Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Giám Đốc Ban Chiến Lược & Đầu Tư

Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Nhân sự HCS Việt Nam
Ngày cập nhật: 02/09/2017

Thông Tin Tuyển Dụng

Phúc lợi

 • Bảo hiểm theo quy định
 • Du Lịch
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô tả Công việc

Mục đích công việc

 • Đảm bảo các công tác chiến lược và đầu tư được thực hiện hiệu quả nhằm trợ giúp cho Công ty đưa ra được những quyết định đầu tư chính xác, đạt kế hoạch đề ra.

Trách nhiệm & nhiệm vụ chính
1. Công tác chiến lược và đầu tư

 • Xây dựng và giám sát thực hiện chiến lược đầu tư;
 • Tham gia xây dựng chiến lược phát triển công ty;
 • Tham gia tổ chức điều phối xây dựng chiến lược, thực hiện chiến lược kinh doanh;
 • Tham gia hỗ trợ theo dõi thực thi chiến lược;
 • Tham gia tổ chức và thực hiện tìm kiếm, đánh giá, lựa chọn dự án đầu tư;
 • Giám sát lập dự án khả thi;
 • Chỉ đạo thực hiện thủ tục mua bán, sáp nhập dự án.;
 • Giám sát thực hiện thủ tục đầu tư tài sản khác;
 • Nhận diện và đánh giá rủi ro đầu tư, chiến lược, kinh doanh;
 • Lập kế hoạch giảm thiểu rủi ro mảng phụ trách;
 • Theo dõi, kiểm soát và xử lý rủi ro mảng phụ trách;
 • Xây dựng và duy trì ứng dụng quản lý nghiệp vụ do ban phụ trách;
 • Giám sát thiết kế hệ thống quy trình nghiệp vụ mảng phụ trách;
 • Giám sát tuân thủ quy trình, đánh giá và cải tiến quy trình của Ban.

2. Quản lý điều hành Ban

 • Thiết lập các mục tiêu công việc, phân công, giao việc, hướng dẫn, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện công việc của CBNV trong Ban;
 • Tuân thủ quy định của công ty về việc lập kế hoạch công việc, phiếu giao việc; kiểm tra đánh giá quá trình và kết quả thực hiện công việc của CBNV theo đúng quy định đảm bảo đánh giá chính xác, minh bạch;
 • Bố trí nhân sự đúng người đúng việc và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực; đề xuất điều chuyển cho phù hợp với năng lực và phẩm chất;
 • Phổ biến các quy định, chính sách đến CBNV trong bộ phận và giám sát việc thực hiện;
 • Tham gia tích cực vào quá trình tuyển dụng nhân sự của Ban;
 • Phối hợp với Bộ phận Nhân sự - Đào tạo để xác định các nhu cầu đào tạo, đánh giá sau đào tạo đảm bào CBNV quản lí trực thuộc được đào tạo và phát huy đầy đủ năng lực;
 • Tham gia đề xuất các chế độ, chính sách đối với các nhân sự trong bộ phận; đề xuất điều chuyển.

3. Công tác khác

 • Thực hiện các công việc khác theo giao việc của Quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

1. Trình độ học vấn, kiến thức, chứng chỉ, ngoại ngữ

 • Đại học chuyên ngành Tài chính, Kinh tế, Đầu tư …;
 • Tiếng Anh giao tiếp;
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint …).

2. Năng lực (kỹnăng, kinh nghiệm, năng lực theo giá trị cốt lõi của Công ty)

 • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực đầu tư xây dựng;
 • Hiểu biết về kinh doanh Bất động sản, Đầu tư dự án;
 • Nắm vững kiến thức về Phân tích Dự án đầu tư;
 • Đồng thuận và tuân thủ các giá trị cốt lõi của công ty "Trí - Tín- Đồng - Tâm - Kiên" trong mọi hành động.

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Nhân sự HCS Việt Nam

Qui mô công ty: 25-99

Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Nhân sự HCS Việt Nam chuyên về tư vấn các Giải pháp Nhân sự.

Giám Đốc Ban Chiến Lược & Đầu Tư

Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Nhân sự HCS Việt Nam

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 6268-1919
In Partnership with