Tìm việc dễ dàng...

Công Ty TNHH Hoya Lens Việt Nam - Chi Nhánh Quảng Ngãi

Công Ty TNHH Hoya Lens Việt Nam - Chi Nhánh Quảng Ngãi

Địa điểm

Số: 01, đường số 8A, KCN Việt Nam - Singapore, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi


Thông tin công ty
253 followers

Giới thiệu về công ty

Công ty chuyên sản xuất Tròng Mắt kính - 100% vốn Nhật Bản

Số: 01, đường số 8A, KCN Việt Nam - Singapore, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi,