Tìm việc dễ dàng...

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VẠN THUẬN HOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VẠN THUẬN HOLDINGS

Địa điểm

Phố Vạn Hạnh, Phường Ninh Khánh, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 10-20
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
177 followers

Giới thiệu về công ty

Phố Vạn Hạnh, Phường Ninh Khánh, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam