet Nam Corporation

www.nidec.co.jp

Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoài |Năm thành lập: 2005 |Qui mô công ty: 3500

Mô tả công ty

Nidec Vietnam Corporation (NCVH) is a Japanese company that located on Saigon High-tech Park, District 9, HCM city. NCVH's products are electric equipment such as accurate motor, fan....There are over 3500 employees who are working for NCVH. To increase production, we need to hire more employee. Welcome to you for applying your CV to us.

Sản phẩm - Dịch vụ

Nidec all for dreams

Lĩnh vực hoạt động

Producing and exporting accurate motor, fan.

VIỆC LÀM ĐANG TUYỂN ( vị trí)

tại Nidec Viet Nam Corporation

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.8) 3822-6060 hoặc (84.4) 6268-1919
In Partnership with