- Để tìm chính xác bạn nên đặt từ khóa cần tìm trong dấu nháy kép. Ví dụ: "Sales Manager".

- Tránh dùng những từ chung chung như “quản lý”, nên tìm kết hợp thêm ngành nghề, nơi làm việc,…

Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng (CFC)

 • Tại Hà Nội: Tầng 17, Mipec Tower, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
  Tại Hồ Chí Minh: Tầng 9, DreamPlex, 195 Điện Biên Phủ, Bình Thạch, HCM
 • Qui mô công ty: 5000|Loại hình hoạt động: Cổ phần
 • Website: http://tuyendung.cfc.com.vn
  Fanpage: https://www.facebook.com/CFCtuyendung/

Cơ hội nghề nghiệp

Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân (Tây Ninh)

 • Tây Ninh
 • 6 Tr - 12 Tr VND
 • 26/05/2018

Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân (Bình Dương)

 • Bình Dương
 • 6 Tr - 12 Tr VND
 • 26/05/2018

Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân (Long An)

 • Long An
 • 6 Tr - 12 Tr VND
 • 26/05/2018

Nhân Viên Tư Vấn (Tp. HCM)

 • Hồ Chí Minh
 • 6 Tr - 12 Tr VND
 • 26/05/2018

Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân (Đồng Nai)

 • Đồng Nai
 • 6 Tr - 12 Tr VND
 • 26/05/2018

Nhân Viên Hành Chính - Xây Dựng Cơ Bản (Nam)

 • Hồ Chí Minh
 • 7,5 Tr - 10 Tr VND
 • 26/05/2018

Chuyên Viên Kế Toán Thanh Toán (Mới)

 • Hồ Chí Minh
 • 8,7 Tr - 9 Tr VND
 • 24/05/2018

Chuyên Viên Marketing Dịch Vụ (Mới)

 • Hồ Chí Minh
 • 11,5 Tr - 15,2 Tr VND
 • 24/05/2018

Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ (BA)

 • Hồ Chí Minh
 • 23 Tr - 23 Tr VND
 • 24/05/2018

Chuyên Viên Middleware Và Database

 • Hồ Chí Minh
 • 15 Tr - 21 Tr VND
 • 24/05/2018

Chuyên Viên Phát Triển Phần Mềm

 • Hà Nội, Hồ Chí Minh
 • 15 Tr - 21 Tr VND
 • 24/05/2018

Chuyên Viên Tích Hợp Và Vận Hành Corebanking

 • Hà Nội
 • 15 Tr - 20 Tr VND
 • 24/05/2018

Giảng Viên Đào Tạo

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 24/05/2018

Chuyên Viên Phê Duyệt

 • Hồ Chí Minh
 • 10 Tr - 13,2 Tr VND
 • 24/05/2018

Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh

 • Hồ Chí Minh
 • 8,7 Tr - 15,2 Tr VND
 • 24/05/2018

Chuyên Viên Vận Hành Core - HCM

 • Hồ Chí Minh
 • 13,2 Tr - 20,1 Tr VND
 • 24/05/2018

Nhân Viên Hành Chính Quản Trị (Nữ)

 • Hồ Chí Minh
 • 7,5 Tr - 7,5 Tr VND
 • 24/05/2018

Trưởng Bộ Phận Kinh Doanh (Vũng Tàu)

 • Bà Rịa - Vũng Tàu
 • 13 Tr - 25 Tr VND
 • 24/05/2018

Trưởng Bộ Phận Kinh Doanh (Cần Thơ)

 • Cần Thơ
 • 13 Tr - 25 Tr VND
 • 24/05/2018

Nhân Viên Hành Chính (Nam)

 • Hồ Chí Minh
 • 7,5 Tr - 10 Tr VND
 • 24/05/2018

Nhân viên Kinh doanh (Tây Ninh)

 • Tây Ninh
 • 6 Tr - 12 Tr VND
 • 23/05/2018

Nhân viên Tư vấn (Đồng Nai)

 • Đồng Nai
 • 6 Tr - 12 Tr VND
 • 23/05/2018

Nhân viên Kinh doanh (Đồng Nai)

 • Đồng Nai
 • 6 Tr - 12 Tr VND
 • 23/05/2018

Nhân viên Tư vấn (Tây Ninh)

 • Tây Ninh
 • 6 Tr - 12 Tr VND
 • 23/05/2018

Nhân viên Kinh doanh (Tp. HCM)

 • Hồ Chí Minh
 • 6 Tr - 12 Tr VND
 • 23/05/2018

Nhân viên Kinh doanh (Long An)

 • Long An
 • 6 Tr - 12 Tr VND
 • 23/05/2018

Nhân viên Kinh doanh (Bình Dương)

 • Bình Dương
 • 6 Tr - 12 Tr VND
 • 23/05/2018

Nhân viên Tư vấn (Bình Dương)

 • Bình Dương
 • 6 Tr - 12 Tr VND
 • 23/05/2018

Nhân viên Tư vấn (Long An)

 • Long An
 • 6 Tr - 12 Tr VND
 • 23/05/2018

Trưởng Bộ Phận Kinh Doanh (Đồng Nai)

 • Đồng Nai
 • 13 Tr - 25 Tr VND
 • 23/05/2018

Trưởng Bộ Phận Kinh Doanh (Long An)

 • Long An
 • 13 Tr - 25 Tr VND
 • 23/05/2018

Trưởng Bộ Phận Kinh Doanh (Bình Dương)

 • Bình Dương
 • 13 Tr - 25 Tr VND
 • 23/05/2018

Giám đốc kinh doanh khu vực Bình Dương

 • Bình Dương
 • 40 Tr - 46,9 Tr VND
 • 23/05/2018

Trưởng Bộ Phận Kinh Doanh (Hồ Chí Minh)

 • Hồ Chí Minh
 • 13 Tr - 25 Tr VND
 • 23/05/2018

Giám đốc kinh doanh khu vực Long An

 • Long An
 • 40 Tr - 46,9 Tr VND
 • 23/05/2018

Giám đốc kinh doanh khu vực Tây Ninh

 • Tây Ninh
 • 40 Tr - 46,9 Tr VND
 • 23/05/2018

Giám đốc kinh doanh khu vực Đồng Nai

 • Đồng Nai
 • 40 Tr - 46,7 Tr VND
 • 23/05/2018

Trưởng Bộ Phận Kinh Doanh (Tây Ninh)

 • Tây Ninh
 • 13 Tr - 25 Tr VND
 • 23/05/2018

Nhân Viên Phát Hành Thẻ

 • Hồ Chí Minh
 • 6,6 Tr - 7,5 Tr VND
 • 22/05/2018

Chuyên viên Kiểm toán nội bộ

 • Hà Nội
 • 10 Tr - 13,2 Tr VND
 • 22/05/2018

Nhân viên Đào tạo

 • Hồ Chí Minh
 • 7,5 Tr - 8 Tr VND
 • 18/05/2018

Nhân Viên Hỗ Trợ Tín Dụng

 • Hồ Chí Minh
 • 6 Tr - 8 Tr VND
 • 17/05/2018

Trưởng Phòng Nguồn vốn

 • Hà Nội, Hồ Chí Minh
 • 46,9 Tr - 57 Tr VND
 • 14/05/2018

Chuyên viên Vận hành Core - Hà Nội

 • Hà Nội
 • 13,2 Tr - 20,1 Tr VND
 • 13/05/2018

Chuyên Viên Vận Hành Hệ Thống An Ninh Thông Tin

 • Hồ Chí Minh
 • 13 Tr - 17 Tr VND
 • 12/05/2018

Chuyên Viên Tuyển Dụng - Hội Sở

 • Hồ Chí Minh
 • 10 Tr - 15 Tr VND
 • 10/05/2018

Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 09/05/2018

Chuyên Viên Marketing Nội Dung

 • Hồ Chí Minh
 • 11,5 Tr - 15,2 Tr VND
 • 08/05/2018

Trưởng Bộ Phận Kinh Doanh

 • Hồ Chí Minh, Long An, Tây Ninh
 • 13 Tr - 17 Tr VND
 • 08/05/2018

Nhân viên Tư vấn Tài chính tại POS [TÂY NINH]

 • Tây Ninh
 • 6 Tr - 12 Tr VND
 • 05/05/2018

Nhân viên Tư vấn Tài chính tại POS [BÌNH DƯƠNG]

 • Bình Dương
 • 6 Tr - 12 Tr VND
 • 05/05/2018

Nhân viên Tư vấn Tài chính tại POS [ĐỒNG NAI]

 • Đồng Nai
 • 6 Tr - 12 Tr VND
 • 05/05/2018

Chuyên viên Huy động vốn từ các Tổ chức kinh tế

 • Hồ Chí Minh
 • 10 Tr - 20 Tr VND
 • 05/05/2018

Chuyên viên Tư vấn Tài chính tại Chi nhánh

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 05/05/2018

Nhân Viên Kiểm Soát Giao Dịch

 • Hồ Chí Minh
 • 6 Tr - 8 Tr VND
 • 05/05/2018

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Trước Hạn

 • Hồ Chí Minh
 • 6 Tr - 12 Tr VND
 • 05/05/2018

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại

 • Hồ Chí Minh
 • 6 Tr - 12 Tr VND
 • 05/05/2018

Chuyên Viên Phát Hành Thẻ

 • Hồ Chí Minh
 • 8 Tr - 14,5 Tr VND
 • 05/05/2018

Chuyên Viên Thẩm Định

 • Hồ Chí Minh
 • 8,7 Tr - 11,5 Tr VND
 • 03/05/2018

Nhân viên Tư vấn Tài chính tại POS [HCM]

 • Hồ Chí Minh
 • 6 Tr - 12 Tr VND
 • 03/05/2018

Chuyên Viên Kế Toán Phải Thu

 • Hồ Chí Minh
 • Cạnh tranh
 • 03/05/2018

Nhân viên Khách hàng Cá nhân (Tp. HCM)

 • Hồ Chí Minh
 • 6 Tr - 12 Tr VND
 • 28/04/2018

Nhân Viên Hành Chính Quản Trị

 • Hồ Chí Minh
 • 8 Tr - 10 Tr VND
 • 28/04/2018

Giới thiệu

Được thành lập từ  năm 2008, Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng (CFC) là một tổ chức tài chính với 03 cổ đông chiến lược là Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem), Ngân hàng Bản Việt (Viet Capital Bank) và Ngân hàng Ngoại Thương (Vietcombank).

Với mục tiêu vươn lên top 3 tổ chức tài chính có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam, CFC luôn trân trọng và xem nhân tài chính là tài sản quý giá nhất và là giá trị cốt lõi tạo nên sự thành công của tổ chức.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, với đội ngũ chuyên viên trẻ, giỏi chuyên môn và sẵn sàng đổi mới đang chào đón bạn! Hãy gia nhập cùng chúng tôi ngay hôm nay để nắm bắt cơ hội, khẳng định giá trị bản thân trên con đường sự nghiệp. Cùng nhau, chúng ta sẽ tạo nên những thành công mới!

Mục tiêu chiến lược của CFC đến 2023 là trở thành một trong ba công ty Tài chính Tiêu dùng có quy mô lớn nhất tại Việt Nam. Hướng tới mục tiêu đó, CFC luôn cố gắng đem lại những nguồn lợi nhuận ổn định và tăng trưởng cho các cổ đông của CFC, đồng thời cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tiện ích nhất cho khách hàng.

Con người


CFC luôn trân trọng và xem nhân tài chính là tài sản quý giá nhất và là giá trị cốt lõi tạo nên sự thành công của tổ chức. Theo đó, những giá trị liên quan đến phát triển của con người được CFC coi trọng gồm có:

• CFC luôn coi con người là “tài sản” quan trọng nhất của công ty

• CFC luôn chú trọng tinh thần làm việc tập thể trong tất cả các hoạt động của mình.  


• CFC đề cao việc phát triển sự nghiệp cá nhân lâu dài trong sự phát triển của Công ty.

• CFC xây dựng môi trường làm việc cạnh tranh, khuyến khích cán bộ, nhân viên thể hiện năng lực bằng kết quả công việc. 

• Đặc biệt, ở CFC, cán bộ, nhân viên không chỉ làm việc 8h/ngày mà còn là nơi cán bộ, nhân viên coi như gia đình thứ 2 của mình. 

Phúc lợi

Đào tạo phát triển

CFC có các chương trình huấn luyện & đào tạo chuyên nghiệp giúp bạn phát triển chuyên môn, cũng như có đội ngũ lãnh đạo giỏi luôn đồng hành cùng Bạn.

Ghi nhận thành tích

CFC có hệ thống đánh giá, khen thưởng minh bạch và công bằng đối với các đóng góp của Bạn.

Chế độ phúc lợi

Không chỉ có chế độ lương, thưởng theo công việc mà CFC còn có phúc lợi chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, hỗ trợ tài chính tốt nhất cho Bạn

Chất lượng cuộc sống

CFC hiểu Bạn cần một việc làm ổn định và có khối lượng công việc hợp lý để cân bằng cuộc sống, do đó CFC luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để bạn an tâm cống hiến.

Lương & Thưởng

CFC có hệ thống thang bảng lương tương ứng với từng vị trí công việc và cạnh tranh. Mức lương được xem xét tăng 1 lần/năm và nâng bậc theo KPI và năng lực. Ngoài ra, tiền thưởng KPI hấp dẫn theo kết quả tháng, quý, năm áp dụng trong toàn thể CBNV

Chính sách khác

Hằng năm, CBNV tại CFC được tham gia các chuyến tham quan du lịch trong và ngoài nước, các hoạt động Văn nghệ, Thể dục thế thao, Thiện nguyện,…

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: