Tìm việc dễ dàng...

BlueFocus

BlueFocus

Địa điểm

LK1-28 Street N1-2 - Saigon Mystery Villas Residence, Ho Chi Minh


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 1.000-4.999
  • Loại hình hoạt động: Công ty đa quốc gia
151 followers

Giới thiệu về công ty

A marketing technology company dedicated to enhancing our clients‘ enterprise capabilities through intelligent management and operation in the era of big data and social network.

Việc làm đang tuyển

Content E-commerce Manager

Content E-commerce Manager

BlueFocus

$ 17 Tr - 30 Tr VND

  • Hồ Chí Minh
Live Streamer

Live Streamer

BlueFocus

$ 13 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh
Short Video Shooting and Editing Specialist

Short Video Shooting and Editing Specialist

BlueFocus

$ 15 Tr - 35 Tr VND

  • Hồ Chí Minh
E-commerce MCN Project Manager

E-commerce MCN Project Manager

BlueFocus

$ 15 Tr - 35 Tr VND

  • Hồ Chí Minh
Human Resource Generalist

Human Resource Generalist

BlueFocus

$ 17 Tr - 25 Tr VND

  • Hồ Chí Minh
Sales/Sales Manager

Sales/Sales Manager

BlueFocus

$ 10 Tr - 30 Tr VND

  • Hồ Chí Minh