Tìm việc dễ dàng...

DHAS Vietnam Co., Ltd.

DHAS Vietnam Co., Ltd.

Địa điểm

No. 51, Street 16, An Phu Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: Less 10
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
51 followers

Giới thiệu về công ty

DHA Siamwalla Co., Ltd. (DHAS) is known as a leader in the stationery and office supplies market for 115 years. Expand business to 8 Countries in AEC and export to 80 countries.