Sai Gon Energy Technology Corp

Địa điểm: No. 69/11/2 Nguyen Cuu Dam St, Tan Son Nhi Ward, Tan Phu Dist

Qui mô công ty: 100-499Loại hình hoạt động: Cổ phầnWebsite: http://saigonetc.com/

Việc làm đang tuyển

Hiện tại công ty chưa có tuyển dụng mới. Hãy Follow công ty để nhận được những thông báo việc làm bằng email khi có tuyển dụng mới.

Giới thiệu về công ty

Sai Gon Energy Technology Corp was founded in 2008 by a group of ambitious young engineers to contribute actively to the industrialization - modernization of Vietnam. During the operation, SAI GON ETC is always sensitive in the capture, introduction, supplying and integration of advanced technology in the fields of electrical, electronic, automation, telecommunications, computer science …etc. The package of products, services and high-tech solutions provided by SAI GON ETC has been gained the market and customers' trust.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.8) 3822-6060 hoặc (84.4) 6268-1919
In Partnership with