Tìm việc dễ dàng...

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CREATIVE STATION

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CREATIVE STATION

Địa điểm

Lầu 4 Sohude Tower, 331 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
  • Website: http://www.creativestation.vn
135 followers

Giới thiệu về công ty

Lầu 4 Sohude Tower, 331 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam