Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Các công việc tương tự Xem tất cả

http://acbjobs.com.vn/vi

Ngân Hàng Á Châu (ACB) là một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam đã được các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế công nhận... Chi tiết

CV Phân Tích Quy Trình Và Chính Sách Quản Trị Dữ Liệu

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

 • Xem xét thị trường bên ngoài và các chính sách hiện tại, đề xuất sửa đổi khi có yêu cầu thay đổi nhằm đảm bảo các chính sách và quy trình được duy trì phù hợp.
 • Phối hợp với người quản lý quy trình xây dựng các chính sách và quy trình Quản trị dữ liệu mới.
 • Tiến hành tìm hiểu, nghiên cứu và khảo sát thích hợp để hỗ trợ xây dựng chính sách và nêu bật các phát hiện quan trọng để hỗ trợ các sáng kiến cải tiến chính sách.
 • Rà soát các thủ tục để đảm bảo thủ tục vẫn đang hiện hành / khả thi và sửa đổi nếu cần.
 • Duy trì tài liệu chính sách cho tất cả các Khối kinh doanh trong ACB, phân phối các chính sách và thủ tục mới và sửa đổi, tận dụng thực tiễn tốt nhất để đảm bảo một quy trình chuyên nghiệp,.
 • Giải thích rõ ràng các chính sách cho Quản trị viên dữ liệu, Giám sát viên dữ liệu, Chủ dữ liệu để họ có thể truyền đạt lại cho quản lý nghiệp vụ và nhân viên.
 • Cập nhật Sổ tay Nhân viên một cách hiệu quả và kịp thời
 • Cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ cho các thành viên khác của Văn phòng / Nhóm Quản trị dữ liệu phù hợp.
 • Chủ trì trong việc cải tiến quy trình và xây dựng các chính sách để hỗ trợ các cải tiến đã được phê duyệt
 • Hoạt động như chuyên gia chính sách và thủ tục của ACB cung cấp lời khuyên và hướng dẫn cho các quản lý nghiệp vụ và quản lý cấp cao về việc phát triển và sửa đổi các chính sách và thủ tục.

Yêu Cầu Công Việc

 • Tối thiểu Đại học chuyên ngành CNTT, Tài chính, Ngân hàng, hoặc kết hợp giữa chuyên ngành học và kinh nghiệm làm việc có liên quan đến Quản trị dữ liệu
 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán CNTT/ Quản trị dữ liệu/ chuyên viên chính sách và thủ tục trong ngành tài chính, Ngân hàng
 • Có hiểu biết sâu về chính sách và quy trình quản trị dữ liệu
 • Hiểu biết về luật và quy định về quyền riêng tư
 • Khả năng viết các tài liệu khác nhau liên quan đến Văn phòng Quản trị dữ liệu / Nhóm Quản trị Dữ liệu
 • Khả năng giao tiếp và đọc viết tiếng Anh/Việt thành thạo
 • Có khả năng viết các tài liệu khác nhau liên quan đến Văn phòng Quản trị dữ liệu / Nhóm Quản trị dữ liệu
 • Sử dụng thành thạo Microsoft Word, Excel, Access, Project.

CV Phân Tích Quy Trình Và Chính Sách Quản Trị Dữ Liệu

ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 6268-1919
In Partnership with