Tìm việc dễ dàng...

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ TRÀ VINH 1

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ TRÀ VINH 1

Địa điểm

Ấp Cồn Trứng, Xã Trường Long Hòa, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 10-20
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
  • Website: https://www.twpc.com.vn/
33 followers

Giới thiệu về công ty

Tra Vinh Wind Power No.1 Joint Stock Company (“TWPC” or the “Company”) is a company established in 2015 and building a windfarm in Tra Vinh province, Vietnam.

TWPC is looking to build a strong and professional team to support the project construction and operation.