Tìm việc dễ dàng...

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

Địa điểm

Km 28+100m, Quốc lộ 18, Phường Phả Lại, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
  • Website: https://songdacaocuong.vn/
51 followers

Giới thiệu về công ty

Km 28+100m, Quốc lộ 18, Phường Phả Lại, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam