Tìm việc dễ dàng...

CÔNG TY TNHH BIZZI VIETNAM
CÔNG TY TNHH BIZZI VIETNAM

CÔNG TY TNHH BIZZI VIETNAM

Địa điểm

SAV5.03.09 Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ - Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
  • Website: https://bizzi.vn/
80 followers

Giới thiệu về công ty

A B2B fintech startup that is VC-backed and has been recognized for its awesome culture, rapid growth, and as one of the most innovative tech companies in Vietnam.

Established in Sep 2019, Bizzi’s mission is to apply automation technology to enhance productivity and reduce costs for accounting and finance operations.

Like Batman has Robin, we look forward to being a smart "side-kick" for accountants in the digital transformation process, simplifying and reducing the workload performed by accountants.

Website: https://bizzi.vn/ 

Bizzi on the news

https://www.techinasia.com/500-startups-backs-bizzi 

https://www.vir.com.vn/qualgro-funding-to-enable-bizzi-to-meet-government-backed-e-invoices-demand-84411.html 

Career Fanpage: https://www.facebook.com/bizzi.careers

Việc làm đang tuyển

Customer Success

Customer Success

CÔNG TY TNHH BIZZI VIETNAM

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Hồ Chí Minh
Chuyên viên phát triển kinh doanh (B2B)

Chuyên viên phát triển kinh doanh (B2B)

CÔNG TY TNHH BIZZI VIETNAM

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Hồ Chí Minh
CRM Executive

CRM Executive

CÔNG TY TNHH BIZZI VIETNAM

$ Dưới 15 Tr VND

  • Hồ Chí Minh
Sale Empowerment Manager

Sale Empowerment Manager

CÔNG TY TNHH BIZZI VIETNAM

$ Dưới 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh
Senior Partnership Executive

Senior Partnership Executive

CÔNG TY TNHH BIZZI VIETNAM

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh