Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Trưởng Phòng Kiểm Soát Nội Bộ ( Công ty Sản xuất Thực phẩm sạch)

Công ty TNHH Fresco Foods
Ngày cập nhật: 16/09/2017

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

* Công tác rà soát và xây dựng tài liệu, lập báo cáo:
- Hỗ trợ sọan thảo các chính sách, quy trình về kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại Công ty, chi nhánh và các đơn vị trực thuộc.
- Rà soát hệ thống các quy trình nội bộ của các phòng ban, đảm bảo tính hợp lý, khả thi và tính nhất quán.
- Đánh giá và quản lý rủi ro trong mọi hoạt động của Công ty.
- Đảm bảo các quá trình cần thiết của hệ thống kiểm soát được thiết lập, thực hiện và duy trì một cách có hiệu quả.
- Lập báo cáo kiểm soát những mặt cần khắc phục của các đơn vị.
- Lập báo cáo kiểm soát nội bộ theo định kỳ hàng tháng/quý/năm.
* Công tác tổ chức:
- Đảm bảo việc tác nghiệp và việc kiểm soát nội bộ được giao được thực hiện hiệu quả.
- Đôn đốc, giám sát các phòng ban thực hiện các yêu cầu về công việc, cải tiến quy trình hay khắc phục dựa trên các báo cáo và đánh giá của kiểm soát nội bộ.
- Đưa ra những ý kiến nhằm cải tiến và nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của các đơn vị.
* Công tác kiểm tra, giám sát:
- Kiểm soát việc tuân thủ quy trình nghiệp vụ của các bộ phận kinh doanh và của các phòng/ban nghiệp vụ có liên quan.
- Chủ trì thực hiện công việc điều tra các sai phạm của nhân viên trong Công ty.
- Tham gia công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại các đơn vị theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán
 • Ít nhất 5 năm kinh nghiệm chuyên môn và 02 năm quản lý 
 • Giao tiếp tốt, 
 • Có Kỹ năng Tổ chức và phối hợp tốt,
 • Có Kỹ năng lãnh đạo
 • Phân tích, Thống kê, Tổng hợp 
 • Giải quyết vấn đề,
 • Quản lý khủng hoảng

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: 30 - 40
 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Fresco Foods

fresco.vnQui mô công ty: 500
FRESCO GROUP với quy mô hoạt động hơn 500 công nhân viên hoạt động trong các lĩnh vực: 1. Công Ty TNHH FRESCO FOODS - Văn phòng: Fresco Tower - 99/8D Nguyễn...Chi tiết

Trưởng Phòng Kiểm Soát Nội Bộ ( Công ty Sản xuất Thực phẩm sạch)

Công ty TNHH Fresco Foods

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 6268-1919
In Partnership with