Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

www.mbbank.com.vn

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) dành mọi nỗ lực gây dựng một đội ngũ nhân lực tinh thông về nghiệp vụ, tận tâm trong phục vụ để mỗi thành viên được cạnh tranh bằng tài năng, phát triển bằng thực lực,... Chi tiết

Nhận thông báo việc làm của công ty.

Chuyên gia, BP. Kiểm toán Rủi ro hoạt động & CNTT, Phòng Kiểm toán Rủi ro, Cơ quan Kiểm toán Nội bộ

Mô tả Công việc

Tuyển dụng Chuyên gia phụ trách mảng Rủi ro hoạt động & Chuyên gia phụ trách mảng IT (Chỉ tiêu tuyển dụng: 2):

- Tham gia xây dựng kế hoạch kiểm toán, kế hoạch hoạt động và phối hợp xây dựng đề cương kiểm toán theo lĩnh vực chuyên gia.

- Tổ chức triển khai và thực hiện các chương trình kiểm toán, rà soát, đánh giá định kỳ hoặc đột xuất theo lĩnh vực và cấp độ chuyên gia phù hợp với quy định của Cơ quan KTNB.

- Thực hiện công tác kiểm soát các chương trình kiểm toán thuộc lĩnh vực chuyên gia.

- Thực hiện xây dựng, bổ sung, cập nhật, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu kiểm toán (hồ sơ rủi ro, kiểm soát hiện hữu, thủ tục kiểm toán...), các công cụ rà soát, đánh giá định kỳ thuộc lĩnh vực chuyên gia phụ trách.

- Tổ chức xây dựng kế hoạch kiểm toán chi tiết, hướng dẫn, thủ tục kiểm toán, mẫu biểu giấy tờ làm việc cho mảng nghiệp vụ/lĩnh vực chuyên gia phụ trách.

- Thực hiện tham mưu, tư vấn theo chỉ đạo đối với HĐQT về việc ban hành các quy định liên quan đến quản trị rủi ro hoạt động/IT và các giao dịch/hoạt động liên quan đến rủi ro hoạt động/IT. Đưa ra các kiến nghị/khuyến nghị đối với Ban Lãnh đạo nhằm nâng cao chất lượng và kiểm soát rủi ro hoạt động/IT.

- 'Thực hiện kiểm tra, xác minh, đánh giá đột xuất vụ việc liên quan đến rủi ro hoạt động/IT theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và sự phân công của Trưởng Kiểm toán nội bộ.

- Thực hiện đào tạo cho CBNV CQ KTNB về mảng nghiệp vụ kiểm toán rủi ro hoạt động/IT.

Yêu Cầu Công Việc

ĐH chuyên ngành: Ngân hàng/ Tài chính/Kế toán/Kiểm toán…

- Chứng chỉ: MBA/ CPA/ ACCA/ CIA/ CPIA/ CFA hoặc các chứng chỉ nghề nghiệp khác liên quan đến hoạt động KTNB. (Chuyên gia KT CNTT phải có một trong các chứng chỉ: CISA/CISM/CRISP)

- Tiếng anh TOEIC tối thiểu 450 hoặc chứng chỉ tương đương.

- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kiểm toán, CNTT.
- Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính/ngân hàng/kiểm toán/bảo hiểm/ chứng khoán/quản lý quỹ/bất động sản/CNTT.
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ.

- Am hiểu về các lĩnh vực hoạt động của ngân hàng theo chức năng của phòng ban được phân công phụ trách.
- Có kiến thức tốt về hệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm toán.
- Nắm được các quy định của pháp luật nói chung và có hiểu biết tốt về pháp luật liên quan tới hoạt động ngân hàng nói riêng.

Thông tin khác

  • Kinh nghiệm: 1 - 2 Năm

Thông Tin Tuyển Dụng

Chuyên gia, BP. Kiểm toán Rủi ro hoạt động & CNTT, Phòng Kiểm toán Rủi ro, Cơ quan Kiểm toán Nội bộ

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 6268-1919
In Partnership with