Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Trợ lý Giám Đốc Tài Chính về Kiểm Soát Số Liệu

Công ty CP Tập Đoàn Ngọc Hùng
Ngày cập nhật: 21/09/2017

Thông Tin Tuyển Dụng

Phúc lợi

 • Bảo hiểm theo quy định
 • Thưởng
 • Tăng lương

Mô tả Công việc

 • Theo dõi kiểm tra thực hiện các nghiệp vụ phát sinh ở các đơn vị thành viên và hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ kế toán đúng chế độ quy định.
 • Theo dõi tình hình cập nhật số liệu vào phần mềm hệ thống quản trị của các đơn vị trong tập đoàn phục vụ công tác chốt sổ hằng ngày liên quan đến các chỉ tiêu phục vụ công tác điều hành toàn Tập Đoàn theo chỉ đạo của Chủ Tịch/ Ban TGĐ NHG
 • Hướng dẫn việc ghi chép chính xác, trung thực, đầy đủ, kịp thời chi phí phát sinh mọi hoạt động hằng ngày và các chi phí khác theo đúng qui định của Tập Đoàn
 • Hướng dẫn, giám sát các đơn vị thực hiện đúng chế độ chính sách, các quy định, quy trình về tài chính kế toán của Nhà Nước, của Tập Đoàn, kịp thời phát hiện những sai phạm về kế toán, báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý kiện toàn lên ban lãnh đạo xin ý kiến để yêu cầu Giám Đốc đơn vị thành viên chấn chỉnh công tác điều hành của mình.
 • Đề xuất mức lãi suất nội bộ giữa các đơn vị thành viên có sử dụng nguồn vốn của nhau và tính chi phí sử dụng vốn cho các đơn vị.
 • Tổng hợp, quản lý và kiểm soát tài sản ngắn và dài hạn, bao gồm: tiền và các khoản tương đương tiền, công nợ phải thu, hàng tồn kho, công cụ dụng cụ, các khoản đầu tư ra bên ngoài Tập Đoàn, tài sản cố định, bất động sản đầu tư, mặt bằng cho thuê trong toàn Tập Đoàn.
 • Lập báo cáo nhanh, báo cáo hợp nhất của Tập Đoàn, Tài chính quản trị, bảng cân đối dòng tiền, kế hoạch chi tiêu, bản luân chuyển dòng tiền và các báo cáo phục vụ công tác quản trị và theo các yêu cầu khác của Ban Lãnh Đạo Tập Đoàn định kỳ tuần, Tháng, Quí, Năm.
 • Tổ chức và phối hợp thực hiện kiểm kê tài sản, vật tư tiền vốn và đánh giá lại tài sản, vật tư theo chế độ của Nhà Nước và Tập Đoàn. Đề xuất phương án giải quyết hao hụt, mất mát, hư hỏng, nợ khó đòi, các thiệt hại... theo đúng chủ trương và chế độ của nhà nước và tập đoàn.
 • Kiểm soát và đôn đốc các đơn vị đối chiếu công nợ, thu hồi công nợ, thanh toán công nợ với các đơn vị nội bộ, khách hàng.
 • Kiểm soát thực hiện các thủ tục giao dịch tài chính với Ngân Hàng có mở tài khoản của các công ty Thành viên, các thủ tục đối với cơ quan thuế.
 • Kiểm soát, hướng dẫn phát hành và luân chuyển các chứng từ kế toán cho các kế toán các Công Ty Thành Viên theo qui đinh. Hướng dẫn công tác lưu trữ hồ sơ trong toàn Tập Đoàn
 • Tham mưu xây dựng các quy định, chế độ về quản lý công tác kế toán của Tập Đoàn.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính.

Kiến thức: Có kiến thức về tài chính, kế toán .

Kinh nghiệm, kỹ năng:

 • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính kế toán.
 • Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán
 • Sử dụng thành thạo excel, word, powerpoint, …
 • Kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh, kỹ năng tính toán, kỹ năng phân tích, kỹ năng giao tiếp.

Phẩm chất đạo đức:

 • Cẩn thận, chi tiết, định hướng, trung thực, độc lập, tự xử lý kỷ luật, tháo vát.
 • Sẵn sàng làm việc dưới áp lực cao, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Thông tin khác

 • Độ tuổi: 25 - 37
 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Công ty CP Tập Đoàn Ngọc Hùng

http://ngochunggroup.com.vnQui mô công ty: 100-499
Tập Đoàn Ngọc Hùng là Tập Đoàn kinh tế trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam hoạt động đa ngành nghề trải dài khắp trên mọi miền đất nước. Trong đó,...Chi tiết

Các công việc tương tự

Trợ lý Giám Đốc Tài Chính về Kiểm Soát Số Liệu

Công ty CP Tập Đoàn Ngọc Hùng

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 6268-1919
In Partnership with