Tìm việc dễ dàng...

CÔNG TY TNHH THE DRAGON TRIP

CÔNG TY TNHH THE DRAGON TRIP

Địa điểm

132-134 Điện Biên Phủ, Đa Kao, Quận 1


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
  • Website: https://thedragontrip.com/,https://thecoyotetrip.com/,https://thelearningadventure.com/
349 followers

Giới thiệu về công ty

The Dragon Trip operates three brands across the youth travel space:

  • The Learning Adventure (school trips for university and school students)
  • The Dragon Trip (adventure tours for backpackers in Asia)
  • The Coyote Trip (adventure tours for backpackers in North America)

All brands are youth-focused tour operators which share the same mission: to expand minds through transformative travel experiences

Việc làm đang tuyển

Operations Officer – South Korea

Operations Officer – South Korea

CÔNG TY TNHH THE DRAGON TRIP

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Hồ Chí Minh