Information Sciences Pte Ltd

Địa điểm: Regus One Fullerton

Qui mô công ty: Less 10Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoài

Việc làm đang tuyển

Hiện tại công ty chưa có tuyển dụng mới. Hãy Follow công ty để nhận được những thông báo việc làm bằng email khi có tuyển dụng mới.

Giới thiệu về công ty

Information Sciences (INFOSC) is a group of software companies with HQ in Singapore since 1989. We specialized in offering business solution to meet client’s unique business requirement. Our clients are mainly large enterprises notable are retail banking, privet and national EFT Switch, Retailing, e-Commerce

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with