Công Ty CP Bất Động Sản GM Holdings

Địa điểm: 323-325 Hùng Vương, Phường 09, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Việc làm đang tuyển (158)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
SALES ADMIN BẤT ĐỘNG SẢN (TP. BÀ RỊA) Bà Rịa - Vũng Tàu 8 Tr - 10 Tr VND 14-05-2021
30 Chuyên viên Kinh doanh BĐS (Tp.Bà Rịa) Bà Rịa - Vũng Tàu Cạnh tranh 14-05-2021
Chuyên viên Kinh doanh Bất động sản (Hoa hồng cao) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 14-05-2021
Trưởng Phòng Kinh Doanh Bất Động Sản (Hoa hồng cao) Hồ Chí Minh 12 Tr - 23 Tr VND 14-05-2021
30 Chuyên viên Kinh doanh BĐS (Tp.Bà Rịa) Bà Rịa - Vũng Tàu Cạnh tranh 13-05-2021
Trưởng Phòng Kinh Doanh BĐS (HCM) Hồ Chí Minh 12 Tr - 23 Tr VND 13-05-2021
Chuyên viên Kinh doanh BĐS (HCM) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 13-05-2021
SALES ADMIN BẤT ĐỘNG SẢN (TP. BÀ RỊA) Bà Rịa - Vũng Tàu 8 Tr - 10 Tr VND 13-05-2021
Trưởng Phòng Kinh Doanh BĐS (HCM) Hồ Chí Minh 12 Tr - 23 Tr VND 12-05-2021
Chuyên viên Kinh doanh BĐS (HCM) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 12-05-2021
30 Chuyên viên Kinh doanh BĐS (Tp.Bà Rịa) Bà Rịa - Vũng Tàu Cạnh tranh 12-05-2021
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BĐS CẤP CAO (HCM) Hồ Chí Minh 18 Tr - 23 Tr VND 12-05-2021
SALES ADMIN BẤT ĐỘNG SẢN (TP. BÀ RỊA) Bà Rịa - Vũng Tàu 8 Tr - 10 Tr VND 12-05-2021
CHUYÊN VIÊN ĐIỀU PHỐI ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN Hồ Chí Minh 10 Tr - 12,5 Tr VND 12-05-2021
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (HCM) + Hoa hồng cao Hồ Chí Minh 6 Tr - 23 Tr VND 12-05-2021
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (TP. BÀ RỊA) + Hoa hồng cao Bà Rịa - Vũng Tàu Cạnh tranh 12-05-2021
CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING (HCM) + Hoa hồng Hồ Chí Minh 10 Tr - 20 Tr VND 12-05-2021
CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ Hồ Chí Minh 8 Tr - 10 Tr VND 12-05-2021
Chuyên viên Kinh doanh BĐS Hồ Chí Minh Cạnh tranh 11-05-2021
SALES ADMIN BẤT ĐỘNG SẢN Bà Rịa - Vũng Tàu 8 Tr - 10 Tr VND 11-05-2021
30 Chuyên viên Kinh doanh BĐS (Bà Rịa - Vũng Tàu) Bà Rịa - Vũng Tàu Cạnh tranh 11-05-2021
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BĐS CẤP CAO Hồ Chí Minh 18 Tr - 23 Tr VND 11-05-2021
CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ Hồ Chí Minh 8 Tr - 10 Tr VND 11-05-2021
CHUYÊN VIÊN ĐIỀU PHỐI ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN Hồ Chí Minh 10 Tr - 12,5 Tr VND 11-05-2021
CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING (HCM) + Hoa hồng Hồ Chí Minh 10 Tr - 20 Tr VND 11-05-2021
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (TP. BÀ RỊA) + Hoa hồng cao Bà Rịa - Vũng Tàu Cạnh tranh 11-05-2021
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BĐS CẤP CAO Hồ Chí Minh 18 Tr - 23 Tr VND 10-05-2021
Chuyên viên Kinh doanh BĐS Hồ Chí Minh Cạnh tranh 10-05-2021
Trưởng Phòng Kinh Doanh BĐS Hồ Chí Minh 12 Tr - 23 Tr VND 10-05-2021
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (HCM) + Hoa hồng cao Hồ Chí Minh 6 Tr - 23 Tr VND 10-05-2021
CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ Hồ Chí Minh 8 Tr - 10 Tr VND 10-05-2021
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (TP. BÀ RỊA) + Hoa hồng cao Bà Rịa - Vũng Tàu Cạnh tranh 10-05-2021
CHUYÊN VIÊN ĐIỀU PHỐI ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN Hồ Chí Minh 10 Tr - 12,5 Tr VND 10-05-2021
SALES ADMIN BẤT ĐỘNG SẢN (HCM) + Hoa hồng Hồ Chí Minh 8 Tr - 12 Tr VND 09-05-2021
Chuyên viên Chăm sóc Khách hàng Bất động sản Hồ Chí Minh Cạnh tranh 09-05-2021
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (TP. BÀ RỊA) + Hoa hồng cao Bà Rịa - Vũng Tàu 6 Tr - 23 Tr VND 09-05-2021
30 Chuyên viên Kinh doanh BĐS (Bà Rịa - Vũng Tàu) Bà Rịa - Vũng Tàu Cạnh tranh 08-05-2021
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BĐS CẤP CAO (BÀ RỊA - VŨNG TÀU) Bà Rịa - Vũng Tàu 18 Tr - 23 Tr VND 08-05-2021
Chuyên viên Kinh doanh BĐS (Dự án mới HCM) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 08-05-2021
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BĐS CẤP CAO (Dự án mới HCM) Hồ Chí Minh 18 Tr - 23 Tr VND 08-05-2021
Trưởng Phòng Kinh Doanh BĐS (Dự án mới HCM) Hồ Chí Minh 12 Tr - 23 Tr VND 08-05-2021
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (TP. BÀ RỊA) + Hoa hồng cao Bà Rịa - Vũng Tàu 6 Tr - 23 Tr VND 07-05-2021
CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING Hồ Chí Minh 10 Tr - 20 Tr VND 04-05-2021
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BĐS CẤP CAO (Dự án mới HCM) Hồ Chí Minh 18 Tr - 23 Tr VND 04-05-2021
Trưởng Phòng Kinh Doanh BĐS (Dự án mới HCM) Hồ Chí Minh 12 Tr - 23 Tr VND 04-05-2021
Chuyên viên Chăm sóc Khách hàng Bất động sản Hồ Chí Minh Cạnh tranh 04-05-2021
30 Chuyên viên Kinh doanh BĐS (Bà Rịa - Vũng Tàu) Bà Rịa - Vũng Tàu Cạnh tranh 04-05-2021
Chuyên viên Kinh doanh BĐS (Dự án mới HCM) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 04-05-2021
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BĐS CẤP CAO (BÀ RỊA - VŨNG TÀU) Bà Rịa - Vũng Tàu 18 Tr - 23 Tr VND 04-05-2021
CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING Hồ Chí Minh 10 Tr - 20 Tr VND 02-05-2021
Chuyên viên Kinh doanh BĐS (Dự án Võ Văn Kiệt) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 02-05-2021
Chuyên viên Kinh doanh BĐS (1,900 căn hộ mới HCM) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 02-05-2021
CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING Hồ Chí Minh 10 Tr - 20 Tr VND 02-05-2021
Trưởng Phòng Kinh Doanh BĐS (Dự án Võ Văn Kiệt) Hồ Chí Minh 12 Tr - 23 Tr VND 02-05-2021
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BĐS CẤP CAO (1,900 CĂN HỘ MỚI HCM) Hồ Chí Minh 18 Tr - 23 Tr VND 02-05-2021
Trưởng Phòng Kinh Doanh BĐS (1,900 căn hộ mới HCM) Hồ Chí Minh 12 Tr - 23 Tr VND 02-05-2021
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BĐS CẤP CAO (Dự án Võ Văn Kiệt) Hồ Chí Minh 18 Tr - 23 Tr VND 02-05-2021
Chuyên viên Kinh doanh Bất động sản (Hoa hồng cao) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 01-05-2021
Chuyên viên Kế toán Thuế Hồ Chí Minh 10 Tr - 12 Tr VND 01-05-2021
Trưởng Phòng Kinh Doanh Bất Động Sản (Hoa hồng cao) Hồ Chí Minh 12 Tr - 23 Tr VND 01-05-2021
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (CẤP CAO) Hồ Chí Minh 18 Tr - 23 Tr VND 01-05-2021
CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING Hồ Chí Minh 10 Tr - 20 Tr VND 01-05-2021
TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (HCM) + Hoa hồng cao Hồ Chí Minh 12 Tr - 23 Tr VND 01-05-2021
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (TP. BÀ RỊA) + Hoa hồng cao Bà Rịa - Vũng Tàu 6 Tr - 23 Tr VND 01-05-2021
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (HCM) + Hoa hồng cao Hồ Chí Minh 6 Tr - 23 Tr VND 01-05-2021
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (HCM) + Hoa hồng cao Hồ Chí Minh 6 Tr - 23 Tr VND 30-04-2021
TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (HCM) + Hoa hồng cao Hồ Chí Minh 12 Tr - 23 Tr VND 30-04-2021
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (TP. BÀ RỊA) + Hoa hồng cao Bà Rịa - Vũng Tàu 6 Tr - 23 Tr VND 30-04-2021
TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (HCM) + Hoa hồng cao Hồ Chí Minh 12 Tr - 23 Tr VND 30-04-2021
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (HCM) + Hoa hồng cao Hồ Chí Minh 6 Tr - 23 Tr VND 30-04-2021
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (TP. BÀ RỊA) + Hoa hồng cao Bà Rịa - Vũng Tàu 6 Tr - 23 Tr VND 30-04-2021
SALES ADMIN BẤT ĐỘNG SẢN (TP. BÀ RỊA) + Hoa hồng Bà Rịa - Vũng Tàu 8 Tr - 10 Tr VND 29-04-2021
TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (HCM) + Hoa hồng cao Hồ Chí Minh 12 Tr - 23 Tr VND 29-04-2021
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (TP. BÀ RỊA) + Hoa hồng cao Bà Rịa - Vũng Tàu 6 Tr - 23 Tr VND 29-04-2021
CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING (HCM) + Hoa hồng Hồ Chí Minh 10 Tr - 20 Tr VND 29-04-2021
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (TP. BÀ RỊA) + Hoa hồng cao Bà Rịa - Vũng Tàu 6 Tr - 23 Tr VND 29-04-2021
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (HCM) + Hoa hồng cao Hồ Chí Minh 6 Tr - 23 Tr VND 29-04-2021
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (HCM) + Hoa hồng cao Hồ Chí Minh 6 Tr - 23 Tr VND 29-04-2021
CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING (HCM) + Hoa hồng Hồ Chí Minh 10 Tr - 20 Tr VND 29-04-2021
SALES ADMIN BẤT ĐỘNG SẢN (TP. BÀ RỊA) + Hoa hồng Bà Rịa - Vũng Tàu 8 Tr - 10 Tr VND 29-04-2021
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (TP. BÀ RỊA) + Hoa hồng cao Bà Rịa - Vũng Tàu 6 Tr - 23 Tr VND 27-04-2021
TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (HCM) + Hoa hồng cao Hồ Chí Minh 12 Tr - 23 Tr VND 27-04-2021
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (HCM) + Hoa hồng cao Hồ Chí Minh 6 Tr - 23 Tr VND 27-04-2021
Chuyên Viên Tuyển Dụng Bất Động Sản Hồ Chí Minh 8 Tr - 10 Tr VND 26-04-2021
Chuyên viên Kinh doanh Bất động sản (Hoa hồng cao) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 26-04-2021
Chuyên viên Kế toán Thuế Hồ Chí Minh 10 Tr - 12 Tr VND 26-04-2021
CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING Hồ Chí Minh 10 Tr - 20 Tr VND 26-04-2021
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (CẤP CAO) Hồ Chí Minh 18 Tr - 23 Tr VND 26-04-2021
Trưởng Phòng Kinh Doanh Bất Động Sản (Hoa hồng cao) Hồ Chí Minh 12 Tr - 23 Tr VND 26-04-2021
TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (HCM) + Hoa hồng cao Hồ Chí Minh 12 Tr - 23 Tr VND 26-04-2021
SALES ADMIN BẤT ĐỘNG SẢN (TP. BÀ RỊA) + Hoa hồng Bà Rịa - Vũng Tàu 8 Tr - 10 Tr VND 26-04-2021
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (HCM) + Hoa hồng cao Hồ Chí Minh Cạnh tranh 26-04-2021
CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING (HCM) + Hoa hồng Hồ Chí Minh 10 Tr - 20 Tr VND 26-04-2021
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (TP. BÀ RỊA) + Hoa hồng cao Bà Rịa - Vũng Tàu Cạnh tranh 26-04-2021
SALES ADMIN BẤT ĐỘNG SẢN (HCM) + Hoa hồng Hồ Chí Minh 8 Tr - 12 Tr VND 26-04-2021
CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG (HCM) + Hoa hồng Hồ Chí Minh Cạnh tranh 26-04-2021
Chuyên viên Kinh doanh Bất động sản (Hoa hồng cao) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 25-04-2021
Trưởng Phòng Kinh Doanh Bất Động Sản (Hoa hồng cao) Hồ Chí Minh 12 Tr - 23 Tr VND 25-04-2021
CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING Hồ Chí Minh 10 Tr - 20 Tr VND 25-04-2021
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (CẤP CAO) Hồ Chí Minh 18 Tr - 23 Tr VND 25-04-2021
Trưởng Phòng Kinh Doanh Bất Động Sản (Hoa hồng cao) Hồ Chí Minh 12 Tr - 23 Tr VND 25-04-2021
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN (CẤP CAO) Hồ Chí Minh 18 Tr - 23 Tr VND 25-04-2021
CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING Hồ Chí Minh 10 Tr - 20 Tr VND 25-04-2021
Chuyên viên Kinh doanh Bất động sản (Hoa hồng cao) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 25-04-2021
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (TP. BÀ RỊA) + Hoa hồng cao Bà Rịa - Vũng Tàu Cạnh tranh 25-04-2021
SALES ADMIN BẤT ĐỘNG SẢN (HCM) + Hoa hồng Hồ Chí Minh 8 Tr - 12 Tr VND 25-04-2021
CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG (HCM) + Hoa hồng Hồ Chí Minh Cạnh tranh 25-04-2021
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (HCM) + Hoa hồng cao Hồ Chí Minh Cạnh tranh 25-04-2021
CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING (HCM) + Hoa hồng Hồ Chí Minh 10 Tr - 20 Tr VND 25-04-2021
SALES ADMIN BẤT ĐỘNG SẢN (TP. BÀ RỊA) + Hoa hồng Bà Rịa - Vũng Tàu 8 Tr - 10 Tr VND 25-04-2021
TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (HCM) + Hoa hồng cao Hồ Chí Minh 12 Tr - 23 Tr VND 25-04-2021
Chuyên viên Kinh doanh Bất động sản (Hoa hồng cao) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 24-04-2021
Trưởng Phòng Kinh Doanh Bất Động Sản (Hoa hồng cao) Hồ Chí Minh 12 Tr - 23 Tr VND 24-04-2021
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN (CẤP CAO) Hồ Chí Minh 18 Tr - 23 Tr VND 24-04-2021
SALES ADMIN BẤT ĐỘNG SẢN (TP. BÀ RỊA) + Hoa hồng Bà Rịa - Vũng Tàu 8 Tr - 10 Tr VND 24-04-2021
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (HCM) + Hoa hồng cao Hồ Chí Minh Cạnh tranh 24-04-2021
CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING (HCM) + Hoa hồng Hồ Chí Minh 10 Tr - 20 Tr VND 24-04-2021
CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG (HCM) + Hoa hồng Hồ Chí Minh Cạnh tranh 24-04-2021
TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (HCM) + Hoa hồng cao Hồ Chí Minh 12 Tr - 23 Tr VND 24-04-2021
SALES ADMIN BẤT ĐỘNG SẢN (HCM) + Hoa hồng Hồ Chí Minh 8 Tr - 12 Tr VND 24-04-2021
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (TP. BÀ RỊA) + Hoa hồng cao Bà Rịa - Vũng Tàu Cạnh tranh 24-04-2021
Chuyên viên Kinh doanh Bất động sản (Hoa hồng cao) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 23-04-2021
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN (CẤP CAO) Hồ Chí Minh 18 Tr - 23 Tr VND 23-04-2021
Chuyên Viên Tuyển Dụng Bất Động Sản Hồ Chí Minh 8 Tr - 10 Tr VND 23-04-2021
Trưởng Phòng Kinh Doanh Bất Động Sản Hồ Chí Minh 12 Tr - 23 Tr VND 23-04-2021
CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING Hồ Chí Minh 10 Tr - 20 Tr VND 23-04-2021
30 Chuyên viên Kinh doanh Bất động sản (Tp.Bà Rịa) Bà Rịa - Vũng Tàu Cạnh tranh 23-04-2021
Trưởng Phòng Kinh Doanh BĐS (Hoa hồng cao) Hồ Chí Minh 12 Tr - 23 Tr VND 23-04-2021
Chuyên viên Kinh doanh Bất động sản (Hoa hồng cao) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 23-04-2021
Chuyên viên Chăm sóc Khách hàng Bất động sản Hồ Chí Minh Cạnh tranh 23-04-2021
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN CẤP CAO (HOA HỒNG CAO) Hồ Chí Minh 18 Tr - 23 Tr VND 23-04-2021
SALES ADMIN BẤT ĐỘNG SẢN (TP. BÀ RỊA) Bà Rịa - Vũng Tàu 8 Tr - 10 Tr VND 23-04-2021
Trưởng Phòng Kinh Doanh Bất Động Sản Hồ Chí Minh 12 Tr - 23 Tr VND 22-04-2021
Chuyên viên Kinh doanh Bất động sản Hồ Chí Minh Cạnh tranh 22-04-2021
Chuyên Viên Tuyển Dụng Bất Động Sản Hồ Chí Minh 8 Tr - 10 Tr VND 22-04-2021
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN (CẤP CAO) Hồ Chí Minh 18 Tr - 23 Tr VND 22-04-2021
CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING Hồ Chí Minh 10 Tr - 20 Tr VND 22-04-2021
Trưởng Phòng Kinh Doanh BĐS (HCM) Hồ Chí Minh 12 Tr - 23 Tr VND 22-04-2021
Chuyên viên Kinh doanh BĐS (HCM) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 22-04-2021
SALES ADMIN BẤT ĐỘNG SẢN (TP. BÀ RỊA) Bà Rịa - Vũng Tàu 8 Tr - 10 Tr VND 22-04-2021
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BĐS CẤP CAO (HCM) Hồ Chí Minh 18 Tr - 23 Tr VND 22-04-2021
30 Chuyên viên Kinh doanh/Tư vấn BĐS (Tp.Bà Rịa) Bà Rịa - Vũng Tàu Cạnh tranh 22-04-2021
CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING Hồ Chí Minh 10 Tr - 20 Tr VND 22-04-2021
30 Chuyên viên Kinh doanh/Tư vấn BĐS (Tp.Bà Rịa) Bà Rịa - Vũng Tàu Cạnh tranh 22-04-2021
Trưởng Phòng Kinh Doanh Bất Động Sản Hồ Chí Minh 12 Tr - 23 Tr VND 21-04-2021
Chuyên Viên Tuyển Dụng Bất Động Sản Hồ Chí Minh 8 Tr - 10 Tr VND 21-04-2021
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN (CẤP CAO) Hồ Chí Minh 18 Tr - 23 Tr VND 21-04-2021
Chuyên viên Kinh doanh Bất động sản Hồ Chí Minh Cạnh tranh 21-04-2021
30 Chuyên viên Kinh doanh/Tư vấn BĐS (Tp.Bà Rịa) Bà Rịa - Vũng Tàu Cạnh tranh 21-04-2021
SALES ADMIN BẤT ĐỘNG SẢN (TP. BÀ RỊA) Bà Rịa - Vũng Tàu 8 Tr - 10 Tr VND 21-04-2021
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH/TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN CẤP CAO Hồ Chí Minh 18 Tr - 23 Tr VND 21-04-2021
CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING Hồ Chí Minh 10 Tr - 20 Tr VND 21-04-2021
Chuyên viên Kinh doanh/Tư vấn Bất động sản (HCM) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 21-04-2021
SALES ADMIN BẤT ĐỘNG SẢN (TP. BÀ RỊA) Bà Rịa - Vũng Tàu 8 Tr - 10 Tr VND 19-04-2021
Chuyên viên Kinh doanh Bất động sản (Hoa hồng cao) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 19-04-2021
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BĐS CẤP CAO Hồ Chí Minh 18 Tr - 23 Tr VND 19-04-2021
30 Chuyên viên Kinh doanh BĐS (Tp.Bà Rịa) Bà Rịa - Vũng Tàu Cạnh tranh 19-04-2021
Trưởng Phòng Kinh Doanh Bất Động Sản (Hoa hồng cao) Hồ Chí Minh 12 Tr - 23 Tr VND 19-04-2021

Giới thiệu về công ty

 

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GM HOLDINGS

được thành lập và phát triển dựa trên nền tảng kinh doanh vững chắc và tiềm lực vững mạnh, với định hướng trở thành một trong những đơn vị uy tín chuyên cung cấp các sản phẩm bất động sản trên toàn quốc 
Đội ngũ chuyên viên tư vấn GM Holdings có chuyên môn cao trong lĩnh vực bất động sản cùng với phong thái tự tin, chuyên nghiệp đã góp phần xây dựng và nâng tầm hình ảnh của các đơn vị chủ đầu tư dự án tại phân khúc “khó tính” nhưng hấp dẫn nhất hiện nay

Thông điệp từ Công Ty CP Bất Động Sản GM Holdings

Để trở thành đơn vị đi đầu trong lĩnh vực tư vấn, môi giới, quản lí bất động sản, GM Holdings không ngừng đẩy mạnh đầu tư một cách toàn diện từ bộ máy quản lý vận hành cho đến đội ngũ nhân sự chất lượng nhằm xây dựng hình ảnh một đơn vị tư vấn, phân phối bất động sản cao cấp uy tín mang đến những giá trị tốt nhất cho khách hàng với mục tiêu: “Khơi Nguồn Hạnh Phúc”

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with