Tìm việc dễ dàng...

CÔNG TY TNHH SOL KITCHEN & POOL BAR

CÔNG TY TNHH SOL KITCHEN & POOL BAR

Địa điểm

514B Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
199 followers

Giới thiệu về công ty

514B Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam