Tìm việc dễ dàng...

Công ty Cổ Phần Mạng Lưới Bảo Hiểm Việt Nam

Công ty Cổ Phần Mạng Lưới Bảo Hiểm Việt Nam

Địa điểm

Lầu 6, 1487 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
9 followers

Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ Phần Mạng Lưới Bảo Hiểm: Đại lý Bảo Hiểm (Phi và Nhân Thọ, Dịch vụ Bổ trợ Bảo hiểm) liên kết với các Nhà bảo hiểm hàng đầu tại thị trường Việt Nam