Tìm việc dễ dàng...

Elofun Entertainment

Elofun Entertainment

Địa điểm

Tòa nhà Pico Plaza, số 18 Cộng Hòa, phường 12, Quận Tân Bình


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
313 followers

Giới thiệu về công ty

ELOFUN Studio is one of top of studio which is mobile gaming production; outsourcing & creative. We are a team of many experts & We understand deeply how to mix our diverse expertise to bring the best values to our end users and clients.