Hoya Glass Disk Vietnam LTD.

Địa điểm: Plot J3&4, Thang Long Industrial Park, Vong La Commune, Dong Anh District, Hanoi, Vietnam

Qui mô công ty: 5000Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoài

Việc làm đang tuyển

Hiện tại công ty chưa có tuyển dụng mới. Hãy Follow công ty để nhận được những thông báo việc làm bằng email khi có tuyển dụng mới.

Giới thiệu về công ty

HOYA Corporation of Japan which was established in 1941 is the leading manufacturer in glass substrates for magnetic memory disk. In Vietnam, we build up 02 factories which manufacture this product, HOYA GLASS DISK VIETNAM LTD. (HOGV) at Plot J3&4, Thang Long Industrial Park, Dong Anh, Hanoi with  5000 employees and HOYA GLASS DISK VIETNAM II LTD. (HOGV II) at Plot A9, Thang Long Industrial Park II, Yen My, Hung Yen with nearly 5000 employees have gone to operation since May, 2012

Thông điệp từ Hoya Glass Disk Vietnam LTD.

Hoya Corporate Mission

Dedicated to innovation in information technology, lifestyles and culture, Hoya envisions a world where all can enjoy the good life, living in harmony with nature.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with