Liên Hiệp HTX Thương Mại TPHCM

Địa điểm: 199-205 Nguyễn Thái Học, P.PNL, Q.1

Qui mô công ty: 5000 ngườiLoại hình hoạt động: Cổ phầnWebsite: www.saigonco-op.com.vn

178 followers

Việc làm đang tuyển (82)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
NHÓM TRƯỞNG NGÀNH HÀNG CO.OPMART CHỢ MỚI An Giang 5 Tr - 6 Tr VND 06-06-2020
NHÓM TRƯỞNG BẢO VỆ CO.OPMART CHỢ MỚI An Giang 5 Tr - 6 Tr VND 06-06-2020
TỔ TRƯỞNG NGÀNH HÀNG PHI THỰC PHẨM CO.OPMART CHỢ MỚI An Giang 10 Tr - 11 Tr VND 06-06-2020
TỔ TRƯỞNG NGÀNH HÀNG THỰC PHẨM CO.OPMART CHỢ MỚI An Giang 10 Tr - 11 Tr VND 06-06-2020
TỔ TRƯỞNG THU NGÂN CO.OPMART CHỢ MỚI An Giang 10 Tr - 11 Tr VND 06-06-2020
NHÂN VIÊN VI TÍNH CO.OPMART CHỢ MỚI An Giang 5,5 Tr - 6,5 Tr VND 06-06-2020
NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CO.OPMART CHỢ MỚI An Giang 5 Tr - 6 Tr VND 06-06-2020
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CO.OPMART CHỢ MỚI An Giang 5 Tr - 6 Tr VND 06-06-2020
NHÂN VIÊN TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH CO.OPMART CHỢ MỚI An Giang 6 - 7 VND 06-06-2020
NHÂN VIÊN VI TÍNH CO.OPMART PHƯỚC ĐÔNG- TÂY NINH Tây Ninh 5,5 Tr - 6,5 Tr VND 05-06-2020
NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CO.OPMART KHU VỰC TP.HCM (TẤT CẢ CÁC QUẬN) Hồ Chí Minh 5,5 Tr - 6,5 Tr VND 05-06-2020
NHÂN VIÊN VI TÍNH CO.OPFOOD TPHCM Hồ Chí Minh 5,5 Tr - 6,5 Tr VND 05-06-2020
NHÂN VIÊN KINH DOANH SC MEDIA (Mới) Hồ Chí Minh 7 Tr - 8 Tr VND 04-06-2020
NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHO TPTS BÌNH DƯƠNG (Mới) Bình Dương 6 Tr - 7 Tr VND 04-06-2020
NV Kinh Doanh Cho Thuê Mặt Bằng (Leasing) - Phòng Không Gian Mua Sắm Hồ Chí Minh Cạnh tranh 04-06-2020
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN HÀNG HÓA - CO.OPFOOD Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 04-06-2020
NV BẢO TRÌ CO.OPMART ĐẶNG VĂN BI - THỦ ĐỨC Hồ Chí Minh 5,5 Tr - 7 Tr VND 04-06-2020
NV BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART ĐẶNG VĂN BI - THỦ ĐỨC Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 04-06-2020
NV BÁN HÀNG CO.OPMART ĐẶNG VĂN BI - THỦ ĐỨC Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 04-06-2020
NHÂN VIÊN PHỤ BẾP CO.OPMART Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 04-06-2020
NV PHỤ KHO CO.OPMART ĐẶNG VĂN BI - THỦ ĐỨC Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 04-06-2020
NV THỦ QUỸ CO.OPMART ĐẶNG VĂN BI - THỦ ĐỨC Hồ Chí Minh 5 Tr - 6 Tr VND 04-06-2020
NV KẾ TOÁN CO.OPMART ĐẶNG VĂN BI - THỦ ĐỨC Hồ Chí Minh 5 Tr - 6 Tr VND 04-06-2020
NHÓM TRƯỞNG MARKETING CO.OPMART ĐẶNG VĂN BI THỦ ĐỨC Hồ Chí Minh 6 Tr - 8 Tr VND 04-06-2020
ĐẦU BẾP CO.OPMART ĐẶNG VĂN BI - THỦ ĐỨC Hồ Chí Minh 6 Tr - 8 Tr VND 04-06-2020
NV MARKETING CO.OPMART ĐẶNG VĂN BI - THỦ ĐỨC Hồ Chí Minh Cạnh tranh 04-06-2020
NHÓM TRƯỞNG BẢO VỆ CO.OPMART ĐẶNG VĂN BI THỦ ĐỨC Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 04-06-2020
NHÓM TRƯỞNG THU NGÂN CO.OPMART ĐẶNG VĂN BI THỦ ĐỨC Hồ Chí Minh 5 Tr - 6 Tr VND 04-06-2020
NHÓM TRƯỞNG THU NGÂN CO.OPMART ĐẶNG VĂN BI - THỦ ĐỨC Hồ Chí Minh 5,5 Tr - 7 Tr VND 04-06-2020
NHÓM TRƯỞNG KHO CO.OPMART ĐẶNG VĂN BI THỦ ĐỨC Hồ Chí Minh 6,5 Tr - 8 Tr VND 04-06-2020
NHÓM TRƯỞNG NGÀNH HÀNG CO.OPMART ĐẶNG VĂN BI THỦ ĐỨC Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 04-06-2020
NV THỦ KHO CO.OPMART ĐẶNG VĂN BI - THỦ ĐỨC Hồ Chí Minh 5 Tr - 6 Tr VND 04-06-2020
NV VI TÍNH CO.OPMART ĐẶNG VĂN BI - THỦ ĐỨC Hồ Chí Minh 5,5 Tr - 6,5 Tr VND 04-06-2020
NV GIÁM SÁT KHO CO.OPMART ĐẶNG VĂN BI - THỦ ĐỨC Hồ Chí Minh 5 Tr - 6 Tr VND 04-06-2020
NV THU NGÂN CO.OPMART ĐẶNG VĂN BI - THỦ ĐỨC Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 04-06-2020
NV BẢO VỆ CO.OPMART ĐẶNG VĂN BI - THỦ ĐỨC Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 04-06-2020
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN - CO.OPSMILE Hồ Chí Minh 6 Tr - 7 Tr VND 02-06-2020
NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CO.OPSMILE Hồ Chí Minh Cạnh tranh 02-06-2020
NV KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG - PHÒNG GIAO DỊCH NHÀ CUNG CẤP Hồ Chí Minh Cạnh tranh 02-06-2020
NHÂN VIÊN THỦ QUỸ HÀNH CHÍNH - CO.OPFOOD KV TPHCM Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 01-06-2020
TỔ TRƯỞNG - CO.OPFOOD KHU VỰC TPHCM Hồ Chí Minh 7 Tr - 9 Tr VND 01-06-2020
CỬA HÀNG TRƯỞNG - CO.OPFOOD TPHCM Hồ Chí Minh 10 Tr - 12 Tr VND 01-06-2020
NV PHÂN TÍCH QUẢN TRỊ - PHÒNG QUẢN LÝ KHÔNG GIAN MUA SĂM Hồ Chí Minh Cạnh tranh 01-06-2020
ĐẦU BẾP/PHỤ BẾP CO.OPMART TPHCM (TẤT CẢ QUẬN) Hồ Chí Minh 5,5 Tr - 6,5 Tr VND 01-06-2020
NHÂN VIÊN TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH XUÂN HỒNG Bình Dương 6 Tr - 7 Tr VND 01-06-2020
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CO.OPMART CHỢ MỚI An Giang 5 Tr - 6 Tr VND 01-06-2020
NHÂN VIÊN MARKETING CO.OPMART CHỢ MỚI An Giang 5 Tr - 6 Tr VND 01-06-2020
NHÂN VIÊN PHỤ BẾP FINELIFE RIVIERA POINT Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 01-06-2020
NHÂN VIÊN THỦ KHO CO.OPMART CHỢ MỚI An Giang 5 Tr - 6 Tr VND 01-06-2020
NHÂN VIÊN THỦ QUỸ CO.OPMART CHỢ MỚI An Giang 5 Tr - 6 Tr VND 01-06-2020
NHÂN VIÊN PHỤ KHO CO.OPMART CHỢ MỚI An Giang 4,5 Tr - 5,5 Tr VND 01-06-2020
ĐẦU BẾP CO.OPMART CHỢ MỚI An Giang 5,5 Tr - 6,5 Tr VND 01-06-2020
NHÂN VIÊN THU NGÂN CO.OPMART CHỢ MỚI An Giang 4,5 Tr - 5,5 Tr VND 01-06-2020
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART CHỢ MỚI An Giang 4,5 Tr - 5,5 Tr VND 01-06-2020
NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART CHỢ MỚI An Giang 4,5 Tr - 5,5 Tr VND 01-06-2020
KỸ THUẬT VIÊN PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Hồ Chí Minh Cạnh tranh 30-05-2020
NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CO.OPMART CHỢ MỚI An Giang 6 Tr - 7 Tr VND 30-05-2020
NV TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH CO.OPMART ĐẶNG VĂN BI - THỦ ĐỨC Hồ Chí Minh 6,5 Tr - 8 Tr VND 28-05-2020
NV QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CO.OPMART ĐẶNG VĂN BI - THỦ ĐỨC Hồ Chí Minh 6,5 Tr - 8 Tr VND 28-05-2020
NHÂN VIÊN VI TÍNH - CÔNG TY KHO VẬN Hồ Chí Minh 6 Tr - 10 Tr VND 28-05-2020
NHÂN VIÊN BẢO TRÌ - CÔNG TY KHO VẬN Hồ Chí Minh 5 Tr - 10 Tr VND 28-05-2020
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN HÀNG HÓA - CO.OPFOOD Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 28-05-2020
TỔ TRƯỞNG THU NGÂN CO.OPMART CHỢ MỚI An Giang 10 Tr - 11 Tr VND 28-05-2020
GIÁM SÁT KHO CO.OPMART CHỢ MỚI An Giang 5 Tr - 6 Tr VND 28-05-2020
NHÓM TRƯỞNG KHO CO.OPMART CHỢ MỚI An Giang 6 Tr - 7 Tr VND 28-05-2020
NHÓM TRƯỞNG MARKETING CHỢ MỚI An Giang 6 Tr - 7 Tr VND 28-05-2020
TỔ TRƯỞNG BẢO VỆ CO.OPMART CHỢ MỚI An Giang 7 Tr - 8 Tr VND 28-05-2020
NHÂN VIÊN TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH CO.OPMART VĨNH LỘC B Hồ Chí Minh 6 Tr - 7 Tr VND 28-05-2020
NV Kinh Doanh Cho Thuê Mặt Bằng (Leasing) - Phòng Không Gian Mua Sắm Hồ Chí Minh 10 Tr - 15 Tr VND 22-05-2020
NHÂN VIÊN BẢO TRÌ - CO.OPMART SCA HÀ NỘI Hà Nội 6 Tr - 8 Tr VND 18-05-2020
CV KIỂM TOÁN NỘI BỘ Hồ Chí Minh Cạnh tranh 18-05-2020
BÁN HÀNG THU NGÂN - CO.OPFOOD BÌNH DƯƠNG Bình Dương 5 Tr - 7 Tr VND 17-05-2020
BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG - CO.OPFOOD BÌNH DƯƠNG Bình Dương 5 Tr - 7 Tr VND 17-05-2020
TỔ TRƯỞNG - CO.OPFOOD ĐỒNG NAI Đồng Nai 8 Tr - 10 Tr VND 17-05-2020
TỔ TRƯỞNG - CO.OPFOOD BÌNH DƯƠNG Bình Dương 8 Tr - 10 Tr VND 17-05-2020
THỦ QUỸ HÀNH CHÍNH - CO.OPFOOD BÌNH DƯƠNG Bình Dương 5 Tr - 7 Tr VND 17-05-2020
CỬA HÀNG TRƯỞNG - CO.OPFOOD BÌNH DƯƠNG Bình Dương 10 Tr - 12 Tr VND 17-05-2020
CỬA HÀNG TRƯỞNG - CO.OPFOOD ĐỒNG NAI Đồng Nai 10 Tr - 12 Tr VND 17-05-2020
NV QUẢN LÝ VẬN HÀNH - PHÒNG QUẢN LÝ KHÔNG GIAN MUA SẮM Hồ Chí Minh Cạnh tranh 11-05-2020
NHÂN VIÊN THỐNG KÊ, NGHIÊN CỨU, KHẢO SÁT Hồ Chí Minh Cạnh tranh 11-05-2020
NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ TÀI SẢN - PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ Hồ Chí Minh Cạnh tranh 11-05-2020
NHÓM TRƯỞNG THU NGÂN CO.OPMART CHỢ MỚI An Giang 5 Tr - 6 Tr USD 07-05-2020

Giới thiệu về công ty

Khởi nghiệp từ năm 1989, Saigon Co.op không ngừng phấn đấu trở thành tập đoàn kinh tế dẫn đầu lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam, tập trung phát triển bền vững chuỗi Co.opmart và hướng đến phát triển nhiều loại hình bán lẻ khác theo yêu cầu thị trường.

Tính đến nay, Saigon Co.op đã phát triển thành công hệ thống bán lẻ gồm Co.opmart, Co.op Food, Sense City và đặc biệt là mô hình mới cửa hàng tạp hóa hiện đại Co.op Smile. Đồng thời, nâng cấp các cửa hàng Co.op bằng việc thay đổi phương thức mua bán, cung cách phục vụ, giúp các HTX thành viên liên kết xây dựng cửa hàng Co.op và Co.op Food.

Với lòng tận tâm phục vụ và khát khao vươn lên, Co.opmart khẳng định Thương hiệu siêu thị dẫn đầu tại Việt Nam và phát triển ra khu vực, nhằm đem lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng và cộng đồng.

Thông điệp từ Liên Hiệp HTX Thương Mại TPHCM

Luôn thỏa mãn khách hàng và hướng đến sự hoàn hảo.
Saigon Co.op là Mái nhà thân yêu của CBCNV.
Mọi hoạt động luôn hướng về cộng đồng xã hội.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with