Tìm việc dễ dàng...

Công ty TNHH Synergy Solution Việt Nam

Công ty TNHH Synergy Solution Việt Nam

Địa điểm

M - Building 4th & 5th Floors, Lot C7B-02A, Zone A, Saigon South New Urban Area, Thành phố Hồ Chí Minh


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 10-20
  • Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoài
26 followers

Giới thiệu về công ty

Công ty làm về lĩnh vực IT, IoT, thiết đặt hệ thống mạng, hệ thống cáp, hệ thống điện nhẹ.