First Alliances

Địa điểm: 37 Ton Duc Thang, Dist.1

Qui mô công ty: 200Loại hình hoạt động: Cổ phầnWebsite: http://www.fa.net.vn/

392 followers

Việc làm đang tuyển (112)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Họa viên M&E (Mới) Hồ Chí Minh 10 Tr - 15 Tr VND 20-03-2018
Brand manager (Mới) Hồ Chí Minh 25 Tr - 30 Tr VND 20-03-2018
Leasing admin (Mới) Hồ Chí Minh 18 Tr - 23 Tr VND 20-03-2018
Japanese Speaking Staff (Business Advisory Team) Hà Nội 15,4 Tr - 22 Tr VND 20-03-2018
Sales Support Executive (Bac Ninh) Bắc Ninh 9,9 Tr - 14,3 Tr VND 20-03-2018
Sales and Marketing Executive (Bac Ninh) Bắc Ninh 13,2 Tr - 22 Tr VND 20-03-2018
Illustrator - nhân viên thiết kế barcode, tag (Hưng Yên) Hưng Yên 6 Tr - 9 Tr VND 20-03-2018
Kỹ Sư Thiết Kế Điện - Haken - Nhật Bản Osaka 57,2 Tr - 92,4 Tr VND 20-03-2018
Kỹ Sư Thiết Kế Cơ Khí - Haken - Nhật Bản Osaka 57,2 Tr - 92,4 Tr VND 20-03-2018
Kỹ Sư Thiết Kế Hệ Thống Phần Mềm - Haken - Nhật Bản Osaka 57,2 Tr - 92,4 Tr VND 20-03-2018
Recruitment Consultant Hồ Chí Minh Cạnh tranh 20-03-2018
Sales Assistant/ Exporting Executive Long An 8 Tr - 20 Tr VND 20-03-2018
Supply Chain Manager Long An, Hồ Chí Minh 44 Tr - 66 Tr VND 20-03-2018
Recruitment Consultant Hà Nội, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 20-03-2018
PR Manager Hồ Chí Minh Cạnh tranh 20-03-2018
Site Architect Hồ Chí Minh 33 Tr - 38 Tr VND 20-03-2018
Investment Manager (Real Estate) (Mới) Hồ Chí Minh 40 Tr - 60 Tr VND 19-03-2018
Finance Business Partner (Mới) Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 19-03-2018
Customer Service Staff - Logistics field (Japanese, Korean, Chinese speaking) Hà Nội 9,9 Tr - 12,1 Tr VND 19-03-2018
M&A Assistant Manager Hà Nội 22 Tr - 44 Tr VND 19-03-2018
Nhân viên kinh doanh / chăm sóc khách hàng Hà Nội 13,2 Tr - 33 Tr VND 19-03-2018
Design Engineer (VRF, Chiller) Hà Nội 17,6 Tr - 22 Tr VND 19-03-2018
Chuyên viên tư vấn về dịch vụ kế toán Hà Nội 11 Tr - 19,8 Tr VND 19-03-2018
Nhân viên hành chính nhân sự Hà Nội 11 Tr - 22 Tr VND 19-03-2018
Field Sales Engineer Hồ Chí Minh 26,4 Tr - 44 Tr VND 19-03-2018
Sous Chef Hồ Chí Minh 33 Tr - 44 Tr VND 19-03-2018
Site Expansion Manager Hồ Chí Minh Cạnh tranh 19-03-2018
Digital Marketing Executive cum Sales Admin Hồ Chí Minh 8,5 Tr - 10 Tr VND 19-03-2018
Business Development Manager Hồ Chí Minh 26,4 Tr - 33 Tr VND 19-03-2018
Sales Manager Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 19-03-2018
Marketing Manager Hồ Chí Minh 33 Tr - 44 Tr VND 19-03-2018
Project Manager Phú Yên 55 Tr - 110 Tr VND 17-03-2018
Director of Sales and Marketing Hồ Chí Minh 44 Tr - 66 Tr VND 17-03-2018
Technical Sales Engineer Hồ Chí Minh 15 Tr - 19 Tr VND 17-03-2018
Mechanical Designer - Urgent Hồ Chí Minh 13,5 Tr - 20 Tr VND 16-03-2018
Leasing Contract Administrator Bình Dương Dưới 30 Tr VND 16-03-2018
PG Manager - Ho Chi Minh Hồ Chí Minh 30 Tr - 40 Tr VND 15-03-2018
Sales Accounting Section Manager Đồng Nai 35 Tr - 45 Tr VND 15-03-2018
Cinema Development Manager Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-03-2018
[Dist 1] Interior Design Consultant Hồ Chí Minh 15 Tr - 20 Tr VND 15-03-2018
Accounting Team Leader Hồ Chí Minh 22 Tr - 44 Tr VND 15-03-2018
Electrical designer - Urgent Hồ Chí Minh 13,5 Tr - 20 Tr VND 15-03-2018
NHÂN VIÊN KINH DOANH Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 19,8 Tr VND 14-03-2018
KỸ SƯ KINH DOANH - 4 vị trí Hồ Chí Minh 12 Tr - 20 Tr VND 14-03-2018
KỸ SƯ KĨ THUẬT (Kỹ sư Dự án) - 6 vị trí Hồ Chí Minh 12 Tr - 20 Tr VND 14-03-2018
HR Specialist (Bac Ninh) Bắc Ninh 15,4 Tr - 17,6 Tr VND 14-03-2018
Executive, Finance (Hai Phong) Hải Phòng 8,8 Tr - 11 Tr VND 14-03-2018
(Senior) Executive – Underwriting Hà Nội 17,6 Tr - 22 Tr VND 14-03-2018
Nhân Viên Kỹ Thuật Lắp Ráp (Hưng Yên) Hưng Yên 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 14-03-2018
Executive – Compliance & Internal Control Program Hà Nội 11 Tr - 15,4 Tr VND 14-03-2018
Accountant Hà Nội 8,8 Tr - 11 Tr VND 14-03-2018
Specification Associate Hồ Chí Minh 15 Tr - 19 Tr VND 14-03-2018
Maintenance Manager Hồ Chí Minh, Bình Dương 50 Tr - 80 Tr VND 14-03-2018
Senior Process Engineer Bình Dương, Hồ Chí Minh 30 Tr - 50 Tr VND 14-03-2018
Assistant Manager (Lease Management) Bình Dương Dưới 30 Tr VND 14-03-2018
Logistics Manager Hồ Chí Minh 25 Tr - 40 Tr VND 14-03-2018
Sales Assistant (Real Estate) Hồ Chí Minh 15 Tr - 20 Tr VND 13-03-2018
Executive Accounting Hồ Chí Minh 21 Tr - 21 Tr VND 12-03-2018
Dealer Development Manager Hồ Chí Minh, Bình Dương 28 Tr - 32 Tr VND 11-03-2018
Executive Chef Hồ Chí Minh Dưới 66 Tr VND 10-03-2018
[Dist 1] Senior Sales Executive (Real Estate) Hồ Chí Minh 15 Tr - 20 Tr VND 09-03-2018
Strategic Analyst Hà Nội Cạnh tranh 08-03-2018
Senior/ Assistant Accounting Manager Hồ Chí Minh 10 Tr - 19 Tr VND 08-03-2018
Sr Trade Marketing Executive (Contractor) Hồ Chí Minh 15 Tr - 25 Tr VND 08-03-2018
Import Export/ Sales Assistant Hồ Chí Minh 8 Tr - 15 Tr VND 08-03-2018
Sales Staff (Construction Tender Field) Hà Nội 17,6 Tr - 22 Tr VND 06-03-2018
Sales Representative (Law Firm) Hồ Chí Minh 19,8 Tr - 30,8 Tr VND 06-03-2018
Electric Design Engineer Hà Nội 17,6 Tr - 22 Tr VND 06-03-2018
Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự - Hải Dương Hải Dương 44 Tr - 66 Tr VND 06-03-2018
KAM - Ecommerce Hà Nội Cạnh tranh 05-03-2018
Phiên Dịch Tiếng Nhật Hà Nội 25 Tr - 30 Tr VND 04-03-2018
IT Infrastructure Manager Hồ Chí Minh 30 Tr - 44 Tr VND 02-03-2018
Accounting Manager Hồ Chí Minh 33 Tr - 44 Tr VND 02-03-2018
Head of Commercial Hồ Chí Minh Cạnh tranh 01-03-2018
Marketing Team Leader - Supermarket Hồ Chí Minh 33 Tr - 44 Tr VND 01-03-2018
Temporary Legal staff - Legal and Risk Management Department Hà Nội 15 Tr - 30 Tr VND 28-02-2018
Assistant - Legal and Risk Management Department Hà Nội 10 Tr - 15 Tr VND 28-02-2018
Biên tập/ sản xuất video hướng dẫn trong nhà máy Bắc Ninh 8,8 Tr - 17,6 Tr VND 28-02-2018
[Tân Bình] Họa viên 3D Hồ Chí Minh 14 Tr - 18 Tr VND 28-02-2018
Quản trị dự án kiêm kĩ sư cầu nối Hà Nội 22 Tr - 55 Tr VND 28-02-2018
Marketing Executive Đà Nẵng 8 Tr - 12 Tr VND 25-02-2018
Legal Affair Specialist Hà Nội 22 Tr - 33 Tr VND 25-02-2018
QA Manager (IT company) Hà Nội Cạnh tranh 24-02-2018
Accounting Staff (Hai Phong) Hà Nội 8 Tr - 15 Tr VND 24-02-2018
Trưởng Phòng Dịch Vụ Hà Nội 30 Tr - 40 Tr VND 23-02-2018
Senior Garment Merchandising Manager (Vinh Phuc) Vĩnh Phúc 44 Tr - 55 Tr VND 23-02-2018
Senior Garment Technical Manager Hà Nội 44 Tr - 55 Tr VND 23-02-2018
Giám Đốc Bán Hàng Hà Nội 40 Tr - 50 Tr VND 23-02-2018
Quản Đốc Hà Nội 15 Tr - 20 Tr VND 23-02-2018
Purchasing Officer Hà Nội 11 Tr - 15,4 Tr VND 23-02-2018
Commercial Finance Manager Hồ Chí Minh 50 Tr - 65 Tr VND 22-02-2018
Vietnam Accountant Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 22-02-2018
Nhân viên Phát triển Thị trường Nhật Hà Nội 15,4 Tr - 26,4 Tr VND 22-02-2018
Nhân viên quản lý sản xuất (Hải Dương) Hà Nội 9,9 Tr - 22 Tr VND 22-02-2018
Project Manager Hà Nội Cạnh tranh 22-02-2018
Nhân viên quản lý chất lượng Hà Nội 9,9 Tr - 22 Tr VND 22-02-2018
Nhân viên quản lý sản xuất (Hà Nội và các tỉnh lân cận) Hà Nội 9,9 Tr - 33 Tr VND 22-02-2018
Phó ban thiết kế phụ trách Cơ điện (M&E Manager) Hà Nội Cạnh tranh 22-02-2018
[Tân Bình] Nhân viên khai triển bản vẽ 3D Hồ Chí Minh 14 Tr - 18 Tr VND 22-02-2018
Procurement Executive Hà Nội 18 Tr - 20 Tr VND 21-02-2018
Merchant Maintenance Staff (Banking field) Hà Nội 6 Tr - 7 Tr VND 21-02-2018
Trưởng Phòng Kế Toán (Hải Dương) Hà Nội 44 Tr - 55 Tr VND 21-02-2018
Mechanical Engineer (Bac Ninh) Bắc Ninh 15 Tr - 18 Tr VND 21-02-2018
Sales Manager (B2B Industrial) Hà Nội 30 Tr - 50 Tr VND 21-02-2018
HR Manager (Hai Phong) Hà Nội 33 Tr - 44 Tr VND 21-02-2018
Phó giám đốc / Giám đốc Hành chính nhân sự Hà Nội 50 Tr - 70 Tr VND 21-02-2018
[Dist 1] Customer service (Real estate) Hồ Chí Minh 17 Tr - 22 Tr VND 21-02-2018
Japanese Communicator (Weather Forecast) Hà Nội 17,6 Tr - 22 Tr VND 21-02-2018
Restaurant Manager Hồ Chí Minh 18 Tr - 20 Tr VND 21-02-2018
Plant Management Staff (Industrial Engineering | Hai Phong) Hải Phòng 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 19-02-2018
Maintenance Mechanical Staff/ Kỹ Sư Bảo Trì Cơ Khí (Hải Phòng) Hà Nội 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 19-02-2018
Export - Import Manager Hà Nội 17,6 Tr - 22 Tr VND 18-02-2018

Giới thiệu về công ty

Established in 1998, First Alliances is the most well-known as the leading HR consultancy in Viet Nam. We are proud to be the pioneer and constantly contributing to upgrade the Staffing & Recruiting landscape of Vietnam. After approximately two decades in the business, First Alliances has established on nationwide basics with offices based in Hanoi and Ho Chi Minh City. Our reputable in Executive Search and Selection field is highly recognized among MNCs and local giants.

First Alliances’ mission is to provide tailored recruitment services to our local and international clients’ ambitions to actively acquire and retain talent. Our well-established database, industry-centric insights, and a dynamic team of well-trained recruitment professionals have enabled us to successfully bring together talented candidates and reputable employers over the last 17 years.

Thông điệp từ First Alliances

Vietnam's Leading HR Specialist

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 6268-1919
In Partnership with