Tìm Kiếm Nâng Cao
Địa điểm
 • 10,173
 • 4,483
 • 1,208
 • 885
 • 380
 • 368
 • 305
 • 277
 • 246
 • 172
 • 169
 • 157
 • 121
 • 106
 • 106
 • 103
 • 93
 • 90
 • 82
 • 80
Ngành nghề
 • 5,139
 • 2,678
 • 2,073
 • 1,628
 • 1,617
 • 1,606
 • 1,557
 • 1,500
 • 1,456
 • 1,452
 • 1,367
 • 1,273
 • 1,257
 • 1,079
 • 1,017
 • 1,017
 • 990
 • 953
 • 948
 • 838
Mức Lương
Cấp bậc
Đăng trong vòng
Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Nhân sự HCS Việt Nam

Phó Giám Đốc Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp Miền Nam

Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Nhân sự HCS Việt Nam

Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 13/09/2017
Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 6268-1919
In Partnership with