CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SENDAI

Địa điểm: G55 Ngô thì nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội

Loại hình hoạt động: Cổ phần

Việc làm đang tuyển (88)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Giám Sát Bán Hàng (KV: Kiên Giang, Long An, Tây Ninh) Kiên Giang, Long An, Tây Ninh Cạnh tranh 22-07-2021
Cộng Tác Viên Kinh Doanh (KV: Cà Mau, Bạc Liêu) Cà Mau, Bạc Liêu Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Đốc Kinh Doanh (KV: Kiên Giang, Long An, Tây Ninh ) Kiên Giang, Long An, Tây Ninh Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Đốc Miền (KV: Kiên Giang, Long An, Tây Ninh) Kiên Giang, Long An, Tây Ninh Cạnh tranh 22-07-2021
Cộng Tác Viên Kinh Doanh (KV: Cần Thơ, An Giang, Hậu Giang) Cần Thơ, An Giang, Hậu Giang Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Đốc Kinh Doanh (KV: Cần Thơ, An Giang, Hậu Giang) Cần Thơ, An Giang, Hậu Giang Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Đốc Miền (KV: Cần Thơ, An Giang, Hậu Giang) Cần Thơ, An Giang, Hậu Giang Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Sát Bán Hàng (KV: Cần Thơ, An Giang, Hậu Giang) Cần Thơ, An Giang, Hậu Giang Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Đốc Miền (KV: Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp) Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Sát Bán Hàng (KV: Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp) Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp Cạnh tranh 22-07-2021
Cộng Tác Viên Kinh Doanh (KV: Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp) Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Đốc Kinh Doanh (KV: Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp) Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Đốc Kinh Doanh (KV: Ninh Thuận, Lâm Đồng, Bình Thuận) Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng Cạnh tranh 22-07-2021
Cộng Tác Viên Kinh Doanh (KV: Kiên Giang, Long An, Tây Ninh) Kiên Giang, Long An, Tây Ninh Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Sát Bán Hàng (KV: Cà Mau, Bạc Liêu) Cà Mau, Bạc Liêu Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Đốc Kinh Doanh (KV: Cà Mau, Bạc Liêu) Cà Mau, Bạc Liêu Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Đốc Miền (KV: Cà Mau, Bạc Liêu) Cà Mau, Bạc Liêu Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Đốc Miền (KV: Ninh Thuận, Lâm Đồng, Bình Thuận) Ninh Thuận, Lâm Đồng, Bình Thuận Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Sát Bán Hàng (KV: Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng) Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Đốc Kinh Doanh (KV: Hà Tĩnh, Đà Nẵng) Hà Tĩnh, Đà Nẵng Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Đốc Miền (KV: Hà Tĩnh, Đà Nẵng) Hà Tĩnh, Đà Nẵng Cạnh tranh 22-07-2021
Cộng Tác Viên Kinh Doanh (KV: Hà Tĩnh, Đà Nẵng) Hà Tĩnh, Đà Nẵng Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Sát Bán Hàng (KV: Hà Tĩnh, Đà Nẵng) Hà Tĩnh, Đà Nẵng Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Đốc Kinh Doanh (KV: Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng) Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Đốc Miền (KV: Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng) Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng Cạnh tranh 22-07-2021
Cộng Tác Viên Kinh Doanh (KV: Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng) Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Đốc Kinh Doanh (KV: Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước) Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Đốc Miền (KV: Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước) Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Sát Bán Hàng (KV: Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước) Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Sát Bán Hàng (KV: Ninh Thuận, Lâm Đồng, Bình Thuận) Ninh Thuận, Lâm Đồng, Bình Thuận Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Đốc Kinh Doanh (KV: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai) Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Đốc Miền (KV: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai) Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Sát Bán Hàng (KV: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai) Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai Cạnh tranh 22-07-2021
Cộng Tác Viên Kinh Doanh (KV: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai) Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Đốc Kinh Doanh (KV: Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang) Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Sát Bán Hàng (KV: Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang) Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang Cạnh tranh 22-07-2021
Cộng Tác Viên Kinh Doanh (KV: Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang) Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Đốc Kinh Doanh (KV: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa) Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Đốc Miền (KV: Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang) Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Đốc Miền (KV: Hà Nam, Nam Định, Hưng Yên Hà Nam, Nam Định, Hưng Yên Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Đốc Miền (KV: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa) Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Sát Bán Hàng (KV: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa) Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa Cạnh tranh 22-07-2021
Cộng Tác Viên Kinh Doanh (KV: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Sát Bán Hàng (KV: Hà Nam, Nam Định, Hưng Yên) Hà Nam, Nam Định, Hưng Yên Cạnh tranh 22-07-2021
Cộng Tác Viên Kinh Doanh (KV: Hà Nam, Nam Định, Hưng Yên) Hà Nam, Nam Định, Hưng Yên Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Đốc Kinh Doanh (KV: Hà Nam, Nam Định, Hưng Yên) Hà Nam, Nam Định, Hưng Yên Cạnh tranh 22-07-2021
Cộng Tác Viên Kinh Doanh (KV: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An) Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Đốc Miền (KV: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An) Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Đốc Kinh Doanh (KV: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An) Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An Cạnh tranh 22-07-2021
Cộng Tác Viên Kinh Doanh (KV: Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước) Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Sát Bán Hàng (KV: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An) Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Đốc Miền (KV: Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình) Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình Cạnh tranh 22-07-2021
Cộng Tác Viên Kinh Doanh (KV: Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình) Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Đốc Kinh Doanh (KV: Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình) Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Sát Bán Hàng (KV: Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình) Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Đốc Kinh Doanh (KV: Quảng Bình, Quảng Trị, Huế) Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế Cạnh tranh 22-07-2021
Cộng Tác Viên Kinh Doanh (KV: Quảng Bình, Quảng Trị, Huế) Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Đốc Kinh Doanh (KV: Kom Tum, Đắk Nông, Đắk Lắk) Kon Tum, Dak Nông, Dak Lak Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Đốc Kinh Doanh (KV: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Bình) Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Bình Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Đốc Miền (KV: Quảng Bình, Quảng Trị, Huế) Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Sát Bán Hàng (KV: Quảng Bình, Quảng Trị, Huế) Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Sát Bán Hàng (KV: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương) Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương Cạnh tranh 22-07-2021
Cộng Tác Viên Kinh Doanh (KV: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương) Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Đốc Kinh Doanh (KV: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương) Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Đốc Miền (KV: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương) Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Đốc Miền (KV: Kom Tum, Đắk Nông, Đắk Lắk) Kon Tum, Dak Nông, Dak Lak Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Đốc Miền (KV: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Bình) Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Bình Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Đốc Miền (KV: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn) Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Sát Bán Hàng (KV: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn) Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Đốc Kinh Doanh (KV: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn) Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Sát Bán Hàng (KV: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Bình) Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Bình Cạnh tranh 22-07-2021
Cộng Tác Viên Kinh Doanh (KV: Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang) Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai Cạnh tranh 22-07-2021
Cộng Tác Viên Kinh Doanh (KV: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn) Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Đốc Miền (KV: HCM, Bình Dương, Tây Ninh) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Sát Bán Hàng (KV: HCM, Bình Dương, Tây Ninh) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh Cạnh tranh 22-07-2021
Cộng Tác Viên Kinh Doanh (KV: HCM, Bình Dương, Tây Ninh) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Đốc Miền (KV: Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang) Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang Cạnh tranh 22-07-2021
Cộng Tác Viên Kinh Doanh (KV: Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai) Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Đốc Miền (KV: Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai) Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai 10 Tr - 25 Tr VND 22-07-2021
Giám Sát Bán Hàng (KV: Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang) Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Đốc Kinh Doanh (KV: Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang) Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Sát Bán Hàng (KV: Kom Tum, Đắk Nông, Đắk Lắk) Kon Tum, Dak Nông, Dak Lak Cạnh tranh 22-07-2021
Cộng Tác Viên Kinh Doanh (KV: Kom Tum, Đắk Nông, Đắk Lắk) Kon Tum, Dak Nông, Dak Lak Cạnh tranh 22-07-2021
Cộng Tác Viên Kinh Doanh (KV: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Bình) Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Bình Cạnh tranh 22-07-2021
Giám Sát Bán Hàng (KV: Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai) Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai Cạnh tranh 22-07-2021
Cộng Tác Viên Kinh Doanh (KV: Ninh Thuận, Lâm Đồng, Bình Thuận) Ninh Thuận, Lâm Đồng, Bình Thuận Cạnh tranh 22-07-2021
Sale admin (Hà Nội, Sơn Tây) Hà Nội Cạnh tranh 21-07-2021
Giám Đốc Kinh Doanh (KV: Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La) Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai Cạnh tranh 21-07-2021

Giới thiệu về công ty

Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sendai chuyên sản xuất, kinh doanh mặt hàng sơn nước.

Công ty cổ phần Tập đoàn Sendai có các nhà máy đặt tại 3 miền Bắc Trung Nam của cả nước, mỗi nhà máy có diện tích trên 3000m2. Nhà máy sản xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sendai là một trong những nhà máy sản xuất sơn lớn nhất Việt Nam. Mong muốn mang đến cho thị trường những sản phẩm sơn thực sự chất lượng. Các nhà máy đã được đầu tư hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại với kinh phí trên 20 triệu USD cho công suất 20 triệu lít sơn và hàng ngàn tấn bột trét mỗi năm.

* Về nguyên liệu sản xuất, chúng tôi áp dụng nguyên tắc kiểm tra đầu vào nghiêm ngặt, hầu hết nguyên liệu sản xuất sơn đều nhập khẩu từ những tập đoàn hóa chất nổi tiếng như: Degussa (Mỹ), Dow Chemical (Mỹ), Rohm & Hass (Mỹ), Cray Valley (Maylaysia), Nuplex (Australia)…

Đồng thời, Công ty cổ phần Tập đoàn Sendai cũng tích hợp hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, được công nhận bởi Tổ chức của Nhật, đảm bảo quy trình sản xuất nghiêm ngặt cùng chất lượng đầu ra đạt yêu cầu trước khi ra thị trường.

* Về kỹ thuật, với dây chuyền công nghệ hiện đại cùng đội ngũ chuyên gia kỹ thuật giàu kinh nghiệm tiến hành nghiên cứu, phát triển sản phẩm, song song đó Công ty đã tiến hành hợp tác kỹ thuật, mua các phát minh mới từ nước ngoài, chủ yếu là Nhật Bản và các nước châu Âu kết hợp với nghiên cứu, cải tiến nhằm đưa ra sản phẩm chất lượng cao, phù hợp với địa lý, khí hậu và văn hóa vùng miền với các dịch vụ phục vụ khách hàng tốt nhất nhằm thỏa mãn nhu cầu thị trường, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí, thời gian và công sức. Chúng tôi tin tưởng rằng với kinh nghiệm, sự nghiêm túc trong kinh doanh và tư duy khách hàng là số 1, chúng tôi sẽ giúp Quý khách hàng kinh doanh và sử dụng sản phẩm của chúng tôi một cách hiệu quả nhất.

* Về cơ cấu tổ chức, ngoài hệ thống quản lý hành chính, hệ thống kinh doanh, Công ty còn có hệ thống sản xuất, bao gồm 16 nhà máy sản xuất sơn, bột bả trên toàn quốc. Mạng lưới Nhà phân phối sản phẩm Sơn nước đã thực hiện độ phủ hầu khắp các tỉnh thành trong cả nước, kể cả nơi Hải đảo xa xôi và các tỉnh trong khu vực.

Với phương châm: Khách quan – Trung thực – Chính xác – Nhanh chóng. Công ty cam kết mang đến cho khách hàng một dịch vụ tốt nhất và luôn là chỗ dựa tin cậy của các nhà đầu tư về chất lượng công trình, đáp ứng các yêu cầu của thực tế, vững bước phát triển và hội nhập cùng đất nước.

Năm 2021, với đà phát triển ngày càng mạnh mẽ và không ngừng mở rộng quy mô, công ty chúng tôi phát triển thêm trong lĩnh vực sản xuất và phân phối các sản phẩm tảo xoắn mang thương hiệu Hamizu

Rất mong nhận được sự hợp tác của các Quý khách hàng để chúng tôi có cơ hội được tham gia vào các dự án với tư cách là nhà cung cấp chính với các hạng mục sơn và bột bả uy tín, chất lượng.

Thông điệp từ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SENDAI

1. TẦM NHÌN

 Giúp Quý khách hàng ổn định kinh doanh bằng dịch vụ Logistics và cung ứng sản phẩm chuyên nghiệp. Công ty Cổ phần Tập đoàn Sendai thực hiện sứ mệnh của mình bằng những việc cụ thể:

– Xây dụng hệ thống Logistics đồng bộ, hoàn chỉnh và chuyên nghiệp.

– Sản xuất và cung cấp các sản phẩm: Sơn, chống thấm, bột bả cao cấp chất lượng cao.

– Xây dựng đội ngũ nhân sự năng động và chuyên nghiệp.

2. SỨ MỆNH

Cung cấp các sản phẩm dịch vụ đẳng cấp với chất lượng toàn cầu và am hiểu bản sắc địa phương, mang tính độc đáo và sáng tạo cao. Bên cạnh chất lượng vượt trội, trong mỗi sản phẩm sơn của chúng tôi đều chứa đựng những thông điệp văn hóa, nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng.

Không ngừng sáng tạo chế độ đãi ngộ thỏa đáng về vật chất và tinh thần nhằm khuyến khích cán bộ, công nhân viên tạo ra nhiều giá trị mới cho khách hàng và toàn xã hội. Lao động hết mình, đam mê và trách nhiệm cao nhất.

– Hòa cùng sự phát triển của xã hội, sản phẩm luôn hướng tới lợi ích cho khách hàng;

– Hợp tác bền vững, đối tác tin cậy, mang lại giá trị lâu dài cho người sử dụng;

– Phát huy tài năng, trí tuệ, tâm huyết và đem đến cuộc sống tươi đẹp cho mọi người;

– Triển vọng mở rộng đầu tư để góp sức to lớn vào sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam.

3. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 “TÍN – TÂM – TRÍ – TỐC – TINH – NHÂN”

– Tín   : TẬP ĐOÀN SENDAI bảo vệ chữ tín như bảo vệ danh dự của chính mình, luôn luôn chuẩn bị đầy đủ năng lực thực thi và nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng cam kết;

– Tâm : TẬP ĐOÀN SENDAI đặt chữ TÂM làm nền tảng, luôn thượng tôn pháp luật, duy trì đạo đức, lấy khách hàng làm trung tâm;

– Trí    : TẬP ĐOÀN SENDAI coi sáng tạo là sức sống, đề cao tinh thần dám nghĩ, dám làm;

– Tốc  : TẬP ĐOÀN SENDAI đặt tôn chỉ “Tốc độ, hiệu quả trong từng hành động”, “Quyết định nhanh – Đầu tư nhanh – Triển khai nhanh – Bán hàng nhanh – Thay đổi và thích ứng nhanh…”

– Tinh : TẬP ĐOÀN SENDAI đặt mục tiêu: Con người, sản phẩm, dịch vụ, cuộc sống, xã hội Tinh hoa;

– Nhân: TẬP ĐOÀN SENDAI xây dựng các mối quan hệ với tinh thần nhân văn, coi trọng người lao động như là tài sản quý giá nhất. Tạo “Nhân hòa” trên cơ sở công bằng, chính trực và nêu cao sức mạnh đoàn kết.

I. CAM KẾT HÀNH ĐỘNG

– Kỷ luật: Cam kết tuân thủ lời hứa với khách hàng.

– Kịp thời: Đảm bảo kịp thời giúp khách hàng kinh doanh ổn định.

– Trung thực: Trung thực để tạo ra giá trị lâu bền.

– Giá tốt: Luôn duy trì giá tốt trên thị trường.

– Tôn trọng: Luôn lắng nghe và tôn trọng đối tác trong giao dịch.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with