Tìm Kiếm Nâng Cao

Tìm việc làm Nhân Viên Kinh Doanh tại Hồ Chí Minh 4,668

Filter Result

Địa điểm
 • 305
 • 139
 • 93
 • 47
 • 46
 • 30
 • 22
 • 17
 • 12
 • 12
 • 12
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 4
Ngành nghề
 • 1,649
 • 842
 • 634
 • 580
 • 455
 • 409
 • 391
 • 356
 • 346
 • 330
 • 330
 • 319
 • 305
 • 302
 • 279
 • 277
 • 254
 • 215
 • 210
 • 197
Mức Lương
Cấp bậc
Đăng trong vòng
Công Ty TNHH Ringier Việt Nam

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH Ringier Việt Nam

Hồ Chí Minh, Hà Nội

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 27/08/2017
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông PSC

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông PSC

Hà Nội, Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 29/08/2017
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản UniHomes

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản UniHomes

Hồ Chí Minh

Lương: 4,5 Tr - 15 Tr VND

Ngày cập nhật: 29/08/2017
Công ty TNHH Vi Tính Nguyên Kim

Nhân Viên Kinh Doanh

Công ty TNHH Vi Tính Nguyên Kim

Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 30/08/2017
Công ty TNHH Thiết bị và Hoá chất Hợp Tiến

Nhân Viên Kinh Doanh

Công ty TNHH Thiết bị và Hoá chất Hợp Tiến

Hồ Chí Minh

Lương: Dưới 15 Tr VND

Ngày cập nhật: 30/08/2017
Công Ty TNHH Đầu Tư La Belle

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH Đầu Tư La Belle

Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 03/09/2017
Công Ty Cổ Phần Y Khoa Hoàn Mỹ

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Y Khoa Hoàn Mỹ

Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 09/09/2017
Chi Nhánh Công Ty CP Xi Măng FiCO Tây Ninh-Xí nghiệp Tiêu Thụ - Dịch vụ FiCO

Nhân Viên Kinh Doanh

Chi Nhánh Công Ty CP Xi Măng FiCO Tây Ninh-Xí nghiệp Tiêu Thụ - Dịch vụ FiCO

Hồ Chí Minh, Dak Nông, Dak Lak

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 14/09/2017
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tư Vấn Và Đào Tạo EZBIZ

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tư Vấn Và Đào Tạo EZBIZ

Hồ Chí Minh

Lương: 8 Tr - 30 Tr VND

Ngày cập nhật: 15/09/2017
Công Ty CP Giáo Dục Đại Trường Phát

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty CP Giáo Dục Đại Trường Phát

Hồ Chí Minh

Lương: 7 Tr - 10 Tr VND

Ngày cập nhật: 15/09/2017
Dolphin Sea Air Services Corp.

Nhân Viên Kinh Doanh

Dolphin Sea Air Services Corp.

Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

Lương: 4 Tr - 15 Tr VND

Ngày cập nhật: 15/09/2017
Công Ty Cổ phần Bảo Gia

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ phần Bảo Gia

Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 15/09/2017
Công Ty CP Phát Triển Công Nghệ Mobile Star

Nhân viên Kinh doanh

Công Ty CP Phát Triển Công Nghệ Mobile Star

Hồ Chí Minh

Lương: 6 Tr - 10 Tr VND

Ngày cập nhật: 15/09/2017
Công Ty TNHH Quốc Tế Anh Duy

Nhân viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH Quốc Tế Anh Duy

Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 18/09/2017
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hồng Hưng

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hồng Hưng

Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 18/09/2017
Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Thiên Hoàng Nguyên

Nhân Viên Kinh Doanh

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Thiên Hoàng Nguyên

Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 18/09/2017
5S Weaving Limited Liability Company

Nhân Viên Kinh Doanh

5S Weaving Limited Liability Company

Hồ Chí Minh, Hà Nội

Lương: 15 Tr - 30 Tr VND

Ngày cập nhật: 19/09/2017
Công Ty TNHH Sắt Thép Thiên Phúc

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH Sắt Thép Thiên Phúc

Hồ Chí Minh

Lương: 5 Tr - 8 Tr VND

Ngày cập nhật: 20/09/2017
Công ty TNHH TM Thăng Uy (HN)

Nhân Viên Kinh Doanh

Công ty TNHH TM Thăng Uy (HN)

Hà Nội, Hồ Chí Minh

Lương: 7 Tr - 10 Tr VND

Ngày cập nhật: 20/09/2017
CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION

Nhân viên Kinh doanh

CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION

Hồ Chí Minh

Lương: 8 Tr - 18 Tr VND

Ngày cập nhật: 20/09/2017
Công Ty TNHH Thương Mại Ha Lô

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH Thương Mại Ha Lô

Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 20/09/2017
Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Mẫu Giáo TiTi

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Mẫu Giáo TiTi

Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 20/09/2017
Công ty TNHH Auto Hoàng Gia Sài Gòn

Nhân Viên Kinh Doanh

Công ty TNHH Auto Hoàng Gia Sài Gòn

Hồ Chí Minh

Lương: 5 Tr - 15 Tr VND

Ngày cập nhật: 15/09/2017
Công Ty TNHH Xe Nâng Tín Quang

NHÂN VIÊN KINH DOANH (Mới)

Công Ty TNHH Xe Nâng Tín Quang

Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng

Lương: 6 Tr - 15 Tr VND

Ngày cập nhật: 20/09/2017
Công ty TNHH Công nghệ và giải pháp Omega

Nhân Viên Kinh Doanh

Công ty TNHH Công nghệ và giải pháp Omega

Hồ Chí Minh

Lương: 6 Tr - 20 Tr VND

Ngày cập nhật: 20/09/2017
IFIND JOINT STOCK COMPANY

Nhân Viên Kinh Doanh

IFIND JOINT STOCK COMPANY

Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 25/08/2017
Công ty TNHH Molution

Nhân Viên Kinh Doanh

Công ty TNHH Molution

Hồ Chí Minh

Lương: 11 Tr - 22 Tr VND

Ngày cập nhật: 18/09/2017
VP Milk - Công ty Cổ phần Sữa Chuyên nghiệp Việt Nam

Nhân viên Kinh doanh

VP Milk - Công ty Cổ phần Sữa Chuyên nghiệp Việt Nam

Hồ Chí Minh

Lương: 6 Tr - 10 Tr VND

Ngày cập nhật: 19/09/2017
Lien A Company Ltd.

Nhân Viên Kinh Doanh

Lien A Company Ltd.

Hồ Chí Minh

Lương: 10 Tr - 15 Tr VND

Ngày cập nhật: 27/08/2017
Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nam Thái Sơn

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nam Thái Sơn

Hồ Chí Minh

Lương: 7 Tr - 10 Tr VND

Ngày cập nhật: 30/08/2017
Vinh Tuong Industrial Corporation

Nhân Viên Kinh Doanh

Vinh Tuong Industrial Corporation

Hồ Chí Minh

Lương: 7 Tr - 15 Tr VND

Ngày cập nhật: 20/09/2017
Công Ty VMEP - SYM

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty VMEP - SYM

Hồ Chí Minh

Lương: Trên 6 Tr VND

Ngày cập nhật: 15/09/2017
Công Ty TNHH TMDV Sao Nam An

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH TMDV Sao Nam An

Hồ Chí Minh

Lương: 7 Tr - 15 Tr VND

Ngày cập nhật: 20/09/2017
Công ty TNHH Sản phẩm Trẻ Em Chí Việt

Nhân Viên Kinh Doanh

Công ty TNHH Sản phẩm Trẻ Em Chí Việt

Hồ Chí Minh

Lương: 7 Tr - 13 Tr VND

Ngày cập nhật: 27/08/2017
Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Công Nghiệp Nhà Bè

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Công Nghiệp Nhà Bè

Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 06/09/2017
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Cát Sơn

Nhân Viên Kinh Doanh (Mới)

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Cát Sơn

Hà Nội, Hồ Chí Minh

Lương: 5 Tr - 8 Tr VND

Ngày cập nhật: 20/09/2017
CÔNG TY TNHH MTV YGS VINA

Nhân Viên Kinh Doanh

CÔNG TY TNHH MTV YGS VINA

Hồ Chí Minh, Đồng Nai

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 20/09/2017
Công Ty Cổ Phần Bóng Đèn Điện Quang

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Bóng Đèn Điện Quang

Hồ Chí Minh

Lương: Trên 8 Tr VND

Ngày cập nhật: 16/09/2017
Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Mỹ Thành

Nhân Viên Kinh Doanh

Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Mỹ Thành

Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 18/09/2017
Công Ty TNHH Nha Khoa Kim

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH Nha Khoa Kim

Hồ Chí Minh

Lương: 6 Tr - 10 Tr VND

Ngày cập nhật: 15/09/2017
Công Ty TNHH Phần Mềm Hoàn Cầu

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH Phần Mềm Hoàn Cầu

Hồ Chí Minh

Lương: 8 Tr - 14 Tr VND

Ngày cập nhật: 15/09/2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAKI - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

Nhân Viên Kinh Doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAKI - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

Bình Dương, Hồ Chí Minh, Long An

Lương: 8 Tr - 14 Tr VND

Ngày cập nhật: 06/09/2017
Công ty Cổ phần Thiết Bị Việt Nhật

Nhân Viên Kinh Doanh

Công ty Cổ phần Thiết Bị Việt Nhật

Hồ Chí Minh

Lương: 6 Tr - 40 Tr VND

Ngày cập nhật: 02/09/2017
CÔNG TY TNHH SX - TM - DV LÊ MÂY

nhân viên kinh doanh (Mới)

CÔNG TY TNHH SX - TM - DV LÊ MÂY

Hồ Chí Minh

Lương: 8 Tr - 10 Tr VND

Ngày cập nhật: 20/09/2017
Công Ty Liên Doanh Vinastone

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Liên Doanh Vinastone

Hồ Chí Minh

Lương: 5 Tr - 7 Tr VND

Ngày cập nhật: 20/09/2017
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Rio Land

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Rio Land

Hồ Chí Minh

Lương: 4 Tr - 6 Tr VND

Ngày cập nhật: 20/09/2017
Công Ty TNHH King Elong

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH King Elong

Hồ Chí Minh

Lương: 7,7 Tr - 9,9 Tr VND

Ngày cập nhật: 16/09/2017
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại và Dịch Vụ Sóng Nhạc

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại và Dịch Vụ Sóng Nhạc

Hồ Chí Minh

Lương: 5 Tr - 10 Tr VND

Ngày cập nhật: 17/09/2017
Công Ty Harvey Nash (Việt Nam)

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Harvey Nash (Việt Nam)

Hồ Chí Minh, Hà Nội

Lương: 6 Tr - 14 Tr VND

Ngày cập nhật: 10/09/2017
Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước (HIPC)

Nhân Viên Kinh Doanh

Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước (HIPC)

Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 16/09/2017
Trang kế tiếp 
Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 6268-1919
In Partnership with