Tìm việc dễ dàng...

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG NAM VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG NAM VIỆT

Địa điểm

41 Đường 34, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
688 followers

Giới thiệu về công ty

41 Đường 34, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Việc làm đang tuyển

Chỉ Huy Trưởng Cơ Điện

Chỉ Huy Trưởng Cơ Điện

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG NAM VIỆT

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh