Tìm việc dễ dàng...

Công ty Cổ phần Wynn's Sài Gòn

Công ty Cổ phần Wynn's Sài Gòn

Địa điểm

242 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
413 followers

Giới thiệu về công ty

Born in Saigon. We are here to become a professional organizer of e-game in Vietnam. We deliver to customers not only high quality products, but also high quality services experiences.

Việc làm đang tuyển

Internal Audit Manager

Internal Audit Manager

Wynn's Saigon

$ 40 Tr - 45 Tr VND

  • Hồ Chí Minh